Skip to content

HELA SVERIGE
MOBILISERAR

Innovativ samhällskraft som del av lösningen

Evenemang

 1. Definition och kriterier för impact investing: Ett webinarium om vad som är skillnaden mellan impact, hållbara och ansvarsfulla investeringar och varför detta är viktigt

  29 maj kl 10:0010:45
 2. Digital Social Innovation & Collective Intelligence

  2 juni kl 11:0011:45
 3. Innovationer och samverkan för barnets rätt – Om Barnkonventionen och Agenda 2030 i praktiken

  9 juni kl 10:0012:00
 4. Social Innovation I Norr

  7 oktober

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Projekt

 • Nationell kunskapsplattform för social innovation
 • Social Innovation Summit
 • 100 sociala innovationer

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.

Vad tycker du om denna sidan?

På en skala 1-5, hur skulle du gradera följande för sidan du besöker för tillfället? (1=Dålig, 5=Utmärkt)