Vinnova ger stöd till innovation för nyanlända

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Projekten får finansiering genom en ny satsning där ideella organisationer, företag och offentlig sektor kunnat söka medel för att utveckla nya lösningar och samarbeten som kan minska den sociala utsattheten för människor på flykt eller som kan bidra till snabbare och bättre etablering i Sverige för nyanlända.

– Projekten ska testa nya idéer i verkligheten och om resultaten blir lyckade ska lösningarna kunna spridas och användas i större skala. Vi ser att det finns många bra idéer som har potential att göra stor nytta både för samhället och för enskilda människor, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande 16 projekt får finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor:

Ett innovativt verktyg för snabbare och mer kostnadseffektiva insatser i flyktingkriser, Lunds universitet, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, 445 000
Projekt som ska vidareutveckla och testa innovativt verktyg som kan förbättra UNHCR:s krisinsatser.

Innanförskapsakademin – att riva murar och att bygga gemenskap En modell för framgångsrik etablering av nyanlända, Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap, 1 145 000
Ska pröva en ny modell där nyanlända och arbetslösa ungdomar introduceras till arbetsmarknaden genom anpassade insatser där praktik varvas med teori.

Snabbspår till jobb i Sverige för utländska akademiker med flyktingstatus, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB, 725 000
Ska erbjuda nyanlända utländska akademiker en utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm i kombination med en praktikplats på ett företag verksamt i Sverige.

Råd- och Stödportalen för ensamkommande barn och unga och personer som har uppdrag med och för dem, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 1 015 000
Ska erbjuda utbildning, råd och stöd till ensamkommande, gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner via en webbplats.

Tidig integration av utrikesfödda akademiker, Incluso AB, 290 000
Modell för att integrera nyanlända akademiker på arbetsmarknaden, som anpassas för att nå individer redan innan de erhållit uppehållstillstånd.

PUPIE, Clusterland and Sweden AB, 705 000
PUPIE – Pop Up Program for International Entrepreneurs – är ett acceleratorprogram för nyanlända utlandsfödda entreprenörer, för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland i ett tidigt skede.

Att skapa en tryggare väg, från traumatiserad flykting till etablering i svenska samhället, Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 850 000
Ska utveckla och anpassa en metod för naturbaserad rehabilitering för flyktingar med psykiska krigstrauma och erbjuda deltagarna plats för arbetsträning i företag.

Utveckling av skalbar modell och teknisk plattform för Invitationsdepartementets ambassadörer, föreningen Invitationsdepartementet, 380 000
Sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag.

Sport Open, Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 270 000
Samarbetsprojekt mellan idrottsforskare och integrationsforskare för att utveckla metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända.

Snabbt till svensk högskoleexamen som alternativ till validering av utländsk examen, Lunds universitet, LU Open, 500 000
Ska utveckla snabb väg för att tillgodoräknande av svensk högskoleexamen genom att personer med utländsk examen under en kort tid bli del av ett studiesammanhang på ett svenskt lärosäte.

Bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för säkrare migration, Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen, 465 000
Ska ta fram ett innovativt och vetenskapligt baserat beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor, för rättssäkrare migration.

For our future, Internationella kvinnoföreningen – LRC för kvinnor i Malmö, 540 000
Ska testa en innovativ modell för samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och fem föreningar inom ideell sektor i Malmö för att minska den sociala utsattheten hos ensamkommande flyktingbarn som placeras i familjehem via anknytning (EBO).

Kompetensmatchning av nyanlända med högskoleexamen, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Välfärd, 250 000
Ska pröva en modell för hur kommunerna inom Göteborgsregionen kan arbeta med att minska rekryteringsproblem inom vissa högskoleyrken genom att matcha kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända och med asylsökande med relevant högskolekompetens.

KomMigration, Frontit AB, 570 000
Ett verktyg för kommunikation via sms-meddelanden, som kan användas av frivilligorganisationer, där erfarenheter och specifikationer sedan kan användas av myndigheter med ansvar för mottagande och etablering av invandrare.

Språkkraft, Språkkraft, ideell förening, 990 000
Projekt där ideella föreningar tillsammans med innovativa edtech- och spelföretag ska öka etableringshastigheten i Sverige genom bland annat en Läscoach app som stödjer läsutveckling.

Engineer to Engineer, Ingenjörer utan gränser, 845 000
Projekt för att identifiera engelsktalande personer med ingenjörskompetens bland nyanlända och ge möjlighet till trainee-tjänster hos teknikföretag och myndigheter i Västra Götaland.

Text: Vinnova

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.