Skip to content

Vår historia

2018

FÖRSTUDIE NATIONELL KUNSKAPSPLATTFORM

Vinnova beviljade medel för ett samverkansprojekt mellan Mötesplats Social Innovation och fem lärosäten för att beskriva etablering och uppväxling av en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring för social innovation i Sverige.
2018
2018

LANSERING SKRIFT OM EFFEKTMÄTNING

Vi lanserar skriften ”Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning”.
2018
2017

FORSKARNÄTVERK BILDAS

Vi startar ett nytt forskarnätverk kring social innovation.
2017
2016

UNDERLAGSRAPPORT TILL ANALYSGRUPPEN ARBETET I FRAMTIDEN

Vi producerar en rapport om arbetsintegrerande sociala företag till regeringen inom ramen för deras arbete kring framtidens välfärd.
2016
2015

SOCIAL INNOVATION SUMMIT ARRANGERAS FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Första upplagan av Social Innovation Summit arrangeras i Malmö i november. Runt 600 personer samlades under två dagar och temat var Shaping a nordic model of social innovation.
2015
2015

CO-LABS LANSERAS

Vi lanserar vår metod Co-labs, en satsning på labbmiljöer för samhällsnytta.
2015
2015

100 SOCIALA INNOVATIONER LANSERAS

Initiativet 100 sociala innovationer lanseras våren 2015 då vi startar nomineringsprocessen och efterlyser exempel på sociala innovationer. De utvalda samlas i en skrift som ges ut hösten 2017.
2015
2014

VI DELAR UT GÖRAN BREDINGER-STIPENDIET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Göran Bredinger tillsammans med Mötesplats Social Innovation stiftar ett nytt stipendium för unga samhällsentreprenörer, som ska delas ut i 10 år.
2014
2014

SKRIFTER MED TEMA DESIGNLABB OCH IMPACT INVESTING PUBLICERAS

Vi genomför två stora kartläggningar och publicerar skrifter på tema designlabb och impact investing.
2014
2013

RUNDABORDSSAMTAL OM CSR- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR

Tillsammans med dåvarande näringsminister Annie Lööf arrangerar vi ett runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för samtalet var MSI:s skrift: CSR/hållbarhet: samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka.
2013
2013

ABC I SOCIALA INVESTERINGAR GES UT

2013
2012

MSI FÅR I UPPDRAG AV REGERINGEN

att vara den nationella plattformen för social innovation och samhällsentreprenörskap.
2012
2012

SOCAP: DESIGNING THE FUTURE

arrangerades i Malmö med Impact Investment som huvudtema.
2012
2011

SOCIAL INNOVATION PÅ MALMÖ HÖGSKOLA

Kurser i social innovation och socialt entreprenörskap initieras vid Malmö högskola.
2011
2011

VÅR FÖRSTA SKRIFT PUBLICERAS

Vi gör vår första skrift, en ABC i social innovation som lanseras under Almedalsveckan på Gotland.
2011
2010

MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION BILDAS

KK-stiftelsen ger Malmö högskola och Mittuniversitet ett uppdrag att skapa en mötesplats för social innovation i Sverige.
2010