Skip to content

Forskning i samverkan

sayaka osanami törngren

Forskning i samverkan som
förändrar Skåne

Martin Grander från Malmö universitet

Forskning i samverkan som
förändrar Sverige

forskning i samverkan som förändrar världen

Forskning i samverkan som
förändrar världen