Veckans tips om forskning och utbildning

Forskning

Ett norskt forskningsprojekt har undersökt möjligheterna  för samarbete mellan kommuner och sociala entreprenörer. Sociala entreprenörer möter enligt studien ofta en skepsis från kommunerna då det bygger sin verksamhet på på en blandning av näringslivets respektive ideell sektors logik. Kommunerna är mer vana vid att arbeta med ideella organisationer och det behövs mer kunskap hos dem om vad socialt entreprenörskap handlar om.

Nyttiggörande av forskning blir en allt viktigare parameter för fördelning av medel. Detta är intressant ur ett social innovations-perspektiv då många av våra samhällsutmaningar kräver att de olika samhällssektorerna samverkar. Forskning har här en mycket viktig roll att fylla. Läs här om hur Chalmers ser på frågan.

En rapport från Vinnova gällande utlysningen”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet” visar på uppnådda effektmål. Syftet med utlysningen var att försöka hitta processer och metoder som kan göras generaliserbara och till nytta för praktiskt jämställdhetsarbete. Ett av projekten som följdes handlade om genusdriven social innovation.

Eldsjälar viktigare än stark arbetsmarknad när det gäller att ordna jobb till nyanlända. Det hävdar professor Karl Wennberg från Stockholm School of Economics.

Är collective impact kejsarens nya kläder och ett mer spännande uttryck för något vi egentligen gjort länge? En artikel från Stanford Social Innovation Review sätter tvärsektoriellt samarbete i ett historiskt perspektiv.

Bostadsbristen är kanske en av våra mest diskuterade frågor just nu. Forskargruppen CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub består av fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund som kritiskt engagerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling, med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. De har nyligen släppt boken 13 myter om bostadsfrågan och vill med den nyansera den debatt som förs.

Utbildning

Skriver du uppsats om det civila samhället? Eller har du kontakt med studenter som gör det? Nu lanseras årets Civilsamhällesstipendium. Bakom stipendiet står Forum tillsammans med IDEELL ARENA och Famna. Sista ansökningsdag är 23 juni

The Changer i Berlin har listat alternativa handelshögskolor för dig som vill förändra världen. Saknar du någon utbildning? Tipsa oss!

 

Tipsa oss gärna om forskning och utbildning genom att maila marie-louise.lovgren@mah.se eller kontakta oss på Facebook eller Twitter

 

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.