Mötesplats Social Innovation satsar på nya koncept och tematiska samverkansarenor

Mötesplats Social Innovation satsar i vår på nya koncept för kunskapsdelning. Samtidigt vidareutvecklar MSI det tematiska arbetet för innovation och samverkan.

– Vi ser att vårt fördjupade tematiska arbete i kombination med kunskap i framkant inom social innovation kan ge möjlighet att ännu tydligare bidra till att göra förflyttningar och bygga kapacitet för att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för MSI.

Teman sätter behov och frågeställningar i fokus

När pandemin slog till fattade MSI snabbt beslutet att inte ställa in sitt arbete utan tänka nytt och ställa om.

– Vi identifierade tematiska områden där krisen driver förändring och kräver mobilisering och samarbeten över gränser där social innovation är en del av lösningen, säger Hanna Sigsjö.

MSI fokuserar nu på att vidareutveckla det tematiska arbetet om innovation och samverkan för barnets rätt, jämlik folkhälsa, arbete i framtiden, trygghet i det offentliga rummet och digital inkludering. Det tematiska arbetet sätter behov och frågeställningar i fokus.

Stort behov av forskning, samarbete och innovation över gränser

Gemensamt för Agenda 2030, den nya forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och Horisont Europa är att vikten och behovet av forskning, samarbete och innovation över gränser betonas för att lösa komplexa samhällsutmaningar, samtidigt får Europeiska socialfonden starkare fokus på social innovation med ESF+.

Utvecklar nya metoder och processer för fördjupade relationer och samarbeten

I linje med detta utvecklar MSI nu nya metoder, processer och format för fördjupade sektorsövergripande kunskaps- och samverkansarenor. Dessa arenor genomförs vid olika tillfällen under året över hela landet i bred samverkan med aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Från webbinarier som ger mer kunskap inom aktuella områden, till koalitioner där aktörer från olika sektorer identifierar gemensamma frågeställningar och bygger relationer för gemensam utveckling och fördjupat samarbete. Sedan arrangerar MSI även nätverksträffar som fokuserar på att bredda nätverk och samarbeten.

– MSIs temaområden är i högsta grad relevanta och viktiga för Malmö stad och de utmaningar som vi behöver arbeta med för att skapa en positiv förflyttning. Med tematiska arenor kan vi tillsammans skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, erfarenhetsutbyte och samverkan över gränser, säger Helene Norberg, styrgruppsledamot i MSI Syd och chef för avdelningen analys och hållbarhet i Malmö stad.

SI summit kommer 2021 inte att genomföras i samma form som tidigare

MSI kommer inte att genomföra Social Innovation Summit i sin nuvarande form 2021. Som Nordens största mötesarena för social innovation har SI Summit hittills under de sex åren som summiten genomförts haft över 4500 deltagare.

– Det som deltagarna värdesätter och speciellt lyfter fram är den sektorsövergripande arenan i framkant, värdet av viktiga teman och frågeställningar, möjlighet att utveckla kunskap, dela erfarenheter, få inspiration och att bredda sitt nätverk, säger Hanna Sigsjö.

– Det som också uppskattas är stämningen, generositeten och ett professionellt genomförande. Alla de erfarenheter och värdet av summiten tar vi med oss in i vårt arbete framöver, säger Hanna Sigsjö.

Framtidsspaningar och goda exempel i framkant genom Social Innovation Summit Session and Foresight

Bannerbild för konceptet Social Innovation Summit Session and Foresight.MSI lanserar i vår det nya konceptet Social Innovation Summit Session and Foresight som kommer att bjuda på presentationer och modererade samtal vid olika tillfällen under året med thought leaders, personer och organisationer i framkant som blickar framåt inom social innovation.

– De kommer att lyfta viktiga frågor, ge sina reflektioner och framtidsspaningar om vad som behöver göras inom fältet och inte minst lyfta fram goda exempel som vi alla kan inspireras av, säger Charlotte Ahlgren Moritz, ordförande MSI och Vice rektor för innovation och samverkan vid Malmö universitet.

Nationell filmsatsning om forskning i samverkan som förändrar Sverige

MSI arbetar också med filmsatsningen Forskning i samverkan som förändrar Sverige. Goda exempel på forskning i samverkan som bidrar till samhällsnytta visas upp genom korta filmer och nyhetsartiklar.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.