Umeå universitet med i storsatsning på social innovation

När kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation nu skalar upp och etableras över hela landet blir Umeå universitet en av totalt sex regionala noder. Det gemensamma målet är att öka kunskapen om social innovation och skapa en god grogrund för lösningar som kan möta de utmaningar samhället står inför. Satsningen genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Förutom Umeå universitet ingår Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet. Samtliga blir värdar för var sin regional nod som samlas under paraplyet Mötesplats Social Innovation, MSI, en plattform som började växa fram redan 2010.

– Att sex svenska universitet nu kraftsamlar ger såväl regional förankring som god potential till nationell förstärkning. Malmö universitet och MSI fyller redan idag en viktig funktion på den nationella arenan och mötesplatsen blir med detta projekt mer regionalt närvarande, vilket är positivt. Det finns också kapacitet att skapa internationell uppkoppling och attraktionskraft och att göra ett betydande bidrag till regeringens strategi för sociala företag och bidra till att Sverige når målen i Agenda 2030. Kunskapen som nu genereras ska komma till nytta hos relevanta aktörer såsom regionalt utvecklingsansvariga, innovationsfrämjare och myndigheter, säger Judit Wefer, programledare på Vinnova.

Utveckla metoder och verktyg

Anna Sandström Emmelin på Enheten för externa relationer är koordinator för etableringen av den regionala noden vid Umeå universitet. Hon förklarar att arbetet med att bygga upp och utveckla kunskapsplattformen kommer att engagera många olika aktörer – regioner, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, företag, idéburna organisationer och myndigheter. Tanken är att identifiera behov av ny kunskap inom området social innovation, dela viktig information och kunskap, koppla an till forskning och skapa mötesplatser.

– För att möta vår tids utmaningar som till exempel klimatförändringar, ökad psykisk ohälsa, segregation och en åldrande befolkning behövs nya lösningar, metoder och samarbeten. På Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning som kan bidra till detta, inte minst när det gäller att tackla samhällsutmaningarna inom Agenda 2030.

Innovationskonferens i april

Enligt Anna är arbetet med att etablera den regionala noden precis i startgroparna och hon välkomnar varmt intresserade att kontakta henne.

– I Västerbotten händer det mycket just inom området social innovation. Som en del av den nationella kunskapsplattformen vill vi gärna bidra till att stärka det området, i samverkan med andra aktörer.

Chans att sammanstråla finns redan den 25 april i Luleå. Då arrangerar Umeå universitet konferensen Social Innovation i Norr tillsammans med Luleå tekniska universitet och Coompanion, i samarbete med Mötesplats Social Innovation, kommuner och regioner. Alla som är intresserade av att lära sig mer om hur vi kan bidra till ett socialt hållbart samhälle är välkomna.

– Det kommer att gå kostnadsfria bussar tur och retur till Luleå över dagen från Umeå, Skellefteå och Piteå, tipsar Anna Sandström Emmelin.

Läs mer om konferensen Social Innovation i Norr

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.