Skip to content

Bauhaus of
the Seas Sails
Malmö

Bauhaus of the Seas Sails Malmö är ett pilot-projekt inom New European Bauhaus. Bauhaus of the Seas Sails pågår mellan januari 2023 t.o.m. december 2025 och syftar till att utforska en ny havskultur i Malmö, en kultur där Malmöbor och livet i havet lever som grannar som ser efter varandra. Projektet kommer att engagera invånare, lokala aktörer inom kultur och natur samt livet i Öresund.

Projektet drivs i Malmö i samverkan mellan Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter. Tillsammans med lokala aktörer i Malmö kommer olika vägar utforskas för hur en ny havskultur kan uppstå. Övergripande principer är att arbeta med hållbarhet, delaktighet, estetik samt en lokal förankring. Frågor kopplade till dessa principer är:

Samtliga BoSS-partners logotyper

De lokala aktörerna kommer engageras dels genom ett Sea Forum, dels genom ett program för så kallade Havsambassadörer. Sea Forum består av aktörer som arbetar med någon av principerna kring hållbarhet, inkludering samt konst och kultur och har som uppdrag att agera rådgivare till projektägarna. Uppdraget för Sea Forum är att ta fram en långsiktig strategi för arbetet som sträcker sig längre än projektets tidsram samt att hjälpa till att engagera Havsambassadörer, och utvärdera arbetet. Havsambassadörerna är aktörer som kan skapa upplevelser där Malmöborna får nya insikter och känslor till havet och det liv som bor där. 

Projektet beforskas av Ann Light, Anna Seravalli samt Anders Emilsson från Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. 

Malmö universitets medverkan i Bauhaus of the Seas Sails

Malmö universitet leder inte enbart pilot-projektet Bauhaus of the Seas Sails Malmö i det EU-finansierade projektet Bauhaus of the Sea Sails utan är även ansvariga för arbetspaket 2 som går ut på att utveckla en co-design process åt alla partners så att New European Bauhaus-principen om inkludering efterlevs och att alla principer uppfylls på ett sätt som är lokalt förankrat. Detta arbete genomförs av Anna Seravalli, Ann Light och Froukje Zumbrink. 

Projektet beforskas av Ann Light, Anna Seravalli samt Anders Emilsson från Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. 

Vår vision

En regenerativ stad där vi tänker, pratar om och interagerar med livet i havet på ett nytt sätt – en ny havskultur. För att påbörja utvecklingen av denna havskultur ämnar vi bilda en Ocean Culture Hub.

Bakgrund

Bauhaus of the Seas Sails  är det sjätte EU-finansierade Lighthouse projektet som ska utveckla så kallade Lighthouse Demonstrators inom EU:s satsning på New European Bauhaus (NEB). Frågeställningen i fokus för projektet är: hur kan vi använda kultur och delaktighet för att främja regenerativa relationer mellan europeiska städer och haven? I projektet deltar Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Sverige, med totalt 18 partners, som tillsammans representerar lokala myndigheter, universitet och civilsamhällesorganisationer. Projektet samordnas av Interactive Technologies Institute of Instituto Superior Técnico vid universitetet i Lissabon. 

Digital workshop: The ocean starts here: more-than-human co-design for living with the sea

Hur kan vi designa tillsammans med människor och natur för framväxten av regenerativa relationer mellan europeiska medborgare och havet? Malmö universitet, Mötesplats Social Innovation och Marint Kunskapscenter i Malmö bjuder in dig till en digital workshop på New European Bauhaus-festivalen den 10 april från 09:30-12:30. Webbinariet hålls på engelska.

Open Call – Havsambassadörer (ansökan stängd)

Havet behöver dig! Inom ramen för EU-projektet Bauhaus of the Seas Sails bjuds du nu in till att ansöka om at bli havsambassadör. I Bauhaus of the Seas Sails-projektet undersöker en rad europeiska kuststäder hur vi kan skapa en ny relation till havet utfrån principerna konst och kultur, hållbarhet, inkludering och lokal förankring. 

Kontakt Bauhaus of the Seas Sails Malmö

Gloria-Karin López

Roll / Projektledare

Kontakt:
gloria-karin.lopez@mau.se

Michael Palmgren

Roll / Sakkunnig inom havsmedvetenhet

Kontakt: michael.palmgren@smkc.se

Anders Emilsson

Roll / Forskare med inriktning hållbar utveckling och social innovation

Kontakt:
anders.emilsson@mau.se

Linn Johansson

Roll / Sakkunnig inom havsmedvetenhet

Kontakt: linn.johansson@smkc.se

Anna Seravalli

Roll / Forskare med inriktning co-design

Kontakt: anna.seravalli@mau.se