Skip to content

MÖTESPLATS
SOCIAL
INNOVATION

Den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen

Evenemang

  1. Hem för alla barn

    28 januari kl 10:0012:00
  2. Sociala innovationer för barnets rätt

    19 februari kl 10:0012:00

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Projekt

  • Nationell kunskapsplattform för social innovation
  • Social Innovation Summit
  • 100 sociala innovationer

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.

Vad tycker du om denna sidan?

På en skala 1-5, hur skulle du gradera följande för sidan du besöker för tillfället? (1=Dålig, 5=Utmärkt)