Skip to content

Göran Bredinger-stipendiet

Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson, grundare till Brightact.
Göran Bredinger-stipendiet som omfattar 50 000 kronor delas ut till en samhällsentreprenör som på ett framgångsrikt sätt har utvecklat och förverkligat en innovativ lösning som direkt bidrar till att lösa en samhällsutmaning.
Vem kan söka?

Kriterier för Göran Bredinger-stipendiet:

  • Entreprenören ska direkt bidra till att lösa en samhällsutmaning.
  • Drivs av resultat för samhället.
  • Affärsidén ska vara nyskapande och innovativ, genomförbar och tydlig.
  • Ha en affärsmodell som visar att idén är ekonomiskt livskraftig och tillväxtinriktad.
  • Kan redan uppvisa goda resultat.
  • Är verksam i Sverige.
  • Är i ett tidigt skede.
  • Är i 20 – 30-årsåldern.
Hur går ansökan till?

Ansökan för Göran Bredinger-stipendiet är öppen en gång om året, under juni-september.

En jury läser och bedömer varje ansökan och slutligen fattas ett beslut utifrån en rad kriterier.

Juryn består av:

Göran Bredinger, stipendiets grundare och VD Dieden Group AB

Hanna Sigsjö, affärsutvecklare, Rädda Barnen

Åsa Skogström Feldt, Managing Director. IKEA Social Entrepreneurship BV

Anders Norman, fd VD ALMI Skåne

Nicklas Wallberg, Sverigechef, Reach for Change

Göran Bredinger-stipendiet initierades 2014 av Göran Bredinger, prisbelönt entreprenör och VD för Dieden Group AB. Stipendiet är ett samarbete med Mötesplats Social Innovation och kommer att delas ut under tio år, fram till 2024.

 

Göran Bredinger-stipendiater

2021 Daniel Vaknine och Måns Skogman med visselblåsningstjänsten Visslan

2020: Sofie Wahlströmt och Elinor Samuelsson med BrightAct

2019: Jonatan Persson med Helios Innovations

2018: Henning Gillberg med Repamera, som Repamera lagar kläder online – över hela Sverige.

2017: Hanne Pålsson med Vevios, ett innovativt trygghetslarm som kan ge utsatta grupper i samhället en trygg och säker vardag.

2016: Joel Holmberg med Resledaren, en reseapp som ska underlätta rörligheten i samhället för personer, oavsett kognitiv funktionsförmåga

2015: Kristoffer Persson med Studentvikarie Sverige AB (nuvarande Humly) vars idé är att möta skolans vikarie- och lärarbrist genom att locka studenter att extra-jobba inom skolan och därigenom få upp ögonen för läraryrket.

2014: Sara Magnusson, Experimentfabriken som vill ge unga i Sverige möjligheten att ha naturvetenskap och teknik som sitt fritidsintresse

Hör tidigare stipendiater, Sofie Wahlström och Ellinor Samuelsson från BrightAct, Kristoffer Persson från Humly och Henning Gillberg från Repamera, berätta om sina innovationer och tjänster, och vad stipendiet betytt för dem i filmerna nedan.