Skip to content
Analys och lärande

Analys och lärande för skalning och policypåverkan

För att stärka social innovation i genomförandet av ESF+ kommer projektens och programmets insatser att analyseras och utvärderas på en aggregerad nivå inom ramen för kompetenscentret. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas för att stärka innovationsprocesserna, skapa synergier mellan olika aktörer och projekt, samt spridning och skalning av fungerande lösningar. 

Kompetenscentret för social innovation
arbetar med följande aktiviteter:

Klusterutvärderingar av
projektens lärdomar och resultat 
Utveckling av modell för utvärdering
av social innovation
 
Aggregerad analys av projektens och
programmet
s lärdomar och resultat
 
Vetenskaplig referensgrupp
för akademisk kvalitetssäkring
 
Medfinansieras av Europeiska unionen
Svenska ESF-rådet