Vinnova finansierar innovationslabb i ny utlysning mot segregation

Hur tar vi reda på det egentliga behovet så vi utvecklar rätt lösningar för målgruppen? Det är en av huvudfrågorna i Vinnovas nya utlysning Social innovation mot segregation. Genom att finansiera innovationslabb vill man ge utrymme för aktörer från olika sektorer att utforska utmaningar kring segregation. Och med hjälp av designprocesser och labb skapa nya sociala innovationer.

Tonvikten i Vinnovas erbjudande är att utveckla miljöer för att utforska och analysera problemet och behoven tillsammans med målgruppen.

– Vi kallar det innovationslabb. Med det menar vi att aktörer från olika sektorer samverkar tillsammans med målgruppen i en verklig miljö för att utveckla och testa nya lösningar. Lösningar som ska öka inkluderingen och bidra till att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, berättar Andreas Netz, programansvarig på Vinnova.

Samtliga finansierade projekt förväntas bidra till att stärka demokratin och stödja det civila samhället. Fokus är på långsiktig systemförändring inom i första hand fyra områden:

 Minska långtidsarbetslöshet, med fokus på kvinnor
 Lyfta skolor och elevers resultat
 Stärka samhällsservice och minska bostadssegregation
 Bekämpa brottslighet

Vinnova startade sitt program för social innovation 2015, med syfte att vidga synen på innovation i samhället genom att främja utvecklingen av social innovation. Sedan dess har man finansierat närmare 70 innovationsprojekt för totalt nästan 40 miljoner kr.

Det man kan se är att vissa sociala innovationsprojekt är småskaliga och hade kanske lyckats bättre med en mer etablerad och stark part vid sin sida. Och när det gäller ämnet segregation så spelar offentliga aktörer en nyckelroll.

– För att kunna gå vidare i sin process, och för att vi ska nå en systemförändring på sikt, så måste man nästan alltid involvera offentlig sektor. Därför har vi redan i utlysningskriterierna ställt krav på att man har med offentlig sektor som part, säger Andreas Netz.

– Vi kan tydligt se att man kommer fram till starkare lösningar när fler tänker tillsammans och när de som berörs av lösningen är med i utformningen av den!

En annan förändring är att man vill att sökande använder sig av designprocesser i sitt arbete, genom att beskriva hur de vill bygga upp och arbeta i sitt innovationslabb.

– Vanligtvis så vill vi att man beskriver en lösning i sin ansökan. Men i det här fallet vill vi att man i första hand beskriver hur man ska utforska behoven och tillsammans med målgrupp eller behovsägare jobba fram en lösning.

Fokus är att skapa en miljö där man i en öppen process kan bjuda in flera olika samverkansparter och att det där ges möjlighet för att utveckla och testa olika nya lösningar. I slutändan är förhoppningen att det finns en eller flera sociala innovationer som man sedan kan sprida och skala upp.

Andreas Netz påpekar att det inte alltid behöver vara helt nya tjänster eller produkter. Det finns många innovationer som kan uppstå genom att t.ex. sätta samman oväntade aktörer från olika sektorer och på så vis nå en mängd positiva effekter. Ett exempel på detta är t ex Matmissionen, som är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood och som tidigare fått finansiering av Vinnova.

– De senaste 20-30 åren har det genomförts många projekt runt om i Sverige för att lösa segregationen. Där finns lyckade initiativ som bör skalas upp till hela Sverige. Eller att lyfta in sociala innovationer som funkar i andra länder och testa i sitt innovationslabb. Det handlar om att ta tillvara på det som finns och att på ett smart sätt utveckla, sprida och kommunicera detta.

Är det något särskilt som du vill lyfta fram inför den här ansökningsomgången?

– Ja, vi ser gärna att fler etablerade civilsamhällsaktörer engagerar sig, att de tänker Vinnova som en samarbetspart, vilket de kanske inte har gjort traditionellt.

Aktörer från alla samhällssektorer kan söka till satsningen som är på minst 15 miljoner kronor. Utlysningen är öppen att söka från den 20 juni och stänger den 27 september. I samband med utlysningen kommer Mötesplats Social Innovation tillsammans med Vinnova arrangera ett informationsmöte i Malmö i augusti.

Läs mer om Vinnova:s utlysning för social innovation mot segregation

Gå på vårt seminarie i Almedalen om labbmiljöer för samhällsutveckling

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.