Skip to content

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Evenemang

  1. Nätverksträff 2022 – Innovation och samverkan för fredliga samhällen och unga

    7 december kl 08:4512:00

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.