När kommer genombrottet för sociala investeringar?

Sociala investeringar växer sig allt starkare globalt, men i Skandinavien går det fortfarande lite trögt. Nyfikenheten är stor och det bubblar här och var, men frågan är: när slår de igenom hos oss och vad krävs för att det ska ske? 

På en av Social Innovation Summits master klasser granskades just dessa frågor under lupp, under skarp ledning av moderator Maja Frankel från Ashoka. I panelen fanns: Lars Jannick Johansen och Anne Skovgaard från Den Sociale Kapitalfond i Danmark, Henrik Storm Dyrssen från Leksell Social Ventures, Robert Vass från Almi Invest och Cecilia Kragsterman, från CKCC Catalyst for Change.

Efter att paneldeltagarna presenterat sig fick de alla chansen att svara på frågan om när genombrottet kan tänkas komma och vad som kan vara hindren för att sociala investeringar ännu inte slagit igenom brett.

– Genombrottet kommer nu! Gröna investeringar och mikrolån har vi ju redan, så varför skulle vi inte kunna investera för att motverka exempelvis utanförskap? Så beroende på vad vi menar med social investering, så är genombrottet redan här, sa Lars Jannick Johansen.

Saknas entreprenörer

Henrik Leksell menade å sin sida att en anledning till att det inte hänt så mycket kan vara att det ännu inte finns så många entreprenörer som klarar nålsögat.

– Vi har tittat på 400 entreprenörer, men inte investerat i någon än så länge, eftersom vi ansåg att de inte hade någon marknad. Det vi gör istället, i väntan på att hitta entreprenörer att investera i, är att stötta köpkraften för social innovation, så att det ska kunna komma fram bättre och bättre cases. Och vi ser absolut potentialen växa, sa han.

Robert Vass höll inte riktigt med och berättade att de på Almi Invest investerar i genomsnitt ett nytt företag varje vecka, varav en del samhällsentreprenörer.

Samhällsnytta kontra ekonomisk tillväxt

– Det vi ser är dock att kopplingen mellan samhällsnytta och hållbar ekonomisk tillväxt ofta saknas. Om fler kunde se den kopplingen så tror jag att både kapital och vilja faktiskt finns. För många vill verkligen bidra till ökad inkludering och samhällsnytta, sa Robert Vass.

Cecilia Kragstermans höll inte riktigt med:

– Man kan visst förena ekonomisk tillväxt med samhällsnytta! Det finns ingen motsättning mellan dessa två begrepp, utan jag skulle snarare säga att de är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Men jag tror att det finns mycket dolt; det finns många entreprenörer som inte ens vet om att de är sociala entreprenörer. Och så finns det många samhällsentreprenörer med driv, som saknar affärskunskap och kunskap om hur man bygger ett företag hållbart. Så till viss del är genombrottet redan här, men det måste upp till ytan, sa hon.

Saknar mätverktyg

Anna Skovgaard höll med om att många samhällsentreprenörer saknar verktyg för att mäta vilken samhällsekonomisk effekt deras företag har. Den Sociale Kapitalfond håller som bäst på att räkna på just detta, tillsammans med ett antal danska kommuner.

När paneldeltagarna ombads lyfta fram förebilder att inspireras av, i väntan på genombrottet, föreslogs bland annat mikrofinansiering och den kollaborativa ekonomin. Och när det gäller vad som skulle krävas ytterligare för att få saker att hända, framhölls önskemål om ett större fokus på frågorna från regeringshåll samt ett större utbud av intermediärer, lite som i Storbritannien. Att få filantroper och investerare att arbeta ihop var ett annat önskemål.

Vilket ansvar har ni själva? Hur gör vi för att påskynda processen, frågade Maja.

– Vi behöver fler högriskinvesterare, som till exempel Norrsken Foundation. Och så behöver vi fler goda exempel att lyfta fram. Kanske finns de bland dem som inte ens vet att de är sociala entreprenörer? Vi måste också bli bättre på att översätta oss själva och skapa ett språk som fler förstår. Lyckas vi med detta så kommer genombrottet, sa Henrik Storm Dyrssen.

– Vi behöver bli bättre på att lyfta fram både de goda exemplen och de siffror och fakta som lyfter branschen, för till exempel politiker och press. Vi behöver också hitta ett gemensamt synsätt och en gemensam metod för hur vi mäter och utvärderar samhällsnytta, sa Anna Skovgaard.

– Vi har ett ansvar att säga nej. Det räcker inte med bra idéer, de måste bära långsiktigt ekonomiskt också. Här behöver vi en större tydlighet kring vad som är ideell sektor och vad som är ”business”. Dessutom tror jag på att lyfta fram och hylla de investerare som finns, så att de blir synliga. Om vi låter dem bli förebilder så kan fler följa efter, sa Lars Jannick Johansen.

Foto: Håkan Röjder
Se fler bilder på Flickr

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.