MSI lyfter fram forskning i samverkan som förändrar Sverige

Banner på Forskning i samverkan som förändrar Sverige
För att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling behöver kunskap delas och aktörer från olika sektorer samarbeta över gränser. Under våren presenterar Mötesplats Social Innovation en serie goda exempel på forskning i samarbete med aktörer från andra sektorer.

Forskare i Sverige samverkar med aktörer från alla samhällssektorer, från privata företag, till kommuner och idéburen sektor. Samarbeten och samverkan kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att studera och utvärdera olika insatser, verksamheter och områden, att samla information och dela kunskap, att arbeta fram modeller, principer och metoder, ta fram utbildningsmaterial och erbjuda utbildningar, förändra arbetssätt och processer och att påverka opinionen i olika frågor.

Samarbete över gränser, där olika sektorer och aktörer delar kunskap och erfarenheter blir allt viktigare för en social och hållbar utveckling.

– Det har ett stort värde att lyfta fram forskning och forskningsbaserad kunskap i samverkan med andra aktörer. Det  ger ett bredare perspektiv på nyttiggörande som på olika sätt har fått genomslag i samhället och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor vid Malmö universitet och ordförande för MSI.

Tio goda exempel lyfts fram

MSI lyfter under våren fram tio goda exempel som är hämtade från lärosätena Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet där MSI är etablerat, i de fem regionerna, från Luleå i norr till Skåne och Malmö i söder. Ämnena spänner över flera av de globala målen som; god hälsa och välbefinnande, god utbildning, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion samt fredliga och inkluderande samhällen.

Från mobbning och trygghet i skolan till äldres mående och hälsa

En rad frågor och samhällsutmaningar tas upp. Hur går det att motverka mobbning och bidra till trygghet i skolan, hur kan vi skapa tillgång till bostäder för barn och andra grupper som hamnar utanför bostadssystemet, hur går det att förebygga sjukdom och uppnå jämlik hälsa, hur kan regioner samarbeta för suicidprevention, hur kan hela fisken tas tillvara för att minska svinn och hur kan digital teknik ge fler möjlighet att bosätta sig och leva på landsbygderna?

Vill att filmerna ska inspirera fler till samarbeten över gränser

– Vi hoppas att vår satsning med att lyfta fram forskning i samverkan för samhällsnytta, genom korta filmer och fördjupande artiklar, kan inspirera och visa vägen för mer samarbete över gränser för social hållbarhet och förändring, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation, MSI, vid Malmö universitet.

Vårt arbete har förändrat riktlinjer och regelverk för en bättre skolmiljö

Först ut är forskarna Björn Johansson och Erik Flygare vid Örebro universitet som tillsammans med Stiftelsen Friends samarbetar för att bidra till en tryggare miljö i skolan för barn. Varje år utsätts fler än 60 000 barn i Sverige för mobbning.

Örebroforskarna har genomfört studier och utvärderat de metoder Friends använder.

– En del av vår forskning har redan förändrat riktlinjer och regelverk som ska skapa en bättre skolmiljö, säger Björn Johansson.

Samarbetet har också bidragit till ett ökat utbyte med andra forskare på området, bland annat genom den globala antimobningskonferensen World Anti-Bullying Forum (WABF) som Friends anordnar och där de båda forskarna har varit med i organisationskommittén.

Samarbetet är ett ömsesidigt utbyte

– Vårt samarbete med Friends är verkligen ett samarbete. Det är ett ömsesidigt utbyte. Det är positivt att arbeta med en verksamhet och personer som vägleds av ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Alla är helt enkelt flexibla och öppna för förändring och utveckling, säger Björn Johansson.

Även Frida Warg på Friends framhåller att samarbetet är givande för alla parter.

– Det är inte så att forskarna bara bidrar med kunskap som vi sedan ska använda, utan det går åt båda håll: våra erfarenheter, arbetssätt och kontakten med skolor ger ett flöde åt andra hållet, tillbaka till forskningen, säger hon.

Vill hitta lösningar på bostadskrisen

Vid Malmö universitet arbetar Martin Grander, forskare i urbana studier. Han är även föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd där forskare från skilda ämnen tillsammans med olika aktörer arbetar för att hitta lösningar på bostadskrisen. Bostadsfrågan har blivit akut för barn, unga vuxna, invandrare och ensamstående föräldrar. Det finns en ojämlikhet och många faller utanför bostadssystemet. Över 15 000 barn i Sverige lever i hemlöshet. De flesta kommuner har en bostadsbrist och de bostäder som finns är för dyra för många. I projektet Barns bostad först har forskarna tillsammans med Stadsmissionen, Rädda Barnen och AFRY arbetat fram en modell för att motverka hemlöshet för barnfamiljer.

– Modellen är färdig. Den går att finansiera och använda i svensk lagstiftning, säger Martin Grander.

De tio filmerna och artiklarna kommer att publiceras löpande under våren med start onsdag 24 mars.

Läs mer om Forskning i samverkan som förändrar Sverige

Se film med Björn Johansson och Erik Flygare vid Örebro universitet som samarbetar med Friends mot mobbning

De tio goda exempel på forskning i samverkan som MSI lyfter fram är:

De vill motverka mobbning. Björn Johansson och Erik Flygare vid Örebro universitet i samarbete med Friends.
Insatser som hjälper hemmasittande ungdomar. Frida Jonsson vid Umeå universitet i samarbete med Umeå kommun.
Barns bostad först – han vill hitta lösningar på bostadskrisen. Martin Grander vid Malmö universitet i samarbete med Stadsmissionen, Rädda barnen och Afry.
Make food not waste – om hållbart fiske. Wiebeke Reim och Daria Sas vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Gulhaven Pelagiska AB i Kalix.
Hon vill lyfta fram barnens röster och rättigheter. Frida Lygnegård vid Jönköping University i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sweco Society och Länsstyrelsen i Skåne.
Embrace ett sätt att minska brott. Henrik Andershed vid Örebro universitet i samarbete med Embrace Safety AB.
De bygger hälsofrämjande resurser. Margareta Rämgård vid Malmö universitet tillsammans med 13 aktörer, 5 hälsofrämjare och befolkningen i Lindängen i Malmö.
De utvecklar en digital plattform för en levande landsbygd, Johanna Lindberg vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Vuollerim, Jokkmokks kommun.
Jönköpingsmodellen för att förebygga suicid. Joy Torgé  vid Jönköping University i samarbete med Räddningstjänsten.
Social aktivitet på recept kan förbättra äldres hälsa. Ingeborg Nilsson vid Umeå universitet i samarbete med Umeå kommun och Husläkarna.

Digitala mötesplatser för en fortsatt social hållbarhet

Trots Corona-pandemi och social distansering sprudlar det av inspirerande initiativ som gör att vi kan mötas på nya sätt, i mer digitala former. Precis som att Mötesplats Social Innovation tänker nytt och ställer om, gör många andra organisationer och verksamheter också det. Här har vi samlat några av aktiviteter (på svenska och engelska) där den sociala hållbarheten står i fokus. 

 

Global Action webinar hosted by the OECD, OCDE and Euclid Network (9 april)

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), with financial support from the European Union, has launched a Global Action to promote the social and solidarity economy (SSE) over the next 3 years. Take part in this seminar to get a first insight on the Global Action and understand how you could get involved.

More information

 

The Imagine Better Series: The Honest Generation (14 april)

Meet your new consumer: The Honest Generation. This digital event, will share new insight into the emerging Gen Z consumer’s radically shifting expectations of business and brands and guidance on what it means for business, during Covid19 and beyond. Gen Z prioritizes product honesty over brand purpose and thinks almost no brands are doing enough to meet their demand for sustainable solutions.

More information

 

Digital medborgardialog under och efter krisen (16 april)

Välkommen till ett webinarium där du får lär lära dig om hur man kan genomföra framgångsrika medborgardialoger utan fysiska träffar!

Mer info och anmälan

 

Nordic Community call #1: How to build and strengthen cross-sector partnership so that they weather crises and challenges (16 april)

A collaborative discussion with Emma Lindgren, Ashoka Nordic and Jenny Perzon, Accenture Sweden and PhD at Stockholm School of Economics on cross-sector collaborations.

More information.

 

The 2020 We Don’t Have Time Climate Conference (April 20 – 25th)

Earth Day Network and Exponential Roadmap invite you for Earth Day Week, April 20–25, 2020. Broadcasting live talks and other daily shows from Washington DC, Stockholm and with speakers, thinkers and doers from all over the world.

More information

 

Corona Cup – ideas worth sharing (18 mars – 31 dec 2020)

Venture Cup tillsammans med andra partners har skapat en plattform för att samla ideér, förslag och initiativ som på olika sätt kan hjälpa människor, företag och samhället under den rådande situationen i och med Corona-pandemin.

Mer information

 

Terrific Tuesdays – En digital gemenskap

Vi behöver samlas på ett nytt sätt. Ge varandra kraft, mod och inspiration att se en ljus framtid trots all ovisshet.Välkommen till TerrificTuesdays – en digital konferens varje tisdag klockan två i din dator, platta eller mobil.

Mer information

Enhance social entrepreneurship and social innovation in Europe

Euclid Network, the European Network representing social enterprises, together with 24 of the most prominent national networks for social enterprises from 20 countries have now joined forces and agreed to back 7 proposed actions in the statement to emphasize the importance of social enterprises in creating innovative solutions for sustainable impact. After six months of negotiations leading to the final vote of confidence of the European Parliament, the new European Commission will take office Sunday, the 1st of December. 

To further contribute to the social enterprise sector, we call upon you to build on the existing national and international social enterprise support programmes (such as the European Commission’s Social Business Initiative*) to commit to the following Actions:

 

The national networks organisations are following:

 

 

 

Allt material från Social Innovation Summit 2019

 

Den femte omgången av Social Innovation Summit är nu över. Men det finns massor av minnen från två händelserika dagar med över 700 besökare från Sverige, Norden och Europa! Tack till alla talare, medarrangörer, partners, deltagare och alla vänner som bidrog till att göra årets Social Innovation Summit återigen till en succé! Nedan har vi samlat bilder, filmer, presentationer och annat smått och gott, så att du kan återuppleva och dela med dig av innehållet. Arbetet fortsätter!

 

FOTON

På vår Flickr-sida finns bilder från årets Summit, tagna av fotograf Andreas Paulsson. Dela gärna med dig av bilderna men ange fotografens namn.

DAG 1, 12 NOV

DAG 2, 13 NOV

 

FILMER

Under Social Innovation Summit filmades stora delar av konferensen, av filmstudenter vid Malmö universitet. Detta finns kvar på vår Facebook-sida. Inför Summiten gjordes även några filmer med huvudpartners, medarrangörer och sociala entreprenörer. Studenternas livesändningar och andra filmer finns nu tillgängliga (uppdateras kontinuerligt) på vår Youtube-kanal.

Allt filmat material publiceras här

Filmer som visades av Karen Dolva:

 

Vinnare change leaders 2020 (Reach for change):

 

ARTIKLAR/INLÄGG

Många hållbara alternativ på Slagthusets möte (Skånska Dagbladet)

Prisas för arbete mot sexuella övergrepp i idrottsvärlden (TV4 Nyhetsmorgon)

You are a change maker now!  (Jens Rinnelt)

Samhällsutmaningar kräver finansiellt nytänkande (SEB)

Social Innovation Summit (Kennisland)

Social Innovation starts with a co-word (Anna Simon)

 

PRESENTATIONER

En del av presentationerna från årets talare har vi fått godkännande att publicera. Dessa hittar du här:

Theory for Change – a workshop on methods for social progress, Nora van Der Linden (Kennisland)

The global challenges of isolation, Karen Dolva (No Isolation)

Social innovation a reflection on past and future decades, Geoff Mulgan (Nesta)

A social movement for eco system change, Will Muir (Equal Community Foundation)

Win, win! Affärer med samhällsvinst (Tillväxtverket)

Framtidens gata dansas fram (Malmö stad)

Att leva, var och verka i en delningsekonomisk stadsdel – vad innebär det?

Ett ramverk för effektmätning – är det möjligt?

Hur talar vi om social innovation och nyttiggörande?

Social innovation: Banbrytande – Gränsöverskridande – Betydande samhällsnytta (SEB)

Atrium Ljungberg

Effektmätning i praktiken – fallgropar och framgångsfaktorer

Var med och sätt en nationell agenda för impact investing

Ett år kvar av regeringens strategi

 

 

PODD

I samarbete med podden Vart är vi på väg? spelades några poddar in under årets Summit.

Charlotte Ahlgren Moritz här.

Martin Wezowski här

Imorgon öppnas portarna till Social Innovation Summit

Imorgon startar den fjärde omgången av Social Innovation Summit i Malmö. Under två dagar, den 13-14 november, samlas 700 personer på Sveriges största, årliga mötesplats för social innovation. SI Summit samlar aktörer från alla sektorer som är intresserade av utvecklingen av social innovation och erbjuder över 80 talare, 27 programpunkter, pop-up scen, showroom med sociala entreprenörer och mycket mer.

Social innovation handlar om nyskapande lösningar på samhällsutmaningar. Innovationer med ett socialt ändamål har funnits länge och några historiska exempel är barnomsorg, fackföreningar och bibliotek. Det som har gjort att intresset för området har ökat – och att nu även regeringen satsar pengar på området – beror på de stora utmaningar samhället idag står inför; som exempelvis klimatförändringar, en växande åldrande befolkning, en ökande segregation och sociala ojämlikheter. Årets tema är ’Making it big’ – och fokuserar på vad som händer när ett område växer. Vad innebär skalbarhet, att växa, effekt, impact för området som social innovation? Vilken typ av stöd behövs för att kunna öka takten så att vi utvecklar framtidens sociala innovationer?

Årets huvudtalare
I år medverkar bland andra Mikael Damberg, närings- och innovationsminister,Robin Teigland, ”Sverige start up-professor”, Joeri van den Steenhoven, expert på systemförändring och social innovation, Per Grankvist, journalist, författare och föreläsare och Indy Johar, arktitekt och social entreprenör. En av årets höjdpunkter är ett framträdande av Jeroo Billimoria, en flerfaldigt belönad serie-entreprenör, från Indien, som förändrat livet för miljoner barn runtom i världen.

– Vi behöver fler och större sociala innovationer för att lösa vår generations samhällsutmaningar. Jag ser fram emot Social Innovation Summit och möjligheten att få träffa och lyssna till några av landets främsta sociala företagare och innovatörer. Jag kommer bland annat tala om den nya strategi regeringen lanserade i februari som syftar till att stärka just sociala företag och social innovation, säger Mikael Damberg.

Ny plats och huvudpartners
Fjärde årets upplaga arrangeras i nya lokaler på Nöjesteatern och Moriska paviljongen i Folkets park i Malmö. Arrangörerna bakom är Mötesplats Social Innovation, Malmöuniversitet och Malmö stad. Huvudpartners är Tillväxtverket, SEB, Forte och Vinnova, i samarbete med Securitas och Upphandlingsmyndigheten.

– Malmö är en stad full av möjligheter och utmaningar, där Social Innovation Summit ger oss nya perspektiv på kreativa samhällslösningar som kan bidra till ett hållbart Malmö, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för kansliet för hållbar utveckling på Malmö stad.

Parallella sessioner
Årets SI Summit erbjuder 15 parallella sessionerna och en av dessa berör hur man har utvecklat såväl nya bolagsformer som certifieringar för sociala företag i Sverige. Martin Thörnkvist är frilansande kontextutvecklare, konceptutvecklare och kurator och modererar sessionen ’Company structures and certifications as a driver for social innovation’.

– Människor behöver incitament för att ändra mindset, oväntat nog kan nya bolagsformer och certifieringar göra socialt medvetet företagande mainstream.

Livesändning
Delar av programmet livesänds via www.sisummit.se och MSIs Facebook-sida. Sveriges Television UR kommer också att sända delar ur programmet.

Följ samtalet under Summiten via #sisummit18 på Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn.

Matchmaking
Kom ihåg och ladda ner vår Summit-app där du även kan matcha dig med andra deltagare på plats. Alla information kring appen hittar du här

Läs mer om programmet här