Skip to content

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation. Vi följer aktivt vad som händer inom fältet, i Sverige och internationellt, och ser till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Genom forskningsbaserad kunskap och tvärsektoriell samverkan arbetar vi för att stärka social innovation som samhällskraft. 

MSI finns i sex regioner och vid lika många lärosäten i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder: Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Malmö universitet är koordinerande lärosäte.

Evenemang

 1. Zoöp Open Lecture: collaborating with more-than-human life

  19 april kl 15:0016:30
 2. Hur finansierar vi innovativa lösningar på samhällsutmaningar?

  22 april kl 09:0011:00
 3. Hur organiserar vi regional samverkan kring social innovation? 

  8 maj kl 09:0011:00
 4. Save the date: Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv 2024

  23 oktober

Publikationer

Kompass för havsambassadörer: Navigera mot regenerativa kulturer (2024)
Understanding discrimination in recruitment in Sweden (2024)
Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle (2023)
kollage med bilder på människor som samtalar, arbetar och promenerar

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation i enlighet med EU-kommissionen:  

“Sociala innovationer är nya idéer som möter samhällsbehov, skapar sociala relationer och formar nya samarbeten. Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster eller modeller som möter ouppfyllda behov mer effektivt.” 

illustration av människor som arbetar tillsammans och tänker ihop.

Kompetenscenter för social Innovation i Europeiska socialfonden

På uppdrag av Svenska ESF-rådet är Mötesplats Social Innovation kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden (ESF). Som kompetenscenter främjar vi effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar, genom kunskap, verktyg, coaching och erfarenhetsutbyte. 

Podcast: Obruten mark – samtal om social innovation

Podcast "Obruten Mark"

I podcasten “Obruten mark” vänder och vrider vi varannan vecka på vår tids komplexa samhällsutmaningar. Vi vill fokusera på och lyfta fram nya och etablerade lösningar på olika problem men också tänkbara vägar framåt.

Gruppbild i zoom på deltagare i en koalitionsträff

Koalitionsmodellen

Vi på Mötesplats Social Innovation har arbetat fram en ny mötesmodell som vi kallar för “koalitionen”. Syftet är att skapa förståelse och dela kunskap genom att samla aktörer från samtliga sektorer. Målet är att katalysera samhandling och innovativt samarbete inom en specifik samhällsutmaning.