Skip to content

Effektmätning

Sociala innovationer är nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Men hur mäter vi effekterna av dessa sociala innovationer? Mötesplats Social Innovation arbetar med effektstyrning och -mätning. Här hittar du kortfattad information och kontaktperson.

Alla pratar om det men få gör det

Handbok om effektmätning

Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning, är tänkt som en guide för alla som är intresserade av att lära sig mer om det växande fältet kring att mäta sociala effekter. I boken intervjuas sociala entreprenörer och intermediärer kring deras arbete med att mäta sociala effekter och utmaningar och möjligheter diskuteras av forskare och experter.

Erika Augustinsson

Mäta samhällsnytta går det?

Socialt entreprenörskap är på frammarsch. Men att mäta effekt är en utmaning och många famlar i mörkret. Nu delar svenska pionjärer, såväl entreprenörer som investerare, med sig av sina bästa råd. Här är en intervju med Erika Augstinsson, tidigare medarbertare på MSI, som publicerades i Veckans Affärer 2018.

Anna Tengqvist

Kontakt

Anna Tengqvist

Nationell och internationell samordnare med ansvar för effektstyrning och -mätning 

anna.tengqvist@mau.se
040-6657034