Skip to content
karta över sverige

Organisation & team

Mötesplats Social Innovation finns vid sex lärosäten i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder: Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. 

Vårt team består av personer inom en rad expertområden, från social innovation, mänskliga rättigheter och samhällsplanering, till journalistik, visuell kommunikation, design och kulturvetenskap. Tillsammans har vi en mix av kompetenser och förmågor inom forskning, utbildning, samverkan och utvärdering, facilitering och processledning, till koncept och metodutveckling, projektledning, strategisk kommunikation och grafisk design. Hör gärna av dig till oss, så ser vi på vilket sätt vi kan samarbeta! 

Kontakta oss

Nationell styrgrupp

MSI har en nationell styrgrupp som leds av vicerektor vid Malmö universitet och med representanter från samtliga lärosäten. 

Charlotte Ahlgren Moritz

Ordförande

Vicerektor, Malmö universitet
charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

Amy Loutfi

Vicerektor för AI och innovation,
Örebro universitet
amy.loutfi@oru.se

Anders Stenström

Chef för Forskning och innovation,
Högskolan i Borås
anders.stenstrom@hb.se

Charlotte Wiberg

Vicerektor för forskning och samverkan,
Luleå tekniska universitet
charlotte.wiberg@ltu.se

Dieter Müller

Vicerektor, Umeå universitet
dieter.muller@umu.se

Salem Seifeddine

Prorektor, Jönköping University
salem.seifeddine@ju.se

Nationellt kansli

Det nationella kansliet är sammankallande för styrgrupp och ledningsgrupp, bevakar utlysningar och samordnar gemensamma projektansökningar, företräder samtliga noder i nationella och internationella sammanhang samt ansvarar för extern kommunikation i text, bild och rörlig bild på webben och i sociala medier.  

Sara Bjärstorp, Verksamhetsledare MSI

Sara Bjärstorp

Verksamhetsledare

sara.bjarstorp@mau.se
040-665 77 54

Anna Tengqvist, nationell samordnare MSI

Anna Tengqvist

Nationell och internationell samordnare

anna.tengqvist@mau.se
040-665 70 34

Lotta Orban, projektledare och kommunikatör MSI

Lotta Orban

Strategisk kommunikation

lotta.orban@mau.se
040-665 80 13

Kajsa Kidman, kommunikatör MSI

Kajsa Kidman

Kommunikation, design & rörlig bild

kajsa.kidman@mau.se
040-665 73 97

Regionala noder

Högskolan i Borås

Ulrika Sjölund, Högskolan i Borås

Ulrika Sjölund

Regionsansvarig MSI i Borås

ulrika.sjolund@hb.se

Emilia Wermelin, kommunikatör

Emilia Wermelin

Kommunikation

emilia.wermelin@hb.se

Sara Dahlin, nodansvarig MSI Jönköping University

Sara Dahlin

Regionsansvarig MSI i Jönköping

sara.dahlin@ju.se

Sofie Rotstedt Jönköping University

Sofie Rotstedt

Kommunikation

sofie.rotstedt@ju.se
036-10 19 54

Anna Marklund, nodansvarig MSI vid Luleå tekniska universitet

Anna Marklund

Regionansvarig MSI i Luleå

anna.marklund@ltu.se
0920-49 19 36

Eugenia Segestedt, Luleå tekniska universitet

Eugenia Segerstedt

Forskare/projektledare

eugenia.segerstedt@ltu.se
0920-49 30 40

Malmö universitet

Gloria-Karin López, projektledare MSI

Gloria-Karin López

Projektledare

gloria-karin.lopez@mau.se
072-546 48 17

Tom Roodro, MSI, Malmö universitet

Tom Roodro

Projektledare

tom.roodro@mau.se
072-085 60 51

Joel Veborg, projektledare MSI, Malmö universitet

Joel Veborg

Projektledare

joel.veborg@mau.se
040-665 76 89

Martin Englund, Umeå universitet

Martin Englund

Regionansvarig MSI i Umeå

martin.englund@umu.se

Ewa Lantz

Ewa Lantz

Projektsamordnare

ewa.lantz@umu.se

Lena Holmberg, kommunikatör MSI vid Umeå universitet

Lena Holmberg

Kommunikation

lena.holmberg@umu.se

Katarina Wetter Edman, Örebro universitet

Katarina Wetter Edman

Regionansvarig MSI i Örebro

katarina.wetter-edman@oru.se  019-30 30 00

Martin Tverling, Örebro universitet

Martin Tverling

Innovationsrådgivare /affärsrådgivare

martin.tverling@oru.se
019-301337

Jesper Eriksson, Örebro universitet

Jesper Eriksson

Kommunikation

jesper.eriksson@oru.se
019-30 21 28