Bred uppslutning för storsatsning på nationell kunskapsplattform för social innovation

Mötesplats Social Innovation, MSI skalas upp och etableras över hela landet. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Plattformen ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. 

De sex lärosätena kommer att vara värdar för regionala noder som samlas under namnet MSI. MSIs nationella arbete i Malmö ska få vidare kraft och spridning genom fysisk närvaro även i Stockholm. Uppbyggnad och utveckling av kunskapsplattformen kommer att engagera regioner, företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer, myndigheter och andra värdefulla aktörer för områdets utveckling. Arbetet i kunskapsplattformen kommer fokusera på att identifiera behov av ny kunskap kring området social innovation, dela och sprida viktig kunskap och information, koppla an till forskning och generera möjligheter för utövare och potentiella utövare inom fältet att mötas och driva området framåt.

Att generera och dela kunskap är lärosätenas kärnverksamhet. Samverkan med andra aktörer är en viktig del i lärosätenas uppdrag och det är också av stor vikt att utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer. Kunskapsplattformens nationella styrgrupp* består av medlemmar från respektive lärosätes ledning som ser etableringen som en viktig del i lärosätenas kärnverksamhet och samverkansuppdrag.

– Att sex svenska universitet nu kraftsamlar ger såväl regional förankring som god potential till nationell förstärkning. Malmö universitet och MSI fyller redan idag en viktig funktion på den nationella arenan och mötesplatsen blir med detta projekt mer regionalt närvarande vilket är positivt. Det finns också kapacitet att skapa internationell uppkoppling och attraktionskraft och att göra ett betydande bidrag till regeringens strategi för sociala företag och bidra till att Sverige når målen i Agenda 2030. Kunskapen som nu genereras ska komma till nytta hos relevanta aktörer såsom regionalt utvecklingsansvariga, innovationsfrämjare och myndigheter, säger Judit Wefer, programledare Social Innovation på Vinnova.

Den nationella kunskapsplattformen ska även utgöra en kontaktyta för internationella aktörer som vill samverka med Sverige för utveckling av social innovation. Lärande, experimenterande, påverkan och att skapa mötesarenor blir en viktig del i kunskapsplattformens långsiktiga arbete.

– Genom plattformen kommer vi kunna dela erfarenheter från norr till söder och samtidigt koppla upp oss mot den globala arenan för social innovation. Vi värdesätter förtroendet och det stora engagemang som finns över hela Sverige för att stärka kunskapsutveckling och etablering av mötesarenor inom det här området. Nu kan vi möta behovet med en samordnad insats för att stärka social innovation i hela landet. Vår ambition är att vara den huvudsakliga nationella kunskapsplattformen som kan växa över tid, säger Hanna Sigsjö som projektleder satsningen.

__________

*Charlotte Ahlgren Moritz (ordförande), vicerektor samverkan och innovation Malmö universitet; Agneta Marell, rektor Jönköping University; Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet; Mats Danielsson, rektorsråd samverkan och IT, Stockholms universitet; Robert Brummer, vicerektor kunskapsöverföring och innovation, Örebro universitet; Viktoria Mattsson, ansvarig verksamhetsområde samverkan och innovation, Luleå tekniska universitet

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.