Skip to content
kollage med bilder på människor som samtalar, arbetar och promenerar

Socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Socialt företagande och samhällsentreprenörskap är två begrepp som ligger nära social innovation. Det som förenar alla begreppen är att de vill bredda förståelsen av innovation och entreprenörskap till att inte bara inkludera teknisk och kommersiell utveckling. 

Med socialt företagande menas affärsverksamhet som bedrivs i samhällsnyttigt syfte, exempelvis för att skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Med samhällsentreprenörskap menas praktiskt agerande för att skapa samhällsnytta genom nytänkande verksamheter. 

Du hitta mer information om socialt företagande på här.