Veckans tips om forskning och utbildning

Forskning

Flera stora forskningsprojekt finansierade med EU-medel med fokus på social innovation och socialt entreprenörskap är nu i sitt slutskede. Rapporter och slutkonferenser börjar dyka upp och några av de som ägt rum den senaste tiden är:

SEFORIS
Sju EU-länder, Kina och Ryssland har i det internationella forskningsprojektet SEFORIS undersökt potentialen för socialt företagande i respektive land. Sverige toppar listan över sociala entreprenörer som rapporterar en årlig intäktstillväxt på över 20 procent. I projektet har även gjorts en analys av vad som kännetecknar sociala företag i Sverige.

EFESEIIS
Detta projekt utforskar bland annat vad som krävs för att skapa ett ekosystem för att stötta sociala entreprenörer. Slutkonferensen ägde rum den 8:e november men slutrapporten finns ännu inte tillgänglig på webben. Medan vi väntar på den rekommenderar jag läsning av deras landrapport om Sverige.

SEiSMiC
Seismic har bland annat tittat på ur man kan stötta social innovation i ett antal europeiska städer. Projektet är kopplat till Joint Program Initiative (JPI) Urban Europe, där forskningsfinansiärer i ett femtontal europeiska länder genomför gemensamma utlysningar och ett strategiskt arbete med att ta fram en gemensam forsknings- och innovationsagenda som ska styra framtida forskningssatsningar.

SEiSMiCs samlade publikationer hittar du här. Presentationer från sista mötet med Sverigenätverket innehåller bland annat en jämförande studie mellan sociala innovations-inkubatorer och dessa hittar du här.

KAIROS
I slutet av augusti släpptes slutrapporten från det transdisciplinära forskningsprojektet KAIROS som bland annat drivits av Mistra Urban Futures. KAIROS har haft fokus på hållbarhetens sociala dimension och hur man skapar hållbara och rättvisa städer. Man har valt att presentera projektet genom åtta synvändor som är insikter man gjort under projektets gång.

Ny forskning om företagens roll i att lösa klimatkrisen

Många framhåller att företag bidrar till lösningar på våra olika stora samhällsutmaningar. Denna tes ifrågasätts i förhållande till klimatförändringarna i ny forskning av Christopher Wright, University of Sydney och Daniel Nyberg University of Newcastle, New South Wales.

Cirkulär ekonomi i upphandlingsförfarandet

Mats Williander från Victoria Swedish ICT AB presenterar ett inspel baserat på deras forskning om cirkulär ekonomi om vikten att införa detta tänk i upphandlingsförfarandet. Från SOI (Sveriges offentliga inköpares) konferens i Helsingborg 2016.

Utbildning

Stanford Social Innovation Rewiev (SSIR) har publicerat en artikelserie om social impact och dess roll i utbildningssystemet. Fler och fler framförallt ekonomiutbildningar fokuserar på samhällsentreprenörskap, social impact och social innovation. Vi ser samma trender i Sverige med valbara eller obligatoriska kurser på ekonomi- och entreprenörsutbildningar bland annat i Göteborg och Lund. Även Handelshögskolan i Stockholm ha infört ett program med fokus på att lösa ”Global Challenges”.

Forskningspropositionen

Den 28 november presenterades Regeringens forskningsproposition. Glädjande för området social innovation är att man stärker incitamenten för samverkan och tvärvetenskaplighet. Även om social innovation inte nämns explicit gör man riktade satsningar på forskning om välfärdstjänster vilket vi kan hoppas kan inkludera sociala innovationer. Forte har särskilt fått ökade medel för att satsa på forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

Några röster om proppen:

Vetenskap och Allmänhet
SULF
Forte
Formas

Bild

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.