Minister på besök: ”behövs goda idéer och kreativa innovationer”

Alice Bah Kuhnke är ansvarig för ett flertal områden, däribland politiken för det civila samhället, demokrati och mänskliga rättigheter och kultur. Hon har ett förflutet som Generalsekreterare för organisationen Rättvisemärkt, verksamhetsledare för tankesmedjan för det civila samhället Sektor3 och Generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
– Det här är ett intressant område och jag är här för att lära mig mer om det ni gör, inledde ministern.

Träffade rektorer
Under besöket berättade rektor Kerstin Tham om Malmö högskolas arbete med att fokusera på samhällsutmaningar och att Mötesplats Social innovation, MSI är en viktig del i denna satsning. Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor vid Malmö högskola och ordförande i Mötesplats Social Innovation presenterade MSI:s arbetsområden.
Ministern berättade om den verksamhet som i dag bedrivs av regeringen som har stora beröringspunkter med social innovation, till exempel arbetet med partnerskap mellan offentlig och idéburen sektor. Hon lyfte även sin egen erfarenhet att exempelvis driva igenom sociala och miljömässiga krav i upphandlingsförfaranden.

Vad som också diskuterades var utvecklingen av social innovation och samhällsentreprenörskap internationellt jämfört med Sverige och hur MSI arbetar med att främja framväxten av social innovation. Att utveckla kunskap och identifiera kunskapsluckor är en viktig del i detta arbete och MSI:s koppling till Malmö högskola är central.
–  Att man inte satsar mer på området i Sverige beror nog främst på okunskap. Social innovation är fortfarande ett ganska nytt område och det är därför vi vill utveckla forskning och kunskap kring det, sa Kerstin Tham.

Ministern var särskilt intresserad av MSI:s satsning på att lyfta fram 100 sociala innovationer som vi tror kommer att forma Sverige framöver och som är en del i arbetet med att lyfta fram goda exempel och öka kunskapen om området.
–  Vi lever i en tid med stora utmaningar, här behövs alla goda idéer och kreativa innovationer! sa Alice Bah Kuhnke.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.