Skip to content
Societal impact lab

Societal Impact Lab

Societal Impact Lab (SIL) är ett idéutvecklingslabb för forskare vid Malmö universitet. Avsikten med labbet är att främja forskares arbete med nyttiggörande. Målsättningen är att forskningsresultatet ska implementeras och spridas i samhället för hållbar långsiktig samhällsnytta.

Labbet leds av Mau innovation, Malmö universitets innovationskontor, och genomförs i samarbete med Mötesplats Social Innovation och Mau Holding.

Societal Impact Lab har inspirerats av Social Impact Lab, SOIL, vid Örebro universitet som har funnits sedan 2017.