Vilka kommer till Social Innovation Summit?

Möt några av deltagarna på årets Social Innovation Summit. Vad är det som lockar dem att delta? Vilka programpunkter har de särskilt fastnat för? Vad vill de få ut av summiten och vart kommer de ifrån?

Anna Werntoft är VD på Stratiteq, ett IT bolag som fokuserar på att hjälpa sina kunder igenom hela digitaliseringsresan. Hon ser Social Innovation Summit som ett tillfälle att få givande möten med andra aktörer i samhället.

– Om vi ska kunna lösa de stora samhällsproblemen och utmaningarna, så måste alla beståndsdelar i samhället samarbeta. Det krävs att både den offentliga sektorn, näringslivet och ideella organisationer samverkar för att det ska fungera. Programmet är brett, vilket jag gillar, det finns många intressanta talare och punkter.

– Det är ju alltid intressant att lyssna på Klas Eklund, men de många rundabordssamtalen tilltalar mig, för att på så sätt komma närmare varandra och frågorna som behöver diskuteras. Jag ser behovet av att ta hand om våra nyanlända som prioritet, att vi finner sätt att integrera individer, ta tillvara på kompetens och arbetskraft, och ökar förståelsen mellan oss alla. Jag vill gärna få ta med mig ett par nya förslag inom det området, som vi kan arbeta vidare kring, tillsammans med samhällets övriga aktörer.

Lars Ueland Kobro är forskare och projektledare vid Høgskolen i Sørøst-Norge, och arbetar med att bygga upp Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon – SESAM, ett nationellt kunskapscenter för Social Innovation i Norge. Han är intresserad av trender och vad som är influencer för framtiden, och ser därför mycket framemot Klas Eklunds Megatrendbonanza.

– Vi ser det sånn at de Nordiske velferdsstatene har noen spesielle utfordringer med en sterk offentlig sektor og lange tradisjoner for frivillig arbeid i sivilsamfunnet. Vi ser at det er vanskelig for mange å vite hvordan de skal reagere på hybride modeller som vokser fram i mellomrommene mellom de sektorer vi kjenner fra før.

– I SESAM trenger vi derfor å lære mer om hva som skjer på feltet i andre Nordiske land, og vi trenger framfor alt kontakter! Jeg håper å få noen trivelige og nyttige kontakter for framtidig Nordisk samarbeid i konkrete forskningsprosjekter. Min erfaring er at trives og nytte lar seg fint kombinere innenfor sosial innovasjon!

Emma Lindgren är Sverigechef för Ashoka, världens största nätverk för sociala entreprenörer och Changemakers. Att delta på Social Innovation Summit ser hon som självklart, då det är den största mötesplatsen för aktörer som på olika sätt vill stärka arenan för socialt entreprenörskap.

– Jag kommer till Malmö för att knyta kontakter till både näringsliv, kommuner och sociala entreprenörer. Och så klart för att få inspiration till mitt eget arbete. Vi har också flera Ashoka-fellows som deltar, bla Ole Kassow från Cykling utan ålder, som håller ett av årets keynotes, en från början dansk social innovation med stor potential att spridas ytterligare i Sverige.

– Programmet tycker jag är varierat och spännande, ser lite extra fram emot Draknästet för politiker – hur mycket de verkligen kan om det här området och vad de vill framöver. Men vi kommer också passa på att intervjua några sociala entreprenörer, som ska verka som inspiration till vår nya digitala mötesplats för unga sociala entreprenörer – Changemakers’ Yard, som vi lanserar i vår tillsammans med Raoul Wallenberg Academy och Antrop. Jag är definitivt också där för att få lära känna sociala entreprenörer, så man får gärna söka upp mig!

Roger Filipsson är verksamhetsledare på Coompanion Nord och arbetar framförallt med praktisk företagsrådgivning, lokal utveckling och stöd, samt påverkan och opinion. Roger har varit med på Social Innovation Summit sedan starten, och är faktiskt den som anmälde sig först av alla det första året!

– Jag ser ett utrymme för att lyfta entreprenörer och samhällsnyttan, att få lyfta de här frågorna på agendan. Och då behöver vi bli bättre på att kvantifiera värdeskapande inom social innovation. När jag såg Social Innovation Summit första året så tänkte jag – wow! I år är jag väldigt inne på kombinationen av samhällsnytta och ekonomisk nytta, vart ligger vi där? Speciellt verkar ”Creating social capital and communities – how to navigate the future in a digital age” och ”Värde – vad betyder det?” intressanta att få ta del av.

– Det ger mig energi att delta, men också ett nationellt nätverk och jag får träffa intressanta människor som jag sedan kan ha vidare kontakt med. Vi måste bli fler som är med och skapar värde tillsammans, vilket gör att jag tycker att årets tema är perfekt. Första gången jag åkte ner till Malmö var det av ren nyfikenhet, sedan dess har jag en plan och målsättning. Jag har fått med mig intressenter från Västerbotten sedan dess och även i år är vi mellan 10-15 personer från näringslivet, kommunen, universitet och idéburen sektor. Det gör att vi får bättre genomslag på idéerna efteråt, det finns ett regionalt kluster som vill arbeta vidare med de här frågorna.

– Vi vill att det ska vara jämnvikt och vi ska bredda Sverige. Därför har vi, tillsammans med Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet, dragit igång ’Social Innovation i Norr’ som äger rum för andra gången den 25 april 2018. Vi håller på att skapa en nod i norra Sverige för social innovation, och att delta på Social Innovation Summit ger oss bra kontakter för att bygga upp vår agenda. Mitt fokus i år är därför mest på att utöka mitt nätverk, både nationellt och internationellt. Mycket av det som görs inom området och som ligger i framkanten, kommer ofta utanför Sveriges gränser. Jag ser att Summiten har utvecklats under åren, och framför allt blivit den självklara mötesplatsen och arenan för de här frågorna. Det har blivit fler och en större bredd på de som deltar, vilket är mycket positivt.

Se vilka som anmält sig redan!


Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Malmö stad. Huvudpartners i år är Tillväxtverket, SEB, Forte och Wihlborgs, i samarbete med Securitas och Manpower

Anmäl dig här
Läs mer om programmet här

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.