Skip to content

Obruten mark – samtal om social innovation

I podcastenObruten mark” vänder och vrider vi varannan vecka  vår tids komplexa samhällsutmaningar. Vi vill fokusera och lyfta fram nya och etablerade lösningar olika problem men också tänkbara vägar framåt. Olika personer, aktörer, frågor och perspektiv får utrymme under våra samtal, såväl gräsrotssom systemnivå. ”Obruten mark” kommer att ge exempel från hela Sverige.

Ett nytt avsnitt släpps varannan vecka med start 25 januari 2024. Lyssna och prenumerera på ”Obruten mark” via Spotify, Apple Podcasts eller Google Podcasts och andra kanaler där poddar finns.  

Avsnitt #3 / ”Samskapad kultur med STPLN i Malmö” med Sanna Lilie

I avsnitt #3 av podcasten “Obruten mark” får du följa med i ett samtal om samskapad kultur samt lära dig mer om mötesplatsen, makerspace:n och inkubatorn STPLN i Malmö.

STPLN är en kreativ yta och plats som formas och medskapas tillsammans med Malmös aktörer och invånare. I detta avsnitt pratar vi bl.a. om hur man möjliggör ett sådant rum, betydelsen av “den tredje platsen” och hur STPLN kan fortsätta ge kraft och stöttning till alla initiativ som bubblar i Malmö.

Gäst

Sanna Lilie, projektledare på STPLN i Malmö

Avsnitt #2 / ”Re-imagine Malmö 2040” med Per-Anders Hillgren

I avsnitt #2 av podcasten ”Obruten mark” får du följa med i ett samtal om hur vi kan träna oss i att använda vår kreativa föreställningsförmåga och fantisera om en blomstrande framtid. I en tid med flera stora parallella och komplexa samhällsutmaningar är det lätt att tappa hopp och mod. För att skapa den positiva omställning och samhällsförändring som krävs behöver vi öva på att öppna upp våra tankar och föreställa oss nya sätt att leva 

Gäst:

Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign vid Malmö universitet 

Avsnitt #1 / ”Häng med oss ut” med Ola Bergqvist & Maria Samuelsson

I premiäravsnittet av Obruten mark får du följa med i ett samtal kring hur vi kan använda oss av natur och friluftsliv för ökad psykisk hälsa. Metoden ”Häng med oss ut” startade i Sjöbo som ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och socialpsykiatrin, och sprids nu över landet med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

Gäster:

Ola Bergqvist, projektledare i Friluftsfrämjandet
Maria Samuelsson, peer supporter för LivsVärket och Psykbussen

Tom Roodro, MSI, Malmö universitet

Samtalsledare: Tom Roodro

Samtalen i Obruten mark hålls samman av Tom Roodro, projektledare vid Mötesplats Social Innovation. Tom har som ambition att använda frågor som en hävstång för att förstå, fördjupa och ge nya perspektiv på hur vi kan ta oss an gemensamma samhällsutmaningar. Han har erfarenhet av att arbeta i idéburen sektor, offentlig sektor och akademin – allt som oftast i mellanrummen mellan dessa. Tom har tidigare drivit podcasten ”Engagemanget”, där han bjöd in gäster som genom sitt samhällsengagemang bidrar till en bättre värld, i det lilla som det stora.

Har du som lyssnar idéer på teman, personer, organisationer som du vill höra här? Hör gärna av dig till tom.roodro@mau.se.