Skip to content

Bauhaus of
the Seas Sails
Malmö

Om Bauhaus of the Seas Sails Malmö

Bauhaus of the Seas Sails Malmö är ett pilot-projekt inom New European Bauhaus. Bauhaus of the Seas Sails pågår mellan januari 2023 t.o.m. december 2025 och syftar till att utforska en ny havskultur i Malmö, en kultur där Malmöbor och livet i havet lever som grannar som ser efter varandra. Projektet kommer att engagera invånare, lokala aktörer inom kultur och natur samt livet i Öresund. Projektet drivs i Malmö i samverkan mellan Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter. Tillsammans med lokala aktörer i Malmö kommer olika vägar utforskas för hur en ny havskultur kan uppstå. Övergripande principer är att arbeta med hållbarhet, inkludering, estetik samt en lokal förankring. Frågor kopplade till dessa principer är:

De lokala aktörerna kommer engageras dels genom ett Sea Forum, dels genom ett program för så kallade Havsambassadörer. Sea Forum består av aktörer som arbetar med någon av principerna kring hållbarhet, inkludering samt estetik och har som uppdrag att agera rådgivare till projektägarna. Uppdraget för Sea Forum är att ta fram en långsiktig strategi för arbetet som sträcker sig längre än projektets tidsram samt att hjälpa till att engagera Havsambassadörer, och utvärdera arbetet. Havsambassadörerna är aktörer som kan skapa upplevelser där Malmöborna får nya insikter och känslor till havet och det liv som bor där.

Malmö universitets medverkan i Bauhaus of the Seas Sails

Malmö universitet leder inte enbart pilot-projektet Bauhaus of the Seas Sails Malmö i det EU-finansierade projektet Bauhaus of the Sea Sails utan är även ansvariga för arbetspaket 2 som går ut på att utveckla en co-design process åt alla partners så att New European Bauhaus-principen om inkludering efterlevs och att alla principer uppfylls på ett sätt som är lokalt förankrat. Detta arbete genomförs av Anna Seravalli, Ann Light och Froukje Zumbrink. 

Projektet beforskas av Ann Light, Anna Seravalli samt Anders Emilsson från Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. 

Vår vision

En regenerativ stad där vi tänker, pratar om och interagerar med livet i havet på ett nytt sätt – en ny havskultur. För att påbörja utvecklingen av denna havskultur ämnar vi bilda en Ocean Culture Hub.

Samtliga BoSS-partners logotyper

Bakgrund

Bauhaus of the Seas Sails  är det sjätte EU-finansierade Lighthouse projektet som ska utveckla så kallade Lighthouse Demonstrators inom EU:s satsning på New European Bauhaus (NEB). Frågeställningen i fokus för projektet är: hur kan vi använda kultur och delaktighet för att främja regenerativa relationer mellan europeiska städer och haven? I projektet deltar Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Sverige, med totalt 18 partners, som tillsammans representerar lokala myndigheter, universitet och civilsamhällesorganisationer. Projektet samordnas av Interactive Technologies Institute of Instituto Superior Técnico vid universitetet i Lissabon. 

Evenemang

Illustration, fisk och hand

Land Art i Malmö

21 aug / 28 aug / 4 sept / 18 sept / 22 sept

Kom och prova Land Art i Malmö! Som Havsambassadörer i projektet Bauhaus of the Seas Sails bjuder vi in dig till en workshop där vi utforskar havet och de som bor där. På våra workshops skapar vi tillsammans med naturen, havet och våra sinnen. Vi utforskar naturens uttryck genom färg, form och ljud. Inga förkunskaper behövs – bara nyfikenhet. Alla är välkomna oavsett ålder, bakgrund eller språk. Klä dig efter väder och ta med något att dricka så bjuder vi på lätt tilltugg. Vi ses! Eileen, Lucy och Therese

Workshop #4: Skapa på stranden och lär dig om havet

Plats: Naturum Öresund
Tid: 21 aug, kl 17:30–19:30.
Läs mer och anmäl dig här.

Workshop #5: Land Art – Skapa vid Södra Varvsbassängen

Plats: Södra Varvsbassängen.
Mötesplats: 7-Eleven, Anna Lindhs Plats 6
Tid: 28
aug, kl 17:30–19:30.
Läs mer och anmäl dig här

Workshop #6: Skapa på stranden och lär dig om havet

Plats: Naturum Öresund
Mötesplats: Vi träffas vid Naturum Öresund och sedan går vi ner till stranden.
Tid: 4 sept, kl 13–15.
Läs mer och anmäl dig här

Flod57 - Havsutflykt

Flod 57 / Havsutflykt

15 juni / 29 juni

Hej Malmöbo! Vi heter Yénika och Stefan. Vill du hänga med till stranden med oss i sommar? Vi ordnar gratis havsutflykter för alla som vill,. Där bjuder vi  på bad, berättelser och mat, de som vill kan snorkla och ta foton under vattnet. Du får tillfälle att både lära känna havet, nya platser och nya människor! Allt ingår, både resa, mat och lån av utrustning.

Vi träffas på Rosengårdsbiblioteket där vi åker gemensamt med bussar 5 & 7 till stranden. Efter några aktiviteter och lunch tillsammans åker vi tillbaka till biblioteket.

Detta initiativ är en del av projektet Bauhaus the Seas Sails som finansieras av den Europeiska Unionen. Flod 57 arrangeras av Stefan Andersson och Yénika Castillo (Collective Fortune) i samarbete med Rosengårds Bibliotek.

Mer info om träffarna och information på engelska och spanska hittar du här.

Havsutflykt #1: Lördag 15 juni

Plats: Rosengårdsbiblioteket
Tid: 11:00-16:00
Läs mer och anmäl dig här.

Havsutflykt #2: Lördag 29 juni

Plats: Rosengårdsbiblioteket
Tid: 11:00-16:00
Läs mer och anmäl dig här.

Havsambassadörer

Vi vill att fler Malmöbor, med deras olika kulturer och erfarenheter, får möjligheten att engagera sig i att utforska och skapa en hälsosam relation till havet. För detta ändamål lanserade vi ett Open Call där individer och organisationer kunde ansöka om att bli havsambassadörer.

Som havsambassadör får man finansiella medel för att skapa och genomföra kreativa och inkluderande aktiviteter som involverar Malmöbor i att stärka deras relation med livet i havet. Nedan hittar du våra fem havsambassadörs-initiativ som fått finansiering via vårt Open Call. 

Kompass för havsambassadörer: Navigera mot regenerativa kulturer (2024)

Kompass för havsambassadörer är en arbetsbok utformad för att inspirera och vägleda individer och samhällen i att främja regenerativa kulturer. Vi – Malmö universitet, Marint Kunskapscenter och Mötesplats Social Innovation – välkomnar alla som är intresserade av ämnet att använda den i sitt dagliga liv eller arbete.

Havsambassadören Ellen

Ellen Bjerborn

I am an artist, formerly designer, from Malmö. I work mainly with themes around nature, spirituality and technology using lens-based media such as video. 

This summer, I’m hosting a series of workshops held by Malmö’s historically and ecologically important waters. The workshop participants get to learn more about the site, and about species that live there. The participants then create freely in sketchbooks, which are provided, from their impressions of the place and the species. In the end, we make a zine together, a simple printed publication of what we’ve learned and seen to be shared.  

Through this informed creation, my aim is to instill a personal connection to the sea and its inhabitants with the workshop participants.  

As they become more knowledgeable of the challenges sea creatures face, and of their quirks and traits, I hope the participants will find a strengthened sense of solidarity and community with the sea, which in the long run will lead to more sustainable choices.  

(Would you like to participate? Send me an email at ellen.bjerborn@gmail.com) 

Drevet / Feral Malmö / Malmö Mobile Queer-Sauna

This project is a collaboration between the organizations Drevet, Feral Malmö and Malmö Mobile Queer-Sauna. We want to offer Malmö residents an encounter with the sea in a new way. Through the sauna, we create a heterotopia – a temporary physical and social space that allows people to re-evaluate their relationships to each other and to the sea. In the sauna, we invite participants to explore the role of living species on the local coast and, from these perspectives, discuss how urban space and industry in Malmö have shaped land and water. By bringing the perspectives of other species into a discussion about the future of Malmö, we can find new allies to shape sustainable and vibrant environments in coastal urban spaces, for both humans and non-humans.

Inna + Eira
Eileen+Lucy+Terese

Landart: Eileen Laurie, Therese Carnemalm
& Lucy Cathcart-Frödén

We are three artists who work with images, sound and nature. Our project will invite people to experience the sea using all their senses, and to make art in response. In our workshops participants will create land art using nature, and will reflect on our collective relationship with the sea and the non-human life forms that live in it. The workshops will take place at four different locations – at Ribersborg beach, by the canal in Slottsparken, at the South Wharf Basin (Södra Varvbassängen), and the hovercraft terminal (Svävarterminalen) in the harbour – and will also lead to the co-creation of an ocean-themed sound walk. 

We will use the methods and processes of shared art making to learn about the different marine environments in the city. Through working with the senses and our creativity, we’ll experience Malmö’s different bodies of water, and understand how these are connected. After our workshops, participants will have a stronger sense of Malmö’s identity as a coastal city, and of our responsibility to, and interdependence with, the sea and all of its inhabitants. We hope participants will be inspired to keep creating in their daily lives: with nature, with the sea, and with others. 

Yénika Castillo Muñoz & Stefan Andersson

We are Yénika Castillo Muñoz, a designer and design teacher from Pachuca, Mexico and Stefan Andersson, a theatre and performance artist, and teacher from Lund, Sweden. We’re going to do an art project called Flod 57, where we will do three outings to the sea with different groups of people and an exhibition and storytelling event at Rosengårds library with participants from the outings.  

We will travel together to the sea with bus route 5 and 7, where we will explore the sea in several ways, invite to share experiences and memories from the sea, and eat together. We imagine the exhibition to include photos; some under water, text and live storytelling.  

We hope to achieve: 
Curiosity for, and a deeper connection to the sea and its inhabitants, through exploration and oral storytelling. 

A meeting place for humans in Malmö where multiple perspectives and experiences of the sea, and diverse human life stories, are allowed. 

An invitation leading to more people feeling at home by the sea; nearness, and understanding how important it is for human life, which we hope will lead to respect, knowledge and sharing with more people. 

Yenicka + Stefan
Strandfynd

Strandfynd

Strandfynd” is a collaboration between the dancers Lisa Holström, Petra Nilsson and Rebell Gitarrkvartett (Hannes Wikström, Jonathan Bernhardsson, Henning Gren and Emil Miranda Holmgren). Together the ensemble has created an interactive music and dance performance around beach findings from Malmö’s beloved Ribersborg beach. Through these beach findings the participants, together with the ensemble, will be able to create an organic theatrical multi-art piece. How do you dance like swaying seaweed? How can a guitar sound like a sea shell? What’s the sonic differences between a black and a white stone from the ocean? In the performance “Strandfynd” you will be able to experience both a music and dance performance as a traditional audience as well as an interactive choreography of music, dance and sounds. The performance invites the participant to create emotional connections, interest and engagement for the local marine habitats. 

Kontakt

Har du frågor kopplade till Bauhaus of the Seas Sails? Kontakta gärna oss!

Gloria-Karin López

Roll / Projektledare

Kontakt:
gloria-karin.lopez@mau.se

Michael Palmgren

Roll / Sakkunnig inom havsmedvetenhet

Kontakt: michael.palmgren@smkc.se

Anders Emilsson

Roll / Forskare med inriktning hållbar utveckling och social innovation

Kontakt:
anders.emilsson@mau.se

Linn Johansson

Roll / Sakkunnig inom havsmedvetenhet

Kontakt: linn.johansson@smkc.se

Anna Seravalli

Roll / Forskare med inriktning co-design

Kontakt: anna.seravalli@mau.se