Skip to content

Göran Bredinger-stipendiet

Göran Bredinger-stipendiet som omfattar 50 000 kronor delas ut till en samhällsentreprenör som på ett framgångsrikt sätt har utvecklat och förverkligat en innovativ lösning som direkt bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

2014 initierades stipendiet av Göran Bredinger, prisbelönt entreprenör och vd för Dieden Group AB. Stipendiet är ett samarbete med Mötesplats Social Innovation och delas ut en gång om året. En jury läser och bedömer varje ansökan och slutligen fattas ett beslut utifrån en rad kriterier.

2024 års ansökan är öppen 3 juni–30 september.

 

Vem kan söka?

Kriterier för Göran Bredinger-stipendiet:

  • Entreprenören ska direkt bidra till att lösa en samhällsutmaning.
  • Drivs av resultat för samhället.
  • Affärsidén ska vara nyskapande och innovativ, genomförbar och tydlig.
  • Ha en affärsmodell som visar att idén är ekonomiskt livskraftig och tillväxtinriktad.
  • Kan redan uppvisa goda resultat.
  • Är verksam i Sverige.
  • Är i ett tidigt skede.
  • Är i 20 – 30-årsåldern.

Juryn består av:

Göran Bredinger, stipendiets grundare och vd Dieden Group AB

Sara Bjärstorp, verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation

Hanna Sigsjö, affärsutvecklare, Rädda Barnen

Åsa Skogström Feldt, Managing Director, IKEA Social Entrepreneurship BV

Anders Norman, fd vd ALMI Skåne

Nicklas Wallberg, grundare Common Interest

Göran Bredinger-stipendiater:

2023: Ramtin Massoumzadeh med Quandify

2022: Hannah Lohk med Medsbag

2021: Daniel Vaknine och Måns Skogman med visselblåsningstjänsten Visslan

2020: Sofie Wahlströmt och Elinor Samuelsson med BrightAct

2019: Jonatan Persson med Helios Innovations

2018: Henning Gillberg med Repamera, Repamera lagar kläder online – över hela Sverige.

2017: Hanne Pålsson med Vevios, ett innovativt trygghetslarm som kan ge utsatta grupper i samhället en trygg och säker vardag.

2016: Joel Holmberg med Resledaren, en reseapp som ska underlätta rörligheten i samhället för personer, oavsett kognitiv funktionsförmåga

2015: Kristoffer Persson med Studentvikarie Sverige AB (nuvarande Humly) vars idé är att möta skolans vikarie- och lärarbrist genom att locka studenter att extra-jobba inom skolan och därigenom få upp ögonen för läraryrket.

2014: Sara Magnusson, Experimentfabriken som vill ge unga i Sverige möjligheten att ha naturvetenskap och teknik som sitt fritidsintresse

GB 10 år

Göran Bredinger-stipendiet fyller tio år!

Tillsammans med Göran Bredinger och Dieden Group AB delar Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet sedan 2014 ut Göran Bredinger-stipendiet till en social entreprenör som bidrar till en samhällsutmaning. I år fyller stipendiet tio år.

Stipendiaten 2023 Ramtin Massoumzadeh, VD på Quandify, skakar hand med Göran Bredinger.

Möt 2023 års stipendiat: Quandify

Grattis Ramtin Massoumzadeh till 2023 års Göran Bredinger-stipendium! Han tilldelas stipendiet för Quandify, som utvecklar smarta produkter för att mäta vattenförbrukning och vattenläckage.