Skip to content

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Evenemang

 1. Jönköping Universitys arbete med sociala innovationer – nya sätt att lösa samhällsutmaningar

  5 december kl 15:0016:00
 2. Glühwein mingle: New European Bauhaus in the future

  6 december kl 15:3017:00
 3. Match-making av havsambassadörs-team

  7 december kl 17:0019:00
 4. Re-Imaginatorium 1: Samskapande Malmö 2040

  8 december kl 09:0016:00

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.