Vi söker en forskningssamordnare och en projektledare

MSI expanderar och utökar teamet med två personer. Vi söker en projektledare med ansvar för event och en forskningssamordnare.

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap.  Intresset för social innovation växer och inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020 är social innovation ett av fem huvudteman. Vi möter ett ständigt ökande behov av kunskap inom området och därför expanderar vi nu vår verksamhet.

Vi söker två personer till vårt team. En projektledare med inriktning på event och en samordnare för forskning och utbildning.

Som samordnare för kunskapsområdet forskning och utbildning kommer du att kartlägga forskarnätverk, pågående forskningsprojekt och utbildning inom social innovation med syfte att överblicka utvecklingen inom området och identifiera framtida behov, styrkor och utmaningar. Du kommer att lyfta fram relevant forskning och utbildning på vår nyhetsportal och presentera pågående forskning i olika sammanhang. (Ansökan är nu stängd)

Som projektledare har du ansvar för att genomföra projekt och satsningar för MSI som helhet och inom våra kunskapsområden. Du förväntas också initiera – och genomföra nya initiativ och aktiviteter som ligger väl i linje med MSIs övergripande uppdrag. Exempel på arbetsuppgifter kan vara projektledning av större åtaganden och ansökningar, utvecklingssatsningar tillsammans med andra aktörer, projektledning och genomförande av olika former av seminarier. (Ansökan är nu stängd)

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.