Yalla Trappan

Vi fick ett pris igen! Det är en av rubrikerna på Yallatrappans hemsida. För priser, utmärkelser och lovord haglar över detta sociala företag som har sin bas i Malmö. Yalla Trappan i Malmö är ett arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokooperativ, som drivs som en ideell förening. Deras mål är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Och det gör de med bravur. Omsättningen har ökat med runt 25-30 procent per år, de senaste fem åren. Idag har de över 30 anställda, vilket motsvarar en tredubbling på drygt fem år, samt tar regelbundet emot praktikanter. Utöver sin sy-ateljé har de verksamheter inom: servering, catering, lokalvård och konferens. Medlemmarna i det kvinnliga kooperativet består av utlandsfödda kvinnor, framförallt från stadsdelen Rosengård i Malmö. De flesta av dem har aldrig tidigare varit i kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Eventuellt överskott har antingen gått till investeringar eller till att anställa fler.

Men Yalla Trappan har även etablerat sig som ett kunskapscenter. Här ska andra kommuner få möjlighet att lära sig mer om och ta del av Yalla Trappans framgångsrika modell. Satsningen är möjlig tack vare en medfinansiering av Europeiska socialfonden, med 20 miljoner kronor under tre år. Satsningen, Yalla Sofielund, riktar sig till 220 Malmöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tanken är att starta ett antal arbetsintegrerade sociala företag, för att öka möjligheterna till praktik och framtida jobb; allt i samarbete med näringslivet, myndigheter och den sociala sektorn.
– Vi sitter på bred kunskap om hur man lyckas med arbetsintegrering och att skapa sociala företag. Att använda denna modell innebär en spännande möjlighet både för Malmö och för andra, säger Christina Merker-Siesjö, som är ordförande i Yalla Trappan.

För att växa och få snurr på verksamheten har de valt att ha en rad olika samarbetspartners, där IKEA är en av de största.
– Vårt samarbete startade med att vi fick uppdraget att sy huvuddukar som skulle matcha IKEA-uniformen, för all personal som bär sjal. I dag kan man säga att samarbetet drivs i två spår. Dels på en global nivå, där vi är ett av de sociala företag som IKEA samarbetar med i sitt initiativ där man sätter upp partnerskap med sociala entreprenörer. Dels på en lokal nivå där vi sköter sy-service åt IKEA i Malmö, säger Christina Merker-Siesjö.

Yalla Trappan har också vid några tillfällen”gästspelat” inne på IKEA-varuhuset i Malmö, där de sålt olika produktersom de tagit fram tillsammans med IKEA:s designers. 2016 blev Yalla Trappan det första externa företaget i världen som fick etablera en syateljé inne på ett av IKEAs varuhus, vilket har blivit en stor succé. IKEA i Sverige vill gärna sprida denna framgångsrika modell och det pågår diskussioner med flera andra varuhus i såväl Sverige som i andra länder.

– För oss på IKEA är det viktigt att poängtera att vårt samarbete med Yalla Trappan inte är någon form av välgörenhet. Vi ser detta som ett långsiktigt partnerskap och en affärsrelation. Yalla Trappan har en uppbyggd och välfungerande organisation med en stark ledning och en vision som passar oss. De har möjlighet att utveckla sitt företag och sitt samarbete med IKEA, säger Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationschef på IKEA of Sweden.

Att arbeta i olika partnerskap är en av framgångsfaktorerna för Yallatrappan. Och genom partnerskapen pågår det en ständig överföring av nyttig kunskap mellan de olika partnerna.

– Samarbetet med IKEA för vår del har inneburit att vi har fått mycket publicitet. Vi har slagit in en kil för något avvikande och nytt. Det har också betytt blod, svett och tårar, men med en god vilja hela tiden. Tillsammans har vi övervunnit många problem och bekymmer. Samarbetet har också inneburit att vi har fått tillgång till professionella designers och ett jättestort privat företag. Vi har fått lyfta oss och arbeta mycket med kvalité kring logistik, produktion, paketinslagning med mera, säger Christina Merker-Siesjö.

– Vi på IKEA lär oss av att arbeta med ett litet företag; vi får fundera över vad vi själva kan utveckla och förenkla. Samtidigt bidrar vi med tid och kunskap som är värdefull för Yalla Trappan. Det känns också som en stor vinst att kunna producera och erbjuda tjänster i vårt närområde. Samarbetet kring sy-service gör det möjligt för oss att erbjuda lokala anpassningar, vilket kunderna uppskattar. Många uppskattar också samarbetet i sig och våra anställda känner sig motiverade att arbeta med sociala företag, speciellt på nära håll. För oss på IKEA är det viktigt att visa att vi jobbar med integration på olika sätt, säger Ann-Sofie Gunnarsson.

IKEA globalt har bestämt sig för att jobba med sociala företag och hållbarhet och här passar Yalla Trappan väl in. Att också kunna erbjuda närproducerade tjänster och samtidigt bygga upp en lång relation är en annan viktig aspekt för IKEA. Men det finns självklart en del svårigheter.

– Bland hindren för Yalla Trappan kan jag nämna olika syn på kvalitet. För att få detta att fungera har kunskapsöverföring och kommunikation varit väldigt viktig. Förankring och tålamod kan vara andra hinder. Möjligheterna har varit att vi löpande kunnat utöka samarbetet och att vi fått en ökad exponering. Vi hittar hela tiden nya nischer för samarbete. Jag tror också att vi varit en ögonöppnare för andra företag. I bästa fall har fler fått upp ögonen för oss och andra sociala arbetsintegrerade företag, avslutar Christina Merker-Siesjö.

Fakta
Yalla Trappan bildades i april 2009 och är ett kooperativt arbetsintegrerande socialt företag. De har gett ut två böcker som beskriver hur deras verksamhet fungerar. De har över 30 anställda som driver sy-ateljé, servering, catering, lokalvård och konferensservice. Ikeas varuhus i Malmö är först i världen med en egen syateljé, som drivs av Yalla Trappan. Läs mer om Yalla Trappan.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.