Skip to content

Välkommen till
Mötesplats
Social Innovation

Nationell kunskapsplattform för
social innovation

Evenemang

 1. Sociala investeringar – bättre förekomma än förekommas?

  20 januari kl 13:0015:00
 2. Reglab årskonferens: Tema omställning

  11 mars12 mars
 3. The Euclid Network Impact Summit 2020

  25 mars26 mars
 4. The Clinton Global Initiative University 2020

  17 april19 april

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Projekt

 • Nationell kunskapsplattform för social innovation
 • Social Innovation Summit
 • 100 sociala innovationer

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.

Vad tycker du om denna sidan?

På en skala 1-5, hur skulle du gradera följande för sidan du besöker för tillfället? (1=Dålig, 5=Utmärkt)