Laddar Evenemang

Kommande Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

mars 2021

Social innovation – så bidrar kulturella och kreativa näringar till att förnya samhället

17 mars kl 12:0013:00
Online, via Zoom

Välkommen till ett webbinarium om social innovation som ett sätt för kulturella och kreativa näringar att bidra till förnyelse i samhället. Med social innovation menas nya lösningar och processer som möter aktuella samhällsutmaningar och förbättrar människors liv. Inom kulturella och kreativa näringar kan det ta sig uttryck i nytänkande upplevelser, interaktioner, affärsmodeller m.m. Vid webbinariet presenteras aktuell forskning och praktiska exempel inom området. Presentatör: Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation i den…

Mer information »

Konferens: Digitala samhällstjänster för alla

24 mars kl 09:0015:00

Digitalisering och användning av digital teknik i samhället kan skapa fantastiska möjligheter för alla att ta del av våra samhällstjänster oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. Digitaliseringen kan också bidra till ökad inkludering och delaktighet. Men de mest utsatta riskerar att hamna utanför – något som har blivit extra tydligt i samband med coronapandemin. Det digitala utanförskapet kan bero på socioekonomiska aspekter som inkomst och utbildning. Grupper med dålig ekonomi, låg utbildning, eller med svaga nätverk och svag koppling till samhället…

Mer information »

Nya vägar till innovativa välfärdslösningar – om offentlig samverkan med sociala företag

24 mars kl 13:0014:00
Online, via Zoom

Social innovation i teori och praktik Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog under 2020 fram handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar, som lyfter konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag. Under…

Mer information »

april 2021

Så visar vi värdet av social innovation i kulturella och kreativa näringar!

13 april kl 13:0015:00
Online, via Zoom

Välkommen till en digital workshop om hur vi kan visa värdet av de sociala innovationer som utvecklas inom kulturella och kreativa näringar. Vid workshopen presenteras och testas en modell för att identifiera och synliggöra de värden som sociala innovationer skapar för enskilda individer och samhället i stort. Modellen har utvecklats i samarbete mellan innovatörer, forskare och företagsrådgivare i Norrbotten, bland annat Kulturcentrum Ebeneser. Presentatör: Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation i den…

Mer information »

Nätverksträff för aktörer intresserade av innovationer och samverkan för barnets rätt

14 april kl 09:0011:00
Online, via Zoom

Tisdagen den 14 april bjuder Mötesplats Social Innovation in till en nätverksträff för de aktörer som är intresserade av innovationer och samverkan för barnets rätt. Under 2020 har över 500 personer visat sitt intresse för Mötesplats Social Innovations tema Innovationer och samverkan för barnets rätt. Här har vi sett en stor efterfrågan på interaktiva mötesplatser. Därför bjuder Mötesplats Social Innovation in till en nätverksträff som syftar till att ge inspiration och främja tvärsektoriella relationer för att möjliggöra nya samarbeten. Deltagandet…

Mer information »

maj 2021

Högskola & samhälle i samverkan – samverkan över gränser

6 maj kl 09:0016:00

Samverkan är idag, om möjligt, viktigare än igår. Det senaste året har vi ställts inför nya utmaningar och pandemin har belyst vikten av samverkan över gränser – geografiskt, organisatoriskt, mentalt, kunskapsmässigt och även digitalt. Betydelsen av samverkan, både som utmaning och möjlighet, har numera en naturlig plats i samhället. Men vad innebär samverkan? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Vilka verktyg och metoder finns tillgängliga, och hur kan vi tillsammans fortsätta utvecklas över sektorsgränser?…

Mer information »
+ Exportera evenemang