Skip to content
MSI verksamhetsplan 2024-2025

Verksamhetsplan 2024-2025

Under 2024 och 2025 kommer MSI fortsätta att dela forskningsbaserad kunskap och utveckla tvärsektoriell samverkan med särskilt fokus på följande tre strategiska områden:

Läs mer om MSI:s strategiska områden och planerade aktiviteterVerksamhetsplan för 2024-2025 här.

Verksamhetsberättelse 2023, Mötesplats Social Innovation

Verksamhetsberättelse 2023

Varje år tar MSI fram en Verksamhetsberättelse om verksamhetsåret som gått. 2023 års sammanställning kan du läsa här