Wihlborgs ny kunskapspartner

Fastighetsbolaget Wihlborgs har precis slutit ett ettårigt partneravtal med Mötesplats Social Innovation (MSI), för att bygga kunskap inom social innovation och samhällsentreprenörskap. Läs intervjun med vd Anders Jarl, där han bland annat berättar om företagets medverkan på Social Innovation Summit 2017.

Varför har ni valt att bli kunskapspartner till Mötesplats Social Innovation?
– Vi är sedan länge väl förankrade i Malmö, Lund och Helsingborg och har ett stort engagemang i Öresundsregionens utveckling. Inom ramen för det engagemanget lägger vi nu ett tydligt fokus på entreprenörskap med koppling till utbildning, jobb och inkludering. Och som ett led i detta ingår vi ett partnerskap med MSI, för att bygga kunskap inom området. Ett aktivt deltagande vid Social Innovation Summit är en del i vårt samarbete.

Hur ser er medverkan ut på Social Innovation Summit?
– Vi kommer att leda en session om hur sociala hyreskontrakt kan skapa mervärde. Många företag och organisationer vill ta ett socialt ansvar utan att riktigt veta hur. Därför ställer vi oss frågan hur vi kan hjälpa våra hyresgäster med detta. Idén med sociala hyreskontrakt är att en del av hyresgästens kontorshyra skulle kunna gå till att stötta sociala initiativ och innovationer. På Social Innovation Summit hoppas vi kunna diskutera vad ett socialt hyreskontrakt kan innehålla och vad olika aktörer kan få ut av det.

Varför är social innovation viktigt för Wihlborgs och hur främjar ni det?
– Om vi ska komma tillrätta med de utmaningar vi står inför i dag, exempelvis utanförskap, så måste vi se till att människor får jobb. Vi är inget jättestort bolag, men känner ändå att vi vill hjälpa till att hitta idéer som skapar jobb. Ett exempel på vad vi själva har gjort är att vi har anställt långtidsarbetslösa ungdomar som stationsvärdar på Knutpunkten i Helsingborg, som är stadens stationshus och som vi äger. En satsning som slagit mycket väl ut.

Vad kan Social Innovation Summit tillföra näringslivet och fastighetsbranschen?
– Jag tror att det är bra när människor med olika kunskap och bakgrund möts; då ges vi möjlighet att komma in på andra tankebanor än våra vanliga. När människor möts och olika branscher ”krockar” kan nya idéer födas och så händer det helt plötsligt saker. I och för sig tror jag inte att det handlar enbart om branscher, utan om människor. De som är öppna och fri tänkande hittar ofta nya lösningar, oavsett bransch.

Vad vill du och dina kollegor få uppleva på Summiten?
– Jag hoppas att vi blir inspirerade, får med oss nya idéer och får möjlighet att knyta kontakter med samhällsentreprenörer. Vi behöver lära oss mer om området och få idéer till hur vi kan bidra ännu mer till regionen samt förbättra vårt eget företag. Wihlborgs behöver finnas i fler sammanhang där offentlig sektor möter näringsliv, akademi och ideell sektor. För vi vill samarbeta och fortsätta utveckla våra städer på ett hållbart sätt. Här känns Social Innovation Summit som en bra arena.

Vilka bör gå på Social Innovation Summit?
– Entreprenörer! Framför allt de som har lite erfarenhet av att skapa sysselsättning; människor som ser möjligheter istället för problem. Det räcker inte längre med engagemang från det offentliga, det behövs mycket engagemang och entreprenörskap från såväl privata entreprenörer som ideella organisationer för att vi ska utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle.

Läs mer om programmet här
Anmäl dig till Social Innovation Summit här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.