Impact investeringar

Illustration med olika

Mötesplats Social Innovation bjuder tillsammans med Malmö stad och The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (NAB) in till ett webbinarium onsdagen den 6 oktober kl. 08:30-10:00 med fokus på frågeställningen: vad är ”impact investeringar” och hur kan vi utveckla det sociala investeringslandskapet i Sverige?

Intresset för socialt entreprenörskap ökar och vi vill bidra till bättre förutsättningar för företag och organisationer att skapa hållbara affärsmodeller och utvecklas. Men vägen till finansiering för sociala innovationer kan vara svår. Vi har därför bjudit in representanter från olika finansiärer och andra nyckelaktörer för att visa på möjligheterna och skapa ett större engagemang från offentlig och privat sektor att finansiera sociala innovationer.

Malmö stad och Mötesplats Social Innovation (MSI) vill öka kunskapen om vad ”impact investeringar” är och hur det skulle kunna utvecklas. Vi vill med detta initiera ett samtal om hur vi kan etablera en plattform för investeringar i sociala innovationer och socialt företagande. Vi ser att det finns ett behov av att matcha kapital med människor som har idéer som syftar till att lösa samhällsutmaningar såsom klimat, sysselsättning, hållbar stadsutveckling m.m. Investeringar som ger avkastning i form av samhällsvinster till godo för dem som bor i Sverige.

Agenda

08:30 – 08:45 Inledning

08:45 – 08:55 Vad är impact investeringar? Med Ruth Brännvall, Impact Invest (svenska)

08:55 – 09:10 Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond (engelska)

09:10 – 09:20 Paus

09:20 – 09:35 Katinka Greve Leiner, Ferd Sosiale Entreprenører (engelska)

09.35 – 09.55 Panelsamtal: Utvecklingspotential för det sociala investeringslandskapet i Sverige (svenska och engelska)

  • Ruth Brännvall
  • Lars-Göran Orrevall, The Swedish National Advisory Board for Impact
  • Lars Jannick Johansen
  • Katinka Greve Leiner

09:55 – 10:00 Avslutning och framåtblick

10:00 – 10:30 Valbart mingel

Anmäl dig

Nya vägar till innovativa välfärdslösningar – om offentlig samverkan med sociala företag

Social innovation i teori och praktik

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog under 2020 fram handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningarsom lyfter konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag.

Under detta webbinarium får vi ta del av det som lyfts fram i handboken och ett par exempel i den. Det öppnar också upp för ett samtal med olika perspektiv på hur effektiv samverkan kommer till stånd och hur framgångsrika samverkansmodeller kan spridas över landet.

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer med intresse för offentlig samverkan med sociala företag.

Varmt välkommen!

PROGRAM

13:00 Välkomna!
Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats Social innovation och moderator för dagen, hälsar välkommen.

Civilsamhällets bidrag till välfärdslösningar
Inledning av Nils Munthe, handläggare Sveriges kommuner och regioner.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar
Föreläsning med Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och författare till handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar – en handbok om samverkan med sociala företag 

Exempel från verkligheten
Samverkan i praktiken och lärdomar från samarbeten mellan offentlig sektor och sociala företag i Karlskoga. Dialog mellan Nils Varg, enhetschef Karlskoga kommun, och Mari Cedervall, ordförande i det sociala företaget Föreningen Funkis.

Effektiv samverkan för en framgångsrik välfärdsproduktion
Samtal med perspektiv under ledning av Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation (MSI).
Medverkande:

  • Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län
  • Nils Varg, enhetschef Karlskoga kommun
  • Mari Cedervall, ordförande Föreningen Funkis
  • Nickilina Heikkilä, Strategic Change Manager, Inkludera

14:00 Avrundning och avslut

ANMÄLAN