Skip to content

Future-making Academy

– att läsa framtider för samhällsförändring

Arbetar du med samhällsförändring? Kanske är du tjänsteman inom kommun eller region, lärare, aktivist, arbetar på NGO eller som konstnär. Vill du fördjupa din kunskap och reflektera tillsammans med andra? 

Future-making Academy på Malmö universitet är ett nytt initiativ där vi bjuder in till en läsecirkel med fokus på komplexitet, framtidsskapande och samverkan. Syftet är att tillgängliggöra forskning, fördjupa och ge utrymme för att undersöka och diskutera hur tankar och idéer ur de texter vi läser kan ha resonans i den egna verksamheten. 

Läsecirkeln kommer att bedrivas både på svenska och engelska. Det behövs ingen specifik kompetens för att delta, utöver intresse för att läsa och reflektera. Däremot är det viktigt att kunna delta vid samtliga träffar eftersom gruppen noggrant sätts ihop för att vara en bra tvärdisciplinär reflektionsmiljö. 

Samtalsledare

Pernilla Glaser

Pernilla Glaser är författare och utbildare. Hon arbetar ofta i gränssnittet mellan forskning, samhällsservice och konst. Hennes bakgrund inkluderar bland annat arbete på RiSE med samhällsförändring och design. 

Per-Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren har under många år arbetat inom forskningsfältet participatory design. Han är intresserad i hur vi kan öka vår förmåga att föreställa oss alternativa, hållbara och inkluderande framtider, samt hur vi kan demokratisera förändringsprocesser. 

Kristina Lindström, malmö universitet

Kristina Lindström

Kristina Lindströms forskning undersöker designpraktiker som på ett varsamt sätt försöker ta hand om och trassla sig loss från sitt starka fokus på framsteg. För tillfället driver hon projektet Hopp och sorg i omställning, på skånsk landsbygd.

Michael Strange

Michael Strange

Michael Strange är en radikalt interdisciplinär forskare med en bakgrund i statsvetenskap. Han är intresserad av olika frågor relaterade till artificiell intelligens, hälsa och vård, handel och migration. 

Läsecirkeln hålls under fyra tillfällen
  • Träff 1 – 14 februari kl. 15-19
  • Träff 2 – 2 mars kl. 15-19
  • Träff 3 – 23 mars kl. 15-19
  • Träff 4 – 13 april kl. 15-19
 
Om Future-making Academy

Future-making Academy arrangeras av forskningsplattformen Collaborative Future-Making vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation och med hjälp av Pernilla Glaser.