Skip to content

Vår historia

2023

Högskolan i Borås ny regional nod

Högskolan i Borås blir ny regional nod för Mötesplats Social Innovation. Det blir sjätte lärosätet att ansluta sig till den nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation.
2023
2023

Bauhaus of the Seas Sails

Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) Malmö är ett pilot-projekt inom New European Bauhaus. BoSS pågår januari 2023-december 2025 och syftar till att utforska en ny havskultur i Malmö. Projektet drivs i Malmö i samverkan mellan Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter.
2023
2023

Kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden

På uppdrag av Svenska ESF-rådet blev Mötesplats Social Innovation kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden (ESF), i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund och Partnerskapet för social innovation i Region Örebro Län.
2023
2022

Social innovation för hållbar utveckling

Forskningsantologin “Social innovation för hållbar utveckling” ger en bild av forskningen om social innovation i Sverige i relation till hållbar utveckling och Agenda 2030. Antologin lanserades våren 2022 av Studentlitteratur i samarbete med Mötesplats Social Innovation.
2022
2021

MSI lanserar nya samtalsserien Social Innovation Foresight

Första tillfället handlade om Social Imagination och keynote var Geoff Mulgan, professor vid University College London och välkänd inom fältet social innovation.
2021
2021

Building Capacity for a Sustainable Society

Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) var ett EU-projekt 2021-2023 som syftade till att främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande för att inrätta eller konsolidera nationella kompetenscentrum för social innovation.
2021
2021

MSI tilldelas Sten K Johnsons stiftelses stipendium

Forskning i samverkan som förändrar Skåne, så heter den satsning som MSI fått Sten K Johnsons stipendium för. Genom korta kärnfulla filmer ska forskning vid Malmö universitet som sker i samverkan med andra aktörer i Skåne lyftas fram.
2021
2021

European Social Enterprise Monitor med svensk delrapport lanserad

MSI lanserar i samarbete med Euclid Network och partners i sju europeiska länder rapporten European Social Enterprise Monitor (ESEM). Rapporten samlar statistik om sociala företag.
2021
2021

Ansökan till EU kommissionen beviljas

Ansökan till EU kommissionen beviljas för etablering av europeiskt kompetenscentrum (2021-2023).
2021
2021

MSI lanserar ”Forskning i samverkan som förändrar Sverige”

MSI presenterar en serie goda exempel på forskning i samarbete med aktörer från andra sektorer genom filmer och fördjupande artiklar.
2021
2020

MSI får mandat av Svenska ESF-rådet

MSI får mandat av Svenska ESF-rådet att företräda Sverige för etablering av europeiskt kompetenscentrum.
2020
2019

Nationell kunskaps- och samverkansplattform

Nationell kunskaps- och samverkansplattform, med finansiering från Vinnova etableras MSI vid fem lärosäten över hela landet: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.
2019
2018

FÖRSTUDIE NATIONELL KUNSKAPSPLATTFORM

Vinnova beviljade medel för ett samverkansprojekt mellan Mötesplats Social Innovation och fem lärosäten för att beskriva etablering och uppväxling av en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring för social innovation i Sverige.
2018
2018

LANSERING SKRIFT OM EFFEKTMÄTNING

Vi lanserar skriften ”Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning”.
2018
2017

FORSKARNÄTVERK BILDAS

Vi startar ett nytt forskarnätverk kring social innovation.
2017
2016

UNDERLAGSRAPPORT TILL ANALYSGRUPPEN ARBETET I FRAMTIDEN

Vi producerar en rapport om arbetsintegrerande sociala företag till regeringen inom ramen för deras arbete kring framtidens välfärd.
2016
2015

100 SOCIALA INNOVATIONER LANSERAS

Initiativet 100 sociala innovationer lanseras våren 2015 då vi startar nomineringsprocessen och efterlyser exempel på sociala innovationer. De utvalda samlas i en skrift som ges ut hösten 2017.
2015
2015

SOCIAL INNOVATION SUMMIT ARRANGERAS FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Första upplagan av Social Innovation Summit arrangeras i Malmö i november. Runt 600 personer samlades under två dagar och temat var Shaping a nordic model of social innovation. Sammanlagt 6 SI Summit arrangeras, den sista görs om till digitalt format under Corona-pandemin.
2015
2015

CO-LABS LANSERAS

Vi lanserar vår metod Co-labs, en satsning på labbmiljöer för samhällsnytta.
2015
2014

VI DELAR UT GÖRAN BREDINGER-STIPENDIET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Göran Bredinger tillsammans med Mötesplats Social Innovation instiftar ett nytt stipendium för unga samhällsentreprenörer.
2014
2014

Malmö stad ansluter sig till MSI

2014
2014

SKRIFTER MED TEMA DESIGNLABB OCH IMPACT INVESTING PUBLICERAS

Vi genomför två stora kartläggningar och publicerar skrifter på tema designlabb och impact investing.
2014
2013

RUNDABORDSSAMTAL OM CSR- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR

Tillsammans med dåvarande näringsminister Annie Lööf arrangerar vi ett runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för samtalet var MSI:s skrift: CSR/hållbarhet: samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka.
2013
2013

ABC I SOCIALA INVESTERINGAR GES UT

2013
2012

MSI FÅR I UPPDRAG AV REGERINGEN

att vara den nationella plattformen för social innovation och samhällsentreprenörskap.
2012
2012

MSI BLIR PERMANENT

Malmö högskola och Region Skåne beslutar att permanenta och driva vidare MSI.
2012
2012

SOCAP: DESIGNING THE FUTURE

arrangerades i Malmö med Impact Investment som huvudtema.
2012
2011

SOCIAL INNOVATION PÅ MALMÖ HÖGSKOLA

Kurser i social innovation och socialt entreprenörskap initieras vid Malmö högskola.
2011
2011

VÅR FÖRSTA SKRIFT PUBLICERAS

Vi gör vår första skrift, en ABC i social innovation som lanseras under Almedalsveckan på Gotland.
2011
2010

MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION BILDAS

KK-stiftelsen ger Malmö högskola och Mittuniversitet ett uppdrag att skapa en mötesplats för social innovation i Sverige.
2010