De vill minska smärtan i ansikte och käkar hos ungdomar

EwaCarin Ekberg Malmö universitet

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har fått positiv respons av patienterna. Efter en pilotstudie på specialistkliniker vill EwaCarin Ekberg och Psykologpartners som arbetat fram verktyget nu sprida det till allmäntandläkare, vårdcentraler och elevhälsa på gymnasienivå. 

Stress, oro och missnöje med livet kan sätta sig i käkar och ansikte. 10 till 15 procent av ungdomar och vuxna beräknas ha käk- och ansiktssmärtor. I åldrarna 17 till 19 år är andelen nära 20 procent. Smärtan kan i sin tur leda till olika sorters lidande, som hög skolfrånvaro, minskad aktivitet, isolering från familj och vänner, depression och ångest. Och smärta som lämnas obehandlad löper risk att utvecklas till långvarig och mer svårbehandlad smärta upp i vuxen ålder, med ökande kostnader för samhället. 

Eftersom psykologisk stress är en av de viktigaste orsakerna bakom käksmärta har beteendeförändrande behandling där patienten själv kan förebygga smärta i framtiden rekommenderats av Socialstyrelsens via de nationella riktlinjerna för tandvård. 

Smärtskolan heter E-hälsa/smärta–stress (ESS) och har nyligen testats på sex specialistkliniker i bettfysiologi i Sverige med gott resultat. Syftet med smärtskolan är att hjälpa ungdomar upp till 19 år att bli mindre hindrade av sin smärta. Genom att öka deras förståelse för varför de får ont och att utbilda dem om vad de själva kan göra åt det.  

– Det var få som blivit helt smärtfria, men flera ungdomar hade fått betydligt mindre smärta. De uppgav att programmet hjälpte dem att förstå och hantera sin smärta, se samband mellan stress och smärta, att förstå vikten av att leva och börja göra roliga saker trots att man har ont, säger EwaCarin Ekberg, professor vid Malmö universitet och specialist i bettfysiologi vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion. 

EwaCarin Ekberg har tagit fram ESS tillsammans med doktorand Tessa Bijelic och KBT-psykologerna Jenny Katalinic, David Brohede och Linnea Helfrich på företaget Psykologpartners 

– Vi fick förmånen att hjälpa Odontologiska fakulteten att ta fram ett program för unga med smärtproblematik och hjälpa målgruppen att lindra sina problem och öka livskvaliteten, säger Jenny Katalinic, Psykologpartners. 

Psykologpartners tog fram och anpassade texterproducerade filmer om hur psykologiska aspekter samverkar med smärta och filmade det demonstrationsmaterial som visar hur ungdomarna ska träna på rörelse -och avslappningsövningar. Programmet utgår från vad respektive ungdom upplever är viktigt i sitt liv. 

– Vi arbetade utforskande med workshops och användarinvolvering för att säkra innehållets relevans för målgruppen, säger Jenny Katalinic.  

Smärtskolan består av korta filmer med olika övningar som patienten kan följa i sin telefon, dator eller läsplatta. Vanliga besvär illustreras av tre fiktiva, animerade karaktärer. 

– De animerade figurerna är nog det vinnande konceptet. Man får följa hur de hanterar sin situation, tar till sig olika saker och hur de mår efteråt. Animeringarna gör programmet mycket mer lättillgängligt, säger EwaCarin Ekberg. 

 

Fakta: Smärtskolan E-hälsa/smärta–stress (ESS) 

Smärtskolan ESS bygger på en kombination av kognitiv beteendeterapi (KBT) och tekniker, patientundervisning, kartläggning av symptom, beteenden och upplevda besvär, avslappningsövningar, rörelseövningar och olika tekniker för smärt- och stresshantering.ESS är anpassad för både allmän- och specialisttandvård. Målet är att skapa ett perspektivskifte från smärtupplevelsen och i stället fokusera på en förbättrad livssituation och en förändring i beteende.  

2016 lanserades Internetbaserad smärtskola (IBT) som nu har vidareutvecklats till ESS – E-hälsa/smärta-stress som lanserades hösten 2020.  

Läs mer och se film om Smärtskolan E-hälsa/smärta-stress (ESS)

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Hon vill minska smärtan i ansikte och käkar hos ungdomar

Hon vill minska smärtan i ansikte och käkar hos ungdomar

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har fått positiv respons av patienterna. Efter en pilotstudie på specialistkliniker vill EwaCarin Ekberg och Psykologpartners som arbetat fram verktyget nu sprida det till allmäntandläkare, vårdcentraler och elevhälsa på gymnasienivå. 

Stress, oro och missnöje med livet kan sätta sig i käkar och ansikte. 10 till 15 procent av ungdomar och vuxna beräknas ha käk- och ansiktssmärtor. I åldrarna 17 till 19 år är andelen nära 20 procent. Smärtan kan i sin tur leda till olika sorters lidande, som hög skolfrånvaro, minskad aktivitet, isolering från familj och vänner, depression och ångest. Och smärta som lämnas obehandlad löper risk att utvecklas till långvarig och mer svårbehandlad smärta upp i vuxen ålder, med ökande kostnader för samhället.  

Eftersom psykologisk stress är en av de viktigaste orsakerna bakom käksmärta har beteendeförändrande behandling där patienten själv kan förebygga smärta i framtiden rekommenderats av Socialstyrelsens via de nationella riktlinjerna för tandvård.  

Smärtskolan heter E-hälsa/smärta–stress (ESS) och har nyligen testats på sex specialistkliniker i bettfysiologi i Sverige med gott resultat. Syftet med smärtskolan är att hjälpa ungdomar upp till 19 år att bli mindre hindrade av sin smärta. Genom att öka deras förståelse för varför de får ont och att utbilda dem om vad de själva kan göra åt det.  

– Det var få som blivit helt smärtfria, men flera ungdomar hade fått betydligt mindre smärta. De uppgav att programmet hjälpte dem att förstå och hantera sin smärta, se samband mellan stress och smärta, att förstå vikten av att leva och börja göra roliga saker trots att man har ont, säger EwaCarin Ekberg, professor vid Malmö universitet och specialist i bettfysiologi vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion. 

EwaCarin Ekberg har tagit fram ESS tillsammans med doktorand Tessa Bijelic och KBT-psykologerna Jenny Katalinic, David Brohede och Linnea Helfrich på företaget Psykologpartners 

– Vi fick förmånen att hjälpa Odontologiska fakulteten att ta fram ett program för unga med smärtproblematik och hjälpa målgruppen att lindra sina problem och öka livskvaliteten, säger Jenny Katalinic, Psykologpartners. 

Psykologpartners tog fram och anpassade texterproducerade filmer om hur psykologiska aspekter samverkar med smärta och filmade det demonstrationsmaterial som visar hur ungdomarna ska träna på rörelse -och avslappningsövningar. Programmet utgår från vad respektive ungdom upplever är viktigt i sitt liv. 

– Vi arbetade utforskande med workshops och användarinvolvering för att säkra innehållets relevans för målgruppen, säger Jenny Katalinic.  

Smärtskolan består av korta filmer med olika övningar som patienten kan följa i sin telefon, dator eller läsplatta. Vanliga besvär illustreras av tre fiktiva, animerade karaktärer. 

– De animerade figurerna är nog det vinnande konceptet. Man får följa hur de hanterar sin situation, tar till sig olika saker och hur de mår efteråt. Animeringarna gör programmet mycket mer lättillgängligt, säger EwaCarin Ekberg. 

Fakta

Smärtskolan ESS bygger på en kombination av kognitiv beteendeterapi (KBT) och tekniker, patientundervisning, kartläggning av symptom, beteenden och upplevda besvär, avslappningsövningar, rörelseövningar och olika tekniker för smärt- och stresshantering.ESS är anpassad för både allmän- och specialisttandvård. Målet är att skapa ett perspektivskifte från smärtupplevelsen och i stället fokusera på en förbättrad livssituation och en förändring i beteende.  

2016 lanserades Internetbaserad smärtskola (IBT) som nu har vidareutvecklats till ESS – E-hälsa/smärta-stress som lanserades hösten 2020.  

Läs mer: 
TMDCAREs webbsida
EwaCarin Ekbergs kontaktsida på www.mau.se
Nyhet om Smärtskolan på www.mau.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet och forskningen? Kontakta EwaCarin Ekberg vid Malmö universitet.

Vill du eller din organisation veta mer om hur ni kan samarbeta med forskare? Eller vill du eller din organisation få stöd i ert arbete med sociala innovationer och samverkan med olika aktörer? Kontakta någon av oss på MSI så hjälper vi dig vidare.