KIOSK, om idrott och socialt entreprenörskap

Tisdagen den 15 september hade Tomas Peterson och Katarina Schenker releasefest för sin nya bok kring idrott och socialt entreprenörskap. Tomas Peterson, idrottsforskare vid Malmö högskola, har bland annat utrett statens stöd till idrotten. Katarina Schenker, idrottsforskare vid Linnéuniversitetet, har i olika sammanhang analyserat idrottsliga fostransmiljöer. Deras olika bakgrunder har möjliggjort förståelsen av KIOSK som socialt entreprenörskap.

I deras bok analyseras KIOSK som ett exempel på verksamhet och socialt entreprenörskap som korsar gränser mellan samhällets olika sektorer. De sociala målen är jämförbara med statens mål för idrotten gällande demokrati, jämlikhet och integration.

”I vårt samhälle finns barn som saknar gemenskap och trygghet, som saknar en värdegrund som de kan stå på i sitt framtida liv och som gör dem fria från droger, alkohol och ohälsa, och det finns barn som rör på sig för lite. Lars Antinoch Tommy Karlsson ville göra något för dessa barn, och tillsammans skapade de KIOSK, som betyder KFUM Idrott Och Social Kunskap. De formade ett undervisningsinnehåll och ett pedagogiskt förhållningssätt som vänder sig till mellanstadieelever i Malmös innerstadsskolor. KIOSK, som befinner sig i gränslandet mellan att vara en idrottsförening och ett obligatoriskt skolämne, innebär att skolklasser har minst en lektionstimme varje vecka under ett läsår. Under varje lektion behandlas grundläggande kunskaper om kost och hälsa, sömn, träning, beteende och konsekvenser. Teori och praktik varvas, men med betoning på praktik och undervisning i idrottshallen; var fjärde gång sker undervisningen i klassrummet.”

Text från bokens baksida.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.