Skip to content

Forskning i samverkan som förändrar Sverige

Forskare i Sverige samverkar med aktörer från alla samhällssektorer för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra genomförandet av Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. På den här sidan presenterar MSI under 2021 en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter. Exemplen publiceras löpande och är hämtade från de fem lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige.

Den gemensamma nämnaren är att alla goda exempel:

  • adresserar aktuella samhällsutmaningar,
  • sker i samverkan med aktörer från andra samhällssektorer,
  • och skapar positiva samhällseffekter.

Genom filmer och artiklar vill vi visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar. Forskning i samverkan som förändrar Sverige.

Ny modell ska ge hemlösa barnfamiljer fast bostad

Bostadsfrågan har blivit akut i Sverige. Bostadsmarknaden präglas av ojämlikhet och många faller utanför. Över 15 000 barn i Sverige lever i hemlöshet och allt fler familjer drabbas. Det vill forskaren Martin Grander vid Malmö universitet ändra på. Tillsammans med Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och AFRY har han tagit fram modellen ”Barns bostad först” för att motverka hemlöshet för barnfamiljer.

De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering

Idag sitter omkring 170 000 ungdomar hemma istället för att gå till skola eller jobb. Inte för att de vill, utan för att de av olika skäl hamnat utanför samhället. I samarbete med Umeå kommun försöker forskaren Frida Jonsson vid Umeå universitet klargöra hur olika stödinsatser kan hjälpa ungdomar till en bättre livssituation.

De vill bidra till en värld utan mobbning

Varje år utsätts fler än 60 000 barn i Sverige för mobbning. För att bidra till en tryggare miljö i skolan samarbetar Örebroforskarna Björn Johansson och Erik Flygare med Stiftelsen Friends. Deras forskning om barns och ungas erfarenheter och konsekvenser av våld, mobbning och kränkande handlingar i skolan har redan förändrat riktlinjer och regelverk som ska skapa en bättre skolmiljö.

Kontakta oss

Vill du eller din organisation veta mer om hur ni kan samarbeta med forskare? Eller vill du eller din organisation få stöd i ert arbete med sociala innovationer? Kontakta någon av oss på MSI så hjälper vi dig vidare.