Skip to content

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Evenemang

  1. Delaktighet i innovation – skapandet av lokal innovationskultur

    7 februari kl 14:0016:00
  2. Future-making Academy – att läsa framtider för samhällsförändring

    14 februari kl 15:0013 april kl 19:00

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.