Yalla Trappan och IKEA i brett samarbete

Yalla Trappan i Malmö är ett arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokooperativ, som drivs som en ideell förening. Deras mål är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. För att växa och få snurr på verksamheten har de valt att ha en rad olika samarbetspartners, där IKEA är en av de största. 

– Vårt samarbete startade med att vi fick uppdraget att sy huvuddukar som skulle matcha IKEA-uniformen, för all personal som bär sjal. I dag kan man säga att samarbetet drivs i två spår. Dels på en global nivå, där vi är ett av de sociala företag som IKEA samarbetar med i sitt initiativ där man sätter upp partnerskap med sociala entreprenörer. Dels på en lokal nivå där vi sköter sy-service åt IKEA i Malmö, säger Christina Merker-Siesjö, som är ordförande i Yalla Trappan.

Yalla Trappan har också vid några tillfällen ”gästspelat” inne på IKEA-varuhuset i Malmö, där de sålt olika produkter
som de tagit fram tillsammans med IKEA:s designers. För närvarande bedrivs långtgående förhandlingar om att eventuellt flytta in delar av Yalla Trappans sy-service på varuhuset i Malmö.

– För oss på IKEA är det
 viktigt att poängtera att vårt 
samarbete med Yalla Trappan 
inte är någon form av välgörenhet. Vi ser detta som ett
 långsiktigt partnerskap och en 
affärsrelation. Yalla Trappan 
har en uppbyggd och väl
fungerande organisation med en 
stark ledning och en vision som 
passar oss. De har möjlighet att utveckla sitt företag och sitt samarbete med IKEA, säger Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationschef på IKEA of Sweden.

Skalat upp

I dagarna har Yalla Trappan skalat upp sin verksamhet
 i nya lokaler i Malmö samtidigt som de blir ett kunskapscenter. Här ska andra kommuner få möjlighet att lära sig mer om och ta del av Yalla Trappans framgångsrika modell. Satsningen är möjlig tack vare
 en medfinansiering av Europeiska socialfonden, med 
20 miljoner kronor under tre år. Satsningen, Yalla Sofielund, riktar sig till 220 Malmöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tanken är att starta ett antal arbetsintegrerade sociala företag, för att öka möjligheterna till praktik och framtida jobb; allt i samarbete med näringslivet, myndigheter och den sociala sektorn.

– Vi sitter på bred kunskap om hur man lyckas med arbetsintegrering och att skapa sociala företag. Att använda denna modell innebär en spännande möjlighet både för Malmö och för andra, säger Christina Merker-Siesjö.

Vad har samarbetet mellan IKEA och Yalla Trappan haft för betydelse för er?

– För vår del innebär det att vi har fått mycket publicitet. Vi har slagit in en kil för något avvikande och nytt. Det har också betytt blod, svett och tårar, men med en god vilja hela tiden. Tillsammans har vi övervunnit många problem och bekymmer. Samarbetet har också inneburit att vi har fått tillgång till professionella designers och ett jättestort privat företag. Vi har fått lyfta oss och arbeta mycket med kvalité kring logistik, produktion, paketinslagning med mera, säger Christina Merker-Siesjö.

– Vi på IKEA lär oss av att arbeta med ett litet företag; vi får fundera över vad vi själva kan utveckla och förenkla. Samtidigt bidrar vi med tid och kunskap som är värdefull för Yalla Trappan. Det känns också som en stor vinst att kunna producera och erbjuda tjänster i vårt närområde. Samarbetet kring sy-service gör det möjligt för oss att erbjuda lokala anpassningar, vilket kunderna uppskattar. Många uppskattar också samarbetet i sig och våra anställda känner sig motiverade att arbeta med sociala företag, speciellt på nära håll. För oss på IKEA är det viktigt att visa att vi jobbar med integration på olika sätt, säger Ann-Sofie Gunnarsson.

– Det gäller att hitta ett samarbete som gynnar båda, fortsätter Christina Merker-Siesjö. Det är också viktigt, för båda parter, att förankra samarbetet hos alla som är berörda och att lära känna varandras företagskulturer samt att ha respekt för olikheterna. Trots att vi varit ”lilleputten” i sammanhanget har vi ändå känt att vi blivit väl bemötta och att förhandlingarna varit likvärdiga.

Vilka hinder respektive möjligheter har samarbetet fört med sig?

– Vi har ställt samma krav på Yalla Trappan som på andra samarbetspartners, eftersom vi aldrig kompromissar med kvalitet, professionalism och kommersialitet. Men vi har lagt ned mycket tid på att utveckla och få samarbetet att fungera, vilket är viktigt att vara medveten om när ett stort företag som IKEA går in i ett samarbete med ett litet, socialt företag som Yalla Trappan. Så vår lärdom har varit att budgetera mer tid för våra anställda inledningsvis för dessa samarbeten. IKEA globalt
har bestämt sig för att jobba med sociala företag och hållbarhet och här passar Yalla Trappan väl in. Att också kunna erbjuda närproducerade tjänster och samtidigt kunna bygga upp en lång relation känns bra för oss, säger Ann-Sofie Gunnarsson.

– Bland hindren för Yalla Trappan kan jag nämna olika syn på kvalitet. För att få detta att fungera har kunskapsöverföring och kommunikation varit väldigt viktig. Förankring och tålamod kan vara andra hinder. Möjligheterna har varit att vi löpande kunnat utöka samarbetet och att vi fått en ökad exponering. Vi hittar hela tiden nya nischer för samarbete. Jag tror också att vi varit en ögonöppnare för andra företag. I bästa fall har fler fått upp ögonen för oss och andra sociala arbetsintegrerade företag, avslutar Christina Merker-Siesjö.

FAKTA

Yallatrappan har 30 anställda, vilket motsvarar en tredubbling på drygt fem år, samt tar regelbundet emot praktikanter. Utöver sin sy-ateljé har de också verksamheter inom: servering, catering, lokalvård och konferens. Omsättningen har ökat med runt 25-30 procent per år, de senaste fem åren. Medlemmarna i det kvinnliga kooperativet består av utlandsfödda kvinnor, framför allt från stadsdelen Rosengård i Malmö. De flesta av dem har aldrig tidigare varit i kontakt med den svenska arbetsmarknaden och än så länge har ingen av dem velat sluta på Yalla Trappan.

YALLA TRAPPANS FRAMGÅNGSFAKTORER:

• Yalla Trappan har visat resultat.
• De har varit duktiga på att lyfta fram berättelsen om sig själva och har visat att det går att göra skillnad.
• De har haft tålamod.
• De har haft en god känsla för marknaden: vad kan Yalla Trappan skapa utifrån sina förutsättningar och sin historia?
• Delaktighet och medbestämmande genomsyrar verksamheten.
• De har ett kooperativt arbetssätt.
• De tar väl tillvara de anställdas kompetens.
• Att arbeta som en ideell förening med näringsverksamhet har varit gynnsamt. Eventuellt överskott har antingen gått till investeringar eller till att anställa fler.

Denna artikel är en del i en rapport om Arbetsintegrerande sociala företag som Mötesplats Social Innovation har gjort på uppdrag av regeringens analysgrupp för Arbetet i framtiden. Rapporterna är en del i framtidsminister Kristina Perssons arbete med viktiga framtidsfrågor för Sverige.

Hela rapporten om arbetsintegrerande sociala företag finns på Regeringens hemsida.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.