Sveriges första Pop-up Science Shop

Akademin + civilsamhället = sant! Samverkan och partnerskap mellan sektorer är något som ofta förs fram som nödvändigt för att lösa dagens samhällsutmaningar. Inom ramen för Social Innovation Skåne arrangeras en pilot av en Pop-up Science Shop, där aktörer från civilsamhället kan delta för att tillsammans med akademin lösa några av de samhällsutmaningar vi står inför idag.

Vad är ett Science Shop?
Science shops är en plats för akademin och övriga samhällssektorer att mötas och tillsammans lösa samhällsutmaningar. Konceptet har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet, där det ofta har byggts ett fysiskt, permanent centrum i anslutning till ett lärosäte för att främja samverkan och partnerskap mellan akademin och andra sektorer. Traditionellt har Science Shop haft civilsamhället som primära målgrupp.

Vi vill under våren testa en Pop-up version, alltså en tillfällig version, av en Science shop och hoppas att ni vill vara med och först ut i Sverige!

Hur funkar ett Science Shop?
Representanter från civilsamhället kommer med frågeställningar och utmaningar till Science Shopen. Första steget är att relevant befintlig forskning identifieras, och eventuellt att koppla till forskningsmiljöer för vidare utveckling. Om det inte finns forskning på området eller om det finns behov att utveckla den ytterligare, kopplar man samman aktörer med forskare som är intresserade av frågeställningen, alternativt med studenter som kan jobba med frågan i ett examensarbete eller liknande, beroende på vad som kan vara mest ändamålsenligt.

Vi kommer att anordna tre träffar under våren där det första tillfället äger rum måndagen, den 13 februari 2017 Ängelholmsgatan 1A i Malmö. Då identifierar vi tillsammans med några forskare lämpliga frågeställningar. Representanterna från civilsamhället bidrar med erfarenheter och kunskap om de ämnen som det önskas fördjupad kunskap eller forskning kring. Efter första tillfället tar alla deltagare ställning till om de vill vara med i den fortsatta processen.

Vad: Sveriges första Pop-up Science Shop
Var: Ängelholmsgatan 1A, Malmö
När: I denna pilot kommer att vara uppdelad i tre delar:

13 februari 2017, kl.13-16 Frågeställningar och utmaningar utvecklas
27 mars 2017, kl. 13-16
Presentation av befintlig forskning alt. nya forskningsidéer
15 maj 2017, kl. 13-16
Stöd i implementering av kunskapen eller utveckling av nya projekt

Alla träffar startar med lunch kl. 12.15 för de som vill. Anmäl dig här.
Har du frågor, kontakta marie-louise.lovgren@mah.se

Varmt välkomna!

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.