MSI vid Malmö universitet tilldelas Sten K Johnsons stiftelses stipendium

Bannerbild för Forskning i samverkan som förändrar Skåne med rapsfält, Triangelnstationen i Malmö
Forskning i samverkan som förändrar Skåne, så heter den satsning som Mötesplats Social Innovation fått Sten K Johnsons stipendium för. Genom korta kärnfulla filmer ska forskning vid Malmö universitet som sker i samverkan med andra aktörer i Skåne lyftas fram.

– Målsättningen är att genom filmerna och kommunikationen via MSIs och Malmö universitets kanaler bidra till ökad kunskap om den positiva samhällspåverkan forskning i samverkan har i Skåne, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare MSI.

Gemensamt för Agenda 2030, den nya forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och Horisont Europa är att vikten och behovet av forskning, samarbete och innovation över gränser betonas för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är även högt prioriterat vid Malmö universitet. Med forskning och utveckling av kunskap och innovation över gränser underlättar universitetet nyttiggörandet av kunskap inom områden som hållbar stadsutveckling och social inkludering i bostadsfrågan, hälsa och livslångt lärande.

Finns ökat behov av att nå ut med fakta och kunskap

Idag finns ett ökat behov av att på ett kortfattat, tydligt, lättillgängligt och populärvetenskapligt sätt kunna beskriva det genomslag forskningen har i samhället. Digitaliseringen möjliggör kommunikation på nya sätt, i nya format och kanaler, vilket gör att det går att nå ut med fakta och kunskap till fler.

Lyfter resultat av forskning i samverkan genom korta filmer

Mötesplats Social Innovation har tilldelats Sten K Johnson stiftelses stipendium för att genomföra ”Forskning i samverkan som förändrar Skåne” och lyfta fram exempel på forskning i samverkan med andra aktörer som bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar på nya sätt.

Genom korta kärnfulla filmer planerar MSI att lyfta fram forskning som:

  • adresserar aktuella samhällsproblem,
  • sker i samverkan med aktörer från andra sektorer och
  • på ett nyskapande sätt bidrar till positiva samhällseffekter.
Bygger vidare på framgångsrikt koncept

MSI kommer att bygga vidare på ett koncept som fungerat väl. Våren 2021 har MSI producerat och publicerat korta filmer och fördjupande artiklar under namnet Forskning i samverkan som förändrar Sverige.

Det är inte första gången MSI tilldelas medel från Sten K Johnsons stiftelse. MSI har tidigare sökt och haft glädjen att få finansiering från Sten K Johnsons stiftelse för boken ”100 sociala innovationer som kan förändra Sverige” som fått mycket god spridning.

Fakta: Sten K Johnsons Stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Läs mer: https://www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.