Vinnova testar nytt format i utlysning om social innovation

Har du en lösning på en samhällsutmaning; ett erbjudande som kan skapa samhällsnytta både i dag och på sikt? Då kan Vinnovas nästa utlysning i social innovation vara något för dig. Ansökningsomgången är uppdelad i två steg med en kort videopitch i steg ett, som tar de 40 mest innovativa förslagen vidare till steg två och en skriftlig ansökan.

Anna Edwall– Vi vill via den här pilotomgången testa ett nytt format. Dels vill vi uppnå en effektiv bedömning för oss själva, dels vill vi göra steg ett transparent, där de som söker direkt kan se när deras film blivit bedömd och få snabbare besked på sina ansökningar än annars. Vi vill också själva få snabbt besked på om det är bra innovationer vi har att göra med eller inte, säger Anna Edwall, programansvarig för social innovation på Vinnova.

Utlysningen öppnar den 14 januari 2016 och kort dessförinnan, den 11 januari, arrangerar Vinnova ett informationsmöte i Stockholm. Mellan den 14 januari och den 3 februari går det bra att ladda upp sin ansökningsfilm och Anna rekommenderar alla att inte vänta för länge. När 300 filmer är uppladdade stängs nämligen systemet och därmed utlysningen.

Inte privatpersoner

Filmen, som inte behöver vara tekniskt avancerad, ska beskriva hur den/de som ansöker ska lösa en samhällsutmaning eller utveckla en social innovation. Utlysningen vänder sig till ideella eller ekonomiska föreningar, stiftelser och företag, gärna med en stark koppling till en offentlig eller akademisk aktör. Endast juridiska personer får ta emot finansiering.

– Erbjudandet ska vara tydligt och vi vill också veta hur lösningen ska finansieras på sikt. Eftersom vi erbjuder stöd i uppstartsskedet, så vill vi se en finansierings- eller affärsmodell som är hållbar på sikt, säger Anna och förtydligar:

– Det handlar alltså inte om några förstudier eller papperstigrar, utan vi vill se startklara erbjudanden med ett team på plats och en projektledare som är redo att kicka igång. De som söker ska ha en direkt förmåga att förvandla och implementera sina lösningar och kunna göra skillnad. Vi hoppas få se förslag på lösningar som ingen hittills vågat satsa på, som inte bara är sociala utan också är innovativa och vänder lite upp och ned på begreppen, säger Anna.

Tre externa bedömare

Vinnova gör inledningsvis en första granskning av det inkomna materialet, för att se att ansökningarna uppfyller de kriterier som ställts upp. Därefter blir alla förslag bedömda av tre externa personer, som bedömer filmerna löpande efter den 14 januari.

De 40 bästa ansökningsfilmerna, alltså de som fått de 40 högsta rankningarna, går vidare till en andra omgång, som kräver en skriftlig ansökan. Projektledarna för de 40 utvalda satsningarna bjuds in till en två dagars workshop, den 18-19 februari 2016, där alla förväntas delta.

– Här kommer vi dels att berätta vad vi förväntar oss av de skriftliga ansökningarna. Dels hoppas vi att entreprenörer ska mötas och att vissa projekt kanske kan slås ihop, för att lämna in en gemensam ansökan till andra omgången, säger Anna.

Steg två, med den skriftliga ansökan, öppnar den 15 februari och har deadline den 15 mars 2016, kl. 14.00. Dessa ansökningar bedöms på sedvanligt vis, utifrån uppställda kriterier. Cirka 20 av dessa maximalt 40 ansökningar kommer sedan att beviljas ett stöd på maximalt 500 000 kronor vardera.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbsida, där du även kan ladda ner hela utlysningstexten.

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.