De vill hitta sjukdom innan den uppstår

Gunnel Svensäter och Jessica Neilands vid Malmö universitet, vill tillsammans med forskarkollegor och Folktandvården, revolutionera tandvården. Genom forskning och nya metoder vill de hitta sjukdom innan den uppstår, rikta resurser till de mest behövande och på så sätt minska sjukvårdskostnaderna. 

Allvarlig karies och tandlossning är bland de vanligaste sjukdomarna världen över. Enligt nya uppskattningar beräknas minst en miljard människor ha någon av dessa sjukdomar. Det skapar både obehag och lidande hos barn, unga och äldre. De riskerar också att tappa sina tänder.

I Sverige drabbas cirka 10 procent av allvarlig karies eller tandlossning. Andelen individer förväntas öka drastiskt på grund av den kontinuerligt stigande andelen äldre. Det finns dessutom ett visst vetenskapligt underlag för en koppling mellan tandlossning och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. 

– Vi vill förbättra klinikers möjligheter att identifiera patienter med ökad risk för karies och tandlossning. Vi vill också bidra till en minskning i sjukvårdskostnader genom att rikta resurser till de med störst behov, säger Gunnel Svensäter, professor och forskningsledare för forskningsprogrammet Foresight. 

Dagens tandvård är ojämlik

Dagens tandvård är ojämlik och når inte de med störst behov. Tandvården som idag kostar ungefär 10 miljarder svenska kronor per år är i stort behov av effektiva verktyg för att identifiera de patienter som löper ökad risk för karies eller tandlossning.  

 – Med de metoder som används idag för riskbedömning blir många felbedömda. Många patienter överbehandlas medan de som verkligen behöver vård inte garanterat får den, säger Gunnel Svensäter. 

Det krävs ett flervetenskapligt synsätt

Inom forskningsprogrammet Foresight samarbetar forskare i Sverige, Spanien, Italien och USA. Eftersom forskningsproblemen är komplexa krävs ett flervetenskapligt synsätt där kompetens från olika kunskapsområden tillvaratas. Snarare än att omfatta mer forskning baserat på ett kunskapsfält, arbetar forskare från olika kunskapsområden interdisciplinärt. 

Forskare i Spanien studerar bakterier, de är världsbäst på labb medan forskarna i USA är bra på forskning om bakteriers beteende, förklarar Gunnel Svensäter. 

Forskarna letar efter nya biomarkörer och utvecklar nya metoder för riskbedömning

Forskarna letar efter nya prediktiva biomarkörer och preventiva biotherapeutics och arbetar med att utveckla sensorer för biomarkörerna, att kliniskt validera biomarkörerna samt tillvarata rön inom riskforskning och hälsoekonomi för att optimera riskbedömning.  

Vi studerar bakterier och proteiner för att hitta nya prediktiva biomarkörer för karies och paradontit. Och vi utvecklar och använder nya metoder och verktyg för att upptäcka dem, säger Gunnel Svensäter. 

En ny generation av prediktiva biomarkörer och verktyg kommer förbättra klinikers möjlighet att identifiera patienter med ökad risk för karies och tandlossning.  

 – Med effektivare metoder kan vården omdisponeras och skräddarsys utifrån patienters behov och vårdkostnaderna minska, säger Gunnel Svensäter. 

Samarbete med Folktandvården avgörande

I det kliniska arbetet behöver forskarna samarbeta med Folktandvården som är unik med en organisation där genomströmningen av patienter är stor och det finns många tandläkare och tandhygienister. Folktandvården Skåne behandlar runt 500 000 patienter per år och drygt 550 tandläkare och tandhygienister.  

Folktandvården Skåne bidrar i Foresight framför allt genom att samla in patientdata genom kliniskt arbete och mikrobiologiska prover. De ser samarbetet som strategiskt viktigt för att bidra med kunskapsutveckling. 

 – Genom att vara med i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Foresight, med flera olika intressenter, får vi ta del av den senaste kunskapen inom området och är med och bidrar till att generera ny kunskap. Det gör att vi som tandvårdsaktör i Sverige upplevs som en seriös och attraktiv arbetsgivare. Det kommer gynna våra medarbetare, men framför allt våra patienter, säger Henrik Jansson, specialisttandvårds- och forskningschef/docent, Folktandvården Skåne AB. 

– På längre sikt hoppas jag att vi kan vara med och bidra till att vi får nya och bättre metoder i att diagnosticera och prognosticera parodontit/peri-implantit och även karies. Detta skulle kunna revolutionera den kliniska vardagen för en majoritet av våra patienter, säger Henrik Jansson. 

Fakta: Foresight 

Ett 40-tal personer deltar i arbetet med Foresight, totalt 5 forskargrupper, från Malmö universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet men också Jönköping University, Göteborgs universitet, Örebro universitet samt forskare från Salerno University, Centre for Advanced Research in Public Health i Valencia och University of Minnesota. Forskarna samarbetar också med Folktandvården Skåne och andra tandvårdskliniker i södra Sverige. Forskningsledare är Gunnel Svensäter och projektkoordinator är Jessica Neilands, båda vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. 

Läs mer och se film om Foresight

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

De vill hitta sjukdom innan den uppstår

De vill hitta sjukdom innan den uppstår

Gunnel Svensäter och Jessica Neilands vid Malmö universitet, vill tillsammans med forskarkollegor och Folktandvården, revolutionera tandvården. Genom forskning och nya metoder vill de hitta sjukdom innan den uppstår, rikta resurser till de mest behövande och på så sätt minska sjukvårdskostnaderna. 

Allvarlig karies och tandlossning är bland de vanligaste sjukdomarna världen över. Enligt nya uppskattningar beräknas minst en miljard människor ha någon av dessa sjukdomar. Det skapar både obehag och lidande hos barn, unga och äldre. De riskerar också att tappa sina tänder. I Sverige drabbas cirka 10 procent av allvarlig karies eller tandlossning. Andelen individer förväntas öka drastiskt på grund av den kontinuerligt stigande andelen äldre. Det finns dessutom ett visst vetenskapligt underlag för en koppling mellan tandlossning och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. 

Vi vill förbättra klinikers möjligheter att identifiera patienter med ökad risk för karies och tandlossning. Vi vill också bidra till en minskning i sjukvårdskostnader genom att rikta resurser till de med störst behov, säger Gunnel Svensäter, professor och forskningsledare för forskningsprogrammet Foresight. 

Dagens tandvård är ojämlik och når inte de med störst behov. Tandvården som idag kostar ungefär 10 miljarder svenska kronor per år är i stort behov av effektiva verktyg för att identifiera de patienter som löper ökad risk för karies eller tandlossning.  

Med de metoder som används idag för riskbedömning blir många felbedömda. Många patienter överbehandlas medan de som verkligen behöver vård inte garanterat får den, säger Gunnel Svensäter. 

Inom forskningsprogrammet Foresight samarbetar forskare i Sverige, Spanien, Italien och USA. Eftersom forskningsproblemen är komplexa krävs ett flervetenskapligt synsätt där kompetens från olika kunskapsområden tillvaratas. Snarare än att omfatta mer forskning baserat på ett kunskapsfält, arbetar forskare från olika kunskapsområden interdisciplinärt. 

Forskare i Spanien studerar bakterier, de är världsbäst på labb medan forskarna i USA är bra på forskning om bakteriers beteende, förklarar Gunnel Svensäter. 

Forskarna letar efter nya prediktiva biomarkörer och preventiva biotherapeutics och arbetar med att utveckla sensorer för biomarkörerna, att kliniskt validera biomarkörerna samt tillvarata rön inom riskforskning och hälsoekonomi för att optimera riskbedömning.  

Vi studerar bakterier och proteiner för att hitta nya prediktiva biomarkörer för karies och paradontit. Och vi utvecklar och använder nya metoder och verktyg för att upptäcka dem, säger Gunnel Svensäter. 

En ny generation av prediktiva biomarkörer och verktyg kommer förbättra klinikers möjlighet att identifiera patienter med ökad risk för karies och tandlossning.  

Med effektivare metoder kan vården omdisponeras och skräddarsys utifrån patienters behov och vårdkostnaderna minska, säger Gunnel Svensäter. 

I det kliniska arbetet behöver forskarna samarbeta med Folktandvården som är unik med en organisation där genomströmningen av patienter är stor och det finns många tandläkare och tandhygienister. Folktandvården Skåne behandlar runt 500 000 patienter per år och drygt 550 tandläkare och tandhygienister.  

Folktandvården Skåne bidrar i Foresight framför allt genom att samla in patientdata genom kliniskt arbete och mikrobiologiska prover. De ser samarbetet som strategiskt viktigt för att bidra med kunskapsutveckling. 

Genom att vara med i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Foresight, med flera olika intressenter, får vi ta del av den senaste kunskapen inom området och är med och bidrar till att generera ny kunskap. Det gör att vi som tandvårdsaktör i Sverige upplevs som en seriös och attraktiv arbetsgivare. Det kommer gynna våra medarbetare, men framför allt våra patienter, säger Henrik Jansson, specialisttandvårds- och forskningschef/docent, Folktandvården Skåne AB. 

På längre sikt hoppas jag att vi kan vara med och bidra till att vi får nya och bättre metoder i att diagnosticera och prognosticera paradontit/peri-implantit och även karies. Detta skulle kunna revolutionera den kliniska vardagen för en majoritet av våra patienter, säger Henrik Jansson. 

 

Fakta

Ett40-talpersonerdeltar i arbetet med Foresight, totalt5 forskargrupper, från Malmö universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet men också Jönköping University, Göteborgs universitet, Örebro universitet samt forskare från Salerno University, Centre for Advanced Research in Public Health i Valencia och University of Minnesota. Forskarna samarbetarocksåmed Folktandvården Skåne och andra tandvårdskliniker i södra Sverige. Forskningsledare är Gunnel Svensäter och projektkoordinator är Jessica Neilands, båda vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. 

Läs mer: 
https://mau.se/en/research/research-programmes/foresight/