MSI i Almedalen 2019!

Under Almedalsveckan 2019 arrangerar Mötesplats Social Innovation ett seminarium om halvtid i regeringens strategi för social innovation och ett om forskning och social innovation och bjuder som alltid in till Almedalens populäraste mingel på temat social innovation och socialt entreprenörskap.

Som vanligt är Mötesplats Social Innovation på plats under Almedalsveckan – för att sprida kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap. Du får möjlighet att träffa oss och andra personer från samhällets alla sektorer för att ta del av aktuella frågeställningar inom området social innovation.

Du hittar hela programmet nedan! Längst ner hittar du även andra evenemang där MSI deltar.

Halvtid i regeringens strategi för social innovation

Tisdag 2 juli, kl. 08.00 – 09.00
Fenomenalen, Skeppsbron 6

2018 lanserade regeringen sin strategi för att främja social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap i Sverige. Sammanlagt 150 miljoner under tre år avsattes för satsningar inom området, i första hand genom myndigheter som Vinnova och Tillväxtverket. Men många olika aktörer är inblandade i att förverkliga strategin och främja utvecklingen av social innovation. Genom strategin vill regeringen ta tillvara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft, inte minst genom sociala företag och sociala entreprenörer, och bidra till att vi når målen i Agenda 2030. I detta seminarium gör vi ett halvtidsstopp och utvärderar vad som hittills har skett. Vad har hänt sedan strategin lanserades? Vilka satsningar har gjorts och vilka effekter har skapats? Och vilka satsningar ser vi framöver?

MEDVERKANDE

Erika Augustinsson, Kunskapsproducent, Mötesplats Social Innovation (moderator)
Joakim Appelquist, Ställföreträdande generaldirektör, Vinnova
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
Stina Billinger, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Charlotte Ahlgren Moritz, ordförande Mötesplats Social Innovation och vice rektor, Malmö universitet

Mer info här (Almedalens program) och här (Mötesplats Social Innovation)

 

Tisdag 2 juli, kl. 10.00 – 11.00
Fenomenalen, Skeppsbron 6

Forskning och social innovation – hur kan det skapa mer samhällsnytta?

Social innovation och socialt entreprenörskap ses som del av lösningen på vår tids stora samhällsutmaningar. Vilken roll har forskningen för att utveckla fältet vidare? Vad forskas det på idag och vilka hinder finns för att forskningen kring social innovation ska utvecklas?

EU-kommissionen och flera andra tongivande aktörer lyfter fram social innovation som en stor del av lösningen på samhällsutmaningar framöver. Fältet social innovation inbegriper en bredare syn på innovation, är gränsöverskridande i sin karaktär och innefattar ofta samverkan över discipliner och områden.

En av de största utmaningarna för forskning kring social innovation är bristen på tvärdisciplinära forskningsmetoder och forskningsfinansiering inom akademin. Hur ska forskningen då närma sig detta området som får alltmer fokus som en framtida utvecklingsfråga på såväl lokal som global nivå? Vilka metoder finns för att öka samverkan mellan forskningsområden? I det här seminariet diskuteras forskningens roll för utveckling av social innovation, hinder, möjligheter och vägar framåt.

Seminariet arrangeras av Mötesplats Social Innovation (MSI), en samlande nationell kunskapsplattform för social innovation. Värdar för MSI är Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet, med stöd av Vinnova. MSI drivs i nära samarbete med Malmö stad. Uppdraget är att öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande i Sverige. Att generera och dela kunskap är lärosätenas kärnverksamhet, och samverkan med andra aktörer är en viktig del i uppdraget. Plattformen fokuserar på att identifiera behov av ny kunskap om social innovation, dela och sprida viktig kunskap och information, koppla an till forskning och utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer.

MEDVERKANDE

Erika Augustinsson, Kunskapsproducent, Mötesplats Social Innovation (moderator)
Olga Kordas, Programchef Viable Cities, Kungliga Tekniska Högskolan
Cecilia Beskow, Chef forskning och utvärdering, Forte
Martin Grander, Statsvetare, Fil Dr i Urbana Studier, Malmö universitet
Hanna Sigsjö, verksamhetsledare MSI, Malmö universitet

Mer info här (Almedalens program) och här (Mötesplats Social Innovation)

__________________________________________________________

 

Onsdag 3 juli, kl. 20.00 – 22.00
Öresundshuset, Hästgatan 1

Almedalsmingel Social Innovation
För nionde året i rad bjuder Mötesplats Social Innovation, tillsammans med Coompanion Sverige, Malmö stad, Malmö universitet, Reach for Change och Vinnova, in till Almedalens populära mingel för social inn?ovation och socialt entreprenörskap.

Kvällen kommer bestå av mingel med många intressanta möten och korta, spännande, pitchar på scen – med fokus på skalbarhet, att växa och impact. Anmäl dig här

__________________________________________________________

MSI deltar också på andra evenemang under Almedalsveckan. Dessa hittar du här:

Gör vi nytta? Panelsamtal om att mäta sociala effekter?

Vikten av effektmätning har på senare år fått allt starkare fäste i ideell sektor och i regeringens handlingsplan för att stötta social innovation och socialt företagande nämns effektmätning som ett av fem viktiga insatsområden. Men går det verkligen att mäta sociala effekter? Och hur görs det i sådana fall på bästa sätt?

Under Almedalsveckan arrangeras ett panelsamtal om effektmätning av Nema Problema, en ideell organisation som erfarit svårigheterna i att mäta sociala effekter. Tillsammans med några verkligt erfarna personer på området diskuterar vi om, varför och hur organisationer som vill bidra till en bättre värld kan säkerställa att de faktiskt når sina mål.

Arrangör: Nema Problema
Dag: 1/7, kl. 15:00 – 16:00
Plats: Hästgatan 24
Läs mer om evenemanget i Almedalsprogrammet
__________________________________________________________

Hur bygger vi för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar?

Högt satta mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt människors ökade delaktighet i samhällsutvecklingen ställer nya krav på bygg- och fastighetsbranschen. Idén att globala utmaningar även är lokala präglar exempelvis Embassy of Sharing, ett stort stadsutvecklingsprojekt i Malmö. Projektets mål utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling och Malmökommissionens slutsatser, och kräver samverkan för att realiseras. Hur offentlig sektor, privat sektor och civilsamhälle ska samverka för en hållbar och socialt inkluderande stadsutveckling är dock inte givet utan formbart. Tre saker vet vi säkert. De offentliga resurserna kommer inte räcka till allt. Mer av det gamla kommer inte heller att funka. Vi behöver såväl helt nya samarbeten som nya sätt att samarbeta på. I fokus för seminariet är frågan: Hur kan vi tillsammans utveckla bostäder och fastigheter – och förvaltningen av dessa – så att vi möter framtidens utmaningar?
Arrangör: Midroc Properties
Dag: 3/7, kl. 09:00 – 10:00
Plats: Strandgatan 18
Läs mer om evenemanget i Almedalsprogrammet

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.