Jönköping Universitys arbete med sociala innovationer – nya sätt att lösa samhällsutmaningar

Jönköping Academy

Välkommen till ett digitalt seminarium om Jönköping Universitys arbete med sociala innovationer. Seminariet är en del av Jönköping Academys seminarieserie. Jönköping Academys övergripande mål är att bidra till förnyelse och förbättring av hälsa och välfärd.

Agenda
Sara Dahlin och Sofie Rotstedt berättar om Mötesplats Social Innovation vid Jönköping University.
Helena Kilander, forskare på JA berättar om ett nytt arbetssätt för att samskapa hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld i Jönköpings län.
Duncan Levinsohn, forskare på Internationella Handelshögskolan delar tankar om social innovation inom den privata sektorn – från Corporate Social Responsibility till Corporate Social Innovation.
Jesper Boesen, Samverkanschef och forskningsmiljöledare vid HLK berättar om erfarenheter från ett nyligen avslutat EU-projekt om Open Schooling.

Anmälan
Vi ses online, ingen anmälan behövs. Du kan delta i seminariet via denna länk.
Varmt välkommen att ta del av sociala innovationer i Småland!

Om Jönköping Academy
Jönköping Academy är ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Samhällsnyttiga Samtal

samhällsnyttiga samtal 2022

Samtal, samverkan och social innovation – nyckeln till många av Jönköpings län utmaningar

Samhällsnyttiga samtal är en mötesplats för samskapande social innovation och medborgardrivna initiativ. Här träffas entreprenör, beslutsfattare, intraprenör och eldsjälar som tillsammans vill utveckla Jönköpings län.

Ta del av inspirerande exempel på människor som gått samman för att göra skillnad. Social innovation är nyckeln för att lösa länets samhällsutmaningar. Men hur kommer vi bortom stuprör och projekt? Vad behöver göras för att sociala innovationer ska resultera i etablerade och hållbara lösningar? Hur kan du bidra i din roll? Samhällsnyttiga samtal bidrar till tvärsektoriella mötesplatser, samverkan och samlärande.

Eventet samarrangeras av Forum social hållbarhet, Mötesplats social innovation, Regional utveckling Region Jönköpings län och Coompanion Jönköpings län/Jönköping International Business School genom projektet SIRU 2.0.

Läs mer och anmäl dig här.