Skip to content

Forskning i samverkan som förändrar Skåne

Med bidrag från Sten K Johnsons stiftelse presenterar vi en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter i Skåne, övriga Sverige och världen. Exemplen publiceras löpande. Läs mer här. 

Forskning i samverkan som förändrar Sverige

Genom filmer och artiklar vill vi visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar. Läs mer här.