Skip to content

Forskning i samverkan
som förändrar världen

Forskare i Sverige samverkar med aktörer från alla samhällssektorer för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra genomförandet av Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. På den här sidan presenterar MSI en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter. 

Den gemensamma nämnaren är att alla goda exempel:
  • adresserar aktuella samhällsutmaningar,
  • sker i samverkan med aktörer från andra samhällssektorer,
  • och skapar positiva samhällseffekter.

Genom filmer och artiklar vill vi visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar. Forskning i samverkan som förändrar världen.

"Jag vill bidra till Ukrainas
demokrati och återuppbyggnad"

Mariia Tyshchenko, projektforskare och hedersdoktor vid Malmö universitet, har utvecklat den ideella organisationen ”Poruch” i Ukraina. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har de fokuserat på nödhjälp och humanitära insatser. Mariia Tyshchenko kämpar för säkerhet och frihet. Målet är att skapa ett samhälle där alla människor har lika rättigheter.  

De vill skapa tillit i romska samhällen

Under många år har det romska folket varit föremål för trakasserier och utanförskap. I Rumänien är det särskilt påtagligt. Kenosis Design är ett socialt möbelföretag i Rumänien som tillsammans med Svenska Alliansmissionen, Erikshjälpen och Jönköping University arbetar med att skapa förändring i romska samhällen.