Skip to content

MÖTESPLATS
SOCIAL
INNOVATION

Den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen

Evenemang

 1. GFMR – en social innovation för barnets rätt

  12 april kl 14:0015:00
 2. Digital uppvärmning inför Social Innovation i Norr 2021

  13 april kl 11:3013:00
 3. Så visar vi värdet av social innovation i kulturella och kreativa näringar!

  13 april kl 13:0015:00
 4. Nätverksträff: Innovation och samverkan för barnets rätt

  14 april kl 09:0011:00

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Projekt

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.

Vad tycker du om denna sidan?

På en skala 1-5, hur skulle du gradera följande för sidan du besöker för tillfället? (1=Dålig, 5=Utmärkt)