Social innovation i fokus | Intervju: Lars Hulgård

Det finns kunskapsområden inom fältet social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande som är extra viktiga för områdets utveckling. Därför kommer MSI, med start idag, sätta fokus på några av dessa områden, för att stärka kunskapen om dessa. Med kunskapskampanjen Social Innovation i fokus vill vi lyfta relevanta temaområden, potentiella utvecklingsområden och dess utmaningar och möjligheter för att djupdyka och resonera kring dessa.

Först ut i serien har vi valt att fokusera på social innovation och forskning. Detta kunskapsområde inleds av professor Lars Hulgård, vid Roskilde Universitet.

Lars Hulgård berättar i den här intervjun om utvecklingen av social innovation, socialt företagande och social innovation som ett forskningsfält och förklarar varför området på senare år har fått ett allt större fokus runt om i världen. Han resonerar kring de utmaningar som fältet har bland annat på grund av dess tvärvetenskapliga karaktär och ger förslag på vad politiken kan och bör göra för att området ska fortsätta utvecklas.

Om Lars Hulgård

Lars Hulgård is a professor of social entrepreneurship at Roskilde University, Denmark. He received his PhD in 1995 in Public Administration from Roskilde University with a thesis on social innovation in social policy and social work. In 1998 Professor Hulgård was co-founder of the EMES International Research Network, a collaboration of many international research institutions within the field of social and solidarity economy as well as social innovation. During the leadership of Professor Hulgård EMES opened up to new members globally. EMES books are published in nine languages. In 2013-2015 he was a member of the National Committee on Social Enterprise appointed by the Minister of Social Affairs.

Between 2011 and 2018 he was a permanent visiting professor at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. Between 2015 and 2017 he was full professor of social innovation and social entrepreneurship at the University of Southeast Norway to assist in establishing a research platform on social economy and social innovation. During the years 2018-2019 he is appointed visiting professor of social innovation at Faculty of Economics at the Coimbra University in Portugal.

He is also Danish partner in the COST Action project: Empowering the next generation of social enterprise scholars (2017-21); Danish partner in the Mapping of Social Enterprise in Europe project (funded by the EU-Commission, 2017-19), and Danish partner in the RURACTION project, Horizon 2020 (2017-20).

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.