Vart är vi på väg?

Vad vet vi egentligen om framtiden? Hur påverkar jag framtiden i min region? Det är temat för Reglab’s årskonferens som äger rum i Gävle 8-9 februari. Mötesplats Social Innovation medverkar i programmet.

Reglab är en mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor för regional utveckling. I Reglab ingår 21 svenska regioner, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, och Tillväxtverket.

Varje år arrangerar Reglab en årskonferens, där ett aktuellt tema diskuteras och alla medlemmar har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. I år arrangeras konferensen i Gävle på temat ”Vart är vi på väg?”.

Bland annat kommer Angela Wilkinson från OECD att prata om hur viktigt det är med strategisk framsyn; från Nesta (Storbritannien) kommer Katja Bego som arbetar med deras s.k. Technology futures team; från Demos (Helsingfors) kommer Roope Mokka att dela med sig av deras internationellt omtalade och innovativa arbete.

Bland de svenska talare som medverkar finns bl.a. civilminister Ardalan Shekarabi, Josefin Wangel, lektor miljöstrategisk analys, KTH, Pär Ankersjö, rådgivare inom hållbar stadsutveckling och kommunikation, tidigare stadsmiljöborgarråd Stockholms stad, Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation och Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign, KTH. 


Mötesplats Social Innovation medverkar bl.a. i följande programpunkter:

8 februari kl.13.30
Kan man över huvud taget veta något om framtiden? Vad är nyttan med prognoser och scenarier?

Pär Ankersjö, rådgivare inom hållbar stadsutveckling och kommunikation, tidigare stadsmiljöborgarråd Stockholms stad
Erika Augustinsson, kommunikationsstrateg, Mötesplats Social Innovation
Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign, KTH
Josefin Wangel, lektor miljöstrategisk analys, KTH

Samtalsledare är Anders Tollmar, samordningsdirektör, Region Gävleborg.

9 februari
Konsten att stödja offentlig innovation
Att stödja framväxten av attraktiva innovationsmiljöer i regioner ställer stora krav på ledning och organisering av tillväxtarbete inom politiken, offentliga organisationer, företag och inom akademi. Lärpasset kommer visa på hur ni praktiskt, operativt och ur ett ledningsperspektiv kan:

Engagera olika aktörer att samverka kring öppen innovation.
– Leda och organisera innovationsarbetet i offentlig verksamhet.
– Systematisk arbeta med idéhantering, utveckling och innovation.

Lärpasset genomförs av representanter från fyra Vinnova-projekt: SKARP-online, Innovationsledning för smarta specialiseringsstrategier, Open innovation och Social innovationsledning i Skåne.

Mer info och anmälan här »

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.