Vi ställer inte in – vi tänker nytt och ställer om!

Vi befinner oss i ett läge som ingen av oss tidigare varit med om. Coronapandemin ger upphov till oro, ovisshet och osäkerhet kring hur vi bäst hanterar situationen, samtidigt som vi bibehåller en någorlunda vanlig vardag.

När samhället står inför strukturella förändringar blir samtidigt nya innovativa lösningar möjliga – för att inte säga nödvändiga. Vi på Mötesplats Social Innovation följer noga de förändringar som sker, men står för den sakens skull inte stilla.  Vår verksamhet fortskrider, bara med förändrade tillvägagångsätt.

Teknik

Vi har fantastisk teknik i vårt samhälle idag. Teknik som möjliggör fortsatt utveckling av, och kunskapshöjande insatser inom, området social innovation.

Samhällskraft

Det finns också en enorm samhällskraft som vi på allra bästa sätt vill ta vara på. Detta för att fortsatt arbeta mot vårt mål: Att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030”.

 

– Sociala innovationer har ett stort värde för de angelägna och aktuella frågor som vi alla berörs av. I den tid vi befinner oss tänker jag på ungas skola och lärande, äldres service och omvårdnad, vikten av mellanmänskliga relationer i en allt mer digital värld och inte minst omtanken om varandra. För mig känns det självklart att MSI har en viktig roll i att på nya sätt mobilisera och samla aktörer, bygga kapacitet, dela kunskap och lyfta fram goda exempel som vi alla kan ta del och inspireras av, säger Hanna Sigsjö, Verksamhetsledare på MSI.

Vi ses online!

Med detta sagt kommer vi liksom många andra tvingas tänka om kring de fysiska mötesplatser vi planerat. Men det innebär inte att vi ställer in. Utgångspunkten är istället att så många aktiviteter som möjligt genomförs i digitalt format.

Följ oss i våra sociala kanaler för uppdaterad information!

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.