Mötesplats Social Innovations verksamhetsledare lämnar för Rädda Barnen

Hanna Sigsjöö
Mötesplats Social Innovations verksamhetsledare lämnar efter drygt tio år. Nu väntar nya utmaningar för Hanna Sigsjö och MSI inleder sommaren med att ta steget ut i Europa.

– Jag har haft den stora glädjen och äran att få leda MSI tillsammans med fantastiska kollegor på resan från start fram till idag. Dryga tio härliga år tar jag med mig. Jag lämnar ett MSI som växt sig starkt inom Sverige och nu är på väg att ta steget ut i Europa, säger Hanna Sigsjö.

–Hanna Sigsjö har varit nyckelpersonen att leda MSIs resa fram till den nationellt samlande kunskapsaktören för social innovation som MSI är idag. Från hela MSI-teamet, Malmö universitet och Malmö stad vill vi tacka Hanna för det fantastiska arbete hon gjort genom åren och önska henne all lycka till i framtiden med ett nytt spännande och viktigt uppdrag. Vi ser fram emot fortsatt samarbete om än i nya former, säger Charlotte Ahlgren Moritz, ordförande MSI och Vicerektor Malmö universitet.

2010 gav KK-stiftelsen klartecken om att etablera den nationella kunskapsplattformen för social innovation i Sverige vid Malmö universitet. Sedan dess har Malmö universitet i nära samarbete med Malmö stad långsiktigt och uthålligt investerat i och visat sitt stöd för MSI. MSI har under åren utvecklat och delat kunskap och metoder, lyft fram goda exempel för många att inspireras av, etablerat mötesarenor och kopplat samman aktörer för att i partnerskap utveckla ett innovationsområde vars betydelse och behov växer och blir allt viktigare för en hållbar värld.

–Sociala innovationer som hjälper till att lösa samhällsutmaningar inom teman som barnets rätt, trygghet, en inkluderande arbetsmarknad och jämlik hälsa behövs. Och gränsöverskridande arbete över sektorer, branscher och länder krävs för att dela kunskap och kraftsamla, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

MSI har med finansiering från Vinnova etablerats från Malmö universitet i söder, Jönköping University, Örebro universitet, till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet i norr. Nu tar MSI nästa kliv ut i Europa med mandat från Svenska ESF-rådet att representera Sverige och blir en synlig aktör för social innovation och socialt entreprenörskap även inom EU med möjligheten att bredda nätverk och knyta viktiga allianser för framtiden.

– Jag är så oerhört tacksam för alla samarbeten med personer och aktörer från alla sektorer över hela Sverige som betyder så mycket för MSI. Tillsammans har vi fått möjlighet att skapa en miljö som främjar utveckling, nya initiativ och experimenterande men också vikten av mod, tålamod, uthållighet och ödmjukhet inför att utveckla ett innovationsfält och att mobilisera aktörer för att i partnerskap, över gränser stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030, säger Hanna Sigsjö.

Hanna Sigsjö går nu mot ett nytt uppdrag, då hon i september börjar som affärsutvecklare på Rädda Barnen. Där kommer hon att arbeta i nära samarbete med näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i det civila samhället för att på nya sätt och i nya samarbeten skapa positiv förändring för barn och unga.

– Det är en ynnest att få möjligheten att börja som affärsutvecklare på Rädda Barnen, det känns så värdefullt för mig att varje dag få bidra till att göra världen lite bättre för barn, säger Hanna Sigsjö.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.