Vinnova öppnar ny utlysning för att stärka innovationsstödet för social innovation

Idag, den 12 juni öppnar Vinnova utlysningen ”Ett stärkt innovationsstöd för social innovation”. Utlysningen riktar sig främst till innovationsfrämjare som kan bidra till att stärka förutsättningarna för att sociala innovationer kommer till användning. Med innovationsfrämjare menar Vinnova inkubatorer, innovationskontor och andra organisationer som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och användas i samhället 1.

I slutet av januari släppte Vinnova rapporten Social Innovation i Sverige – kartläggning av ekosystemet för social innovation som Mötesplats Social Innovation skrev om tidigare. Några av de utmaningar som sammanfattas i rapporten från Vinnova, berör områden som behov av effektmätning, att vidareutveckla stödsystemet och ta fram kunskap, forskning och nya mötesplatser, för området social innovation. Strax därefter lanserade regeringen en strategi för sociala företag – Ett hållbart samhälle genom social företagande och social innovation. Vinnova och Tillväxtverket fick uppdraget att stödja utvecklingen av sociala företag.

– Det sociala företagandet utvecklar lösningar som vi behöver bli bättre på att nyttja, men ofta faller sociala entreprenörer utanför dagens etablerade stödsystem. Dessutom behöver offentlig sektor i större utsträckning uppmärksamma och använda sociala lösningar för sin verksamhet. Vi vill därför med denna utlysning bidra till ett starkt svenskt innovationsstöd som effektivt möter sociala företags behov och främjar samverkan med det offentliga, säger Judit Wefer, programledare social innovation på Vinnova.

Vinnova har sedan 2015 aktivt arbetat med området social innovation och lanserat flertalet utlysningar som främst riktat sig mot de som utvecklat lösningen för området, dvs sociala innovatörer och entreprenörer. Judit Wefer påpekar att det även finns ett behov av att utveckla den traditionella innovations- och affärsrådgivningen till att även ge sociala innovatörer kompetent stöd.

– Nu stärker vi systemet som behöver finnas för att sociala innovationer ska kunna skala upp och långsiktigt komma till nytta. Innovationsfrämjare som redan idag stöttar sociala företag kan behöva förstärka sin verksamhet, exempelvis genom att utveckla och sprida kunskap om framgångsrika affärs- och finansieringsmodeller för socialt företagande, effektmätning av de sociala företagens mål eller att stärka kunskap kring hur ytterligare finansiering kan attraheras.

Regeringsuppdraget är treårigt och sammanlagt satsar regeringen 150 miljoner på området. Det innebär att både Vinnova och Tillväxtverket kan intensifiera arbetet med att främja sociala innovationer för samhällsnytta och det här är den första utlysningen från Vinnova, som är direkt kopplad till uppdraget, berättar Judit Wefer.

– Vi kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet inom ramen för de prioriteringar som pekats ut. Det är dock för tidigt att kunna säga hur de kommer att utformas!

All info kring utlysningen hittar du här

https://www.vinnova.se/e/social-innovation-tema/ett-starkt-innovationsstod-for-social-innovation-2018/

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.