Skip to content

Nationellt kansli

Malmö och Stockholm bildar tillsammans det nationella sammanhållande kansliet som leder projektet och säkerställer att mål och resultat uppnås. Kansliet har kontakt med nationella aktörer samt koordinerar och bistår noderna i etableringen. Tillsammans med noderna initierar, planerar och genomför kansliet gemensamma nationella aktiviteter och kunskapskampanjer.

Hanna högupplöst

Hanna Sigsjö

Verksamhetsledare
Bild-LP kvadrat

Lina Palmer

Nationell samordnare
maria collings

Maria Collings

Strategisk kommunikation
john

John Flygare

Kommunikatör, webb & rörlig bild

Nationell styrgrupp

Den nationella styrgruppen styr och fattar strategiska beslut inom projektet. Styrgruppen består av representanter från respektive lärosätes ledningar.

Charlotte Ahlgren Moritz (Ordförande)

Vicerektor, Malmö universitet
charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

Marie Ernsth Bravell

Vicerektor, Jönköping University
marie.ernsth-bravell@ju.se

Robert Brummer

Vicerektor för kunskapsöverföring och innovation, Örebro universitet
robert.brummer@oru.se

Dieter Müller

Vicerektor, Umeå universitet
dieter.muller@umu.se

Mats Danielsson

Rektorsråd samverkan och IT, Stockholms universitet
mats.danielsson@su.se

Viktoria Mattsson

Ansvarig Samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet
viktoria.mattsson@ltu.se

Regionala noder

De sex lärosätena som ingår i projektet Nationell kunskapsplattform för social innovation är värdar för- och etablerar regionala kunskapsnoder som tillsammans med det nationella kansliet bildar den nationella kunskapsplattformen. Varje lärosäte har en projektledare, projektmedarbetare och kommunikatör som utgör ett regionalt projektteam.

Mötesplats Social Innovation i Jönköping

Jönköping University
Ulli_5402_mindre

Ulli Samuelsson

Regionsansvarig MSI i Jönköping
JU_PERSONAL-181010-5386

Fredrika Fröjd

Kommunikation

Mötesplats Social Innovation i Luleå

Luleå tekniska universitet
Marita Holst

Marita Holst

Regionsansvarig MSI i Luleå
Hanna Blomster

Hanna Blomster

Kommunikation
Johanna-Carlsson

Johanna Carlsson

Koordinator/Ekonomi

Mötesplats Social Innovation Stockholm

Stockholms universitet
olle

Olle Jonsson

Regionsansvarig MSI i Stockholm
johan

Johan Arnell

Projektmedarbetare
kontakt_anon

Ann Panzar

Kommunikatör

Mötesplats Social Innovation Umeå

Umeå universitet
Bild Anna Sandström Emmelin

Anna Sandström Emmelin

Regionsansvarig MSI i Umeå
Gardestrom_Johanna_MS office 800x533 (2)

Johanna Gardeström

Projektmedarbetare
lenaholmberg

Lena Holmberg

Kommunikation

Mötesplats Social Innovation i Syd

Malmö universitet
Kodcentrum_kansli_Foto_MariaUhr_5

Emelie Dahlström

Regionsansvarig MSI i Syd
AnnaLa 170929

Anna Landeborg

Projektledare Social Innovation Summit

Mötesplats Social Innovation i Örebro

Örebro universitet
Ingela Pihl

Ingela Pihl

Regionsansvarig MSI i Örebro
Pia Ridderby

Pia Ridderby

Projektmedarebetare

Nationellt rådgivande grupp

Till projektet tillhör en rådgivande grupp som består av personer från samtliga sektorer med kunskap och erfarenhet inom social innovation. Gruppen bidrar med råd och inspel samt öppnar dörrar av betydelse för fältets och plattformens utveckling.