Skip to content

HELA SVERIGE
MOBILISERAR

Innovativ samhällskraft som del av lösningen

Evenemang

 1. 2020 Skall Virtual Forum

  30 mars3 april
 2. Are you interested in solving societal challenges through research?

  16 april kl 12:0013:00
 3. The Clinton Global Initiative University 2020

  17 april19 april
 4. Social Innovation I Norr – framflyttat till den 7 oktober

  28 april

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Projekt

 • Nationell kunskapsplattform för social innovation
 • Social Innovation Summit
 • 100 sociala innovationer

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.

Vad tycker du om denna sidan?

På en skala 1-5, hur skulle du gradera följande för sidan du besöker för tillfället? (1=Dålig, 5=Utmärkt)