Skip to content

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation. Vi följer aktivt vad som händer inom fältet, i Sverige och internationellt, och ser till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Genom forskningsbaserad kunskap och tvärsektoriell samverkan arbetar vi för att stärka social innovation som samhällskraft. MSI finns i sex regioner och vid lika många lärosäten i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder: Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Malmö universitet är koordinerande lärosäte.

Evenemang

  1. The ocean starts here: more-than-human co-design for living with the sea

    10 april kl 09:3012:30

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.