Skip to content

Frågor och svar – Open Call

Bauhaus of the Seas Sails söker Havsambassadörer

På denna sida har vi skapat en Q&A om ansökan.

Havsambassadörer

 
Vem kan bli Havsambassadör?

En havsambassadör är en individ, en organisation eller en konstellation av flera individer/organisationer. En ambassadör kan arbeta med till exempel konst och kultur, natur- och friluftsaktiviteter, delaktighet och inkludering för att skapa aktiviteter som engagerar Malmöbor i att möta livet i havet på nya sätt. Vi finansierar gärna team med kompletterande kunskaper och erfarenheter, alltifrån etablerade till nya organisationer, men du kan också söka som individ.

Vad gör en Havsambassadör?

En havsambassadör skapar och testar aktiviteter där Malmöbor blir delaktiga i att utforska hur vi kan leva i symbios med våra grannar i havet. Aktiviteterna bör vara nyskapande men kan också bygga vidare på och utveckla en befintlig verksamhet.

Vilka kompetenser finns hos de aktörer/personer som har anmält intresse för att bli Havsambassadör?

Bland de som har visat intresse för att bli Havsambassadörer finns konstnärer, dykare, designers, representanter för studieförbund, miljöorganisationer, musiker, experter på deltagarinvolvering, arkitekter, m.fl.

Finansiering

 
Hur mycket pengar kan man ansöka om?

Varje enskilt projekt kan ansöka om upp till max 150.000 sek.

Kan jag vara delaktig i flera ansökningar? T.ex. som riktar sig till olika målgrupper?

Ja, men det måste vara en tydlig skillnad mellan de olika projekten. Samt, vi strävar efter att engagera så många olika aktörer som möjligt.

Hur kommer Bauhaus of the Seas Sails Malmö fördela medlen?

Vi avser att finansiera några få projekt som ansöker om större budget, upp till max 150.000 sek och ett flertal mindre projekt som ansöker om mindre budget.

Vad ska inkluderas i ansökans budget?

När ni planerar budgeten inför ansökan ska ni ta med ert eget arvode, eventuella samarbetspartners arvode, allt material ni kan komma att behöva, lokalhyra, etc.

Är det okej att söka medel från andra håll också?

Ja det går bra att söka medel från andra finansiärer men tänk på att du behöver kunna redogöra för vilka delar av aktiviteten som finansierades av Bauhaus of the Seas Sails.

Samarbeten och annan hjälp

Hur och var hittar jag aktörer/personer att samarbeta med?

Vi har anordnat två matchmaking-evenemang. Deltagarna vid dessa evenemang har på eget initiativ skapat en Facebook-grupp. Gruppen administreras inte av oss i pilot-teamet men vi uppmuntrar alla att göra en sorts ”kontaktannons” utifrån vad ni vill jobba med för att stärka relationen mellan Malmöbor, havet och livet i havet, vilka Bauhaus of the Seas Sails-principer ni är starka inom och vilka ni gärna blir stärkta i av en eller flera partners. Ni hittar gruppen här: Diskussionsgrupp Havsambassadör Malmö 2024.

Finns arbetsredskap, annat material och lokaler att låna inom projektet?

I princip nej men vi är öppna för en diskussion efter att ansökan har beviljats om det eventuellt skulle finnas tillgängligt.

Om man, inom ramen för Bauhaus of the Seas Sails-projektet, skulle behöva ansöka om tillstånd för att t.ex. göra något i det offentliga rummet, vem ansöker?

Du som blir Havsambassadör får räkna med att söka tillstånd själv. Men vi kan alltid prata om det efter att ansökan har beviljats och se vilket stöd vi kan ge.

Utbildning för Havsambassadörer

Havsambassadörerna kommer att få delta i en stödprocess om fyra träffar där vi tillsammans lär oss mer om havet och utvecklar aktiviteterna vidare.

Sea Forum

 
Vilken roll har Sea Forum?

Sea Forum är en rådgivande grupp till Bauhaus of the Seas Sails Malmö pilot-gruppen utifrån de fyra Bauhaus of the Seas Sails-principerna. Sea Forum kommer inte vara med och välja ut vilka som kommer beviljas medel och bli Havsambassadörer utan de har själva möjlighet att delta i detta open call.

 

Bauhaus of the Seas Sails-principerna

 
Vilka är Bauhaus of the Seas Sails-principerna

Bauhaus of the Seas Sails-princeperna är konst och kultur, hållbarhet, inkludering och lokal förankring. 

Ska mitt projekt innefatta alla principerna?

Aktiviteterna bör utgå från minst två av Bauhaus of the Seas Sails-principerna och du bör vara nyfiken på de övriga. Läs mer om dem här. 

 

Bauhaus of the Seas Sails Malmö pilot-gruppen

 
Vilken roll har Malmö pilot-gruppen?

Bauhaus of the Seas Sails Malmö pilot-gruppen består av Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter. Vår roll är att engagera ett antal Havsambassadörer samt att leda en stödprocess om fyra träffar där vi tillsammans lär oss mer om havet och utvecklar aktiviteterna vidare.

Vad kan Bauhaus of the Seas Sails Malmö Pilot-gruppen erbjuda för stöd till Havsambassadörer?

Utöver stödprocessen så kommer havsambassadörerna bli erbjudna att delta vid föreläsningar och träffar med andra Havsambassadörer från de andra Bauhaus of the Seas Sails-piloterna i Europa.

Samtliga BoSS-partners logotyper