”Vad saknas för att accelerera socialt entreprenörskap?”

Från Hungerprojektet till IKEAs nya satsning på social business. Åsa Skogström Feldt har mångårig erfarenhet av att arbeta med hållbarhet, social innovation och jämställdhet, samt är med i styrgruppen för Mötesplats Social Innovation. Den 14-15 november deltar hon på Social Innovation Summit i Malmö.

Du har ett nytt, spännande jobb hos IKEA – berätta lite om det!
– Jag jobbar i en ny roll hos IKEA, vi är i uppstartsfasen av en ny satsning. Vi ska titta på vad vi kan göra utöver det som redan görs i de olika IKEA-företagen och i IKEA Foundation. Vad kan vi göra mer för att stötta socialt entreprenörskap och hela social business rörelsen globalt?

Varför ska du gå på Social Innovation Summit?
­– Jag medverkar i en session om företag i samarbete med sociala entreprenörer, där kommer jag ta upp några exempel på hur IKEA jobbar i partnerskap med sociala entreprenörer och sen lite utmaningar, möjligheter och vad man kan tänka på (mer info längst ner). Den stora utmaningen i de här frågorna är att det är inget som kan lösas i silos, utan vi måste verkligen jobba ihop. Nu måste vi utveckla nya former av partnerskap.

Åsa deltar också på Summiten för att träffa sociala entreprenörer och inkubatorer och höra vad de tycker är den största utmaningen för att komma vidare med socialt entreprenörskap.

Hur ser du på frågan om samhällsentreprenörer i relation till stora, etablerade företag?
– Jag tror att samhällsentreprenörer kan utmana inte bara företag, utan också det offentliga och institutioner. De kan verka i mellanrummet. Samhällsinnovation kan skapa nya vägar att lösa stora strukturella frågor, men även förenkla sociala utmaningar i det lilla. Jag tror att det är emellan de etablerade aktörerna som vi kan hitta riktig innovation, som vi alla kan lära av.

Du har arbetat med social innovation under många år – hur ser du på utvecklingen av detta område inom näringslivet?
– Social innovation hänger väldigt starkt ihop med hållbarhetsrörelsen och hållbarhetsmålen, menar Åsa Skogström Feldt.

– När Milleniemålen satte igång så var det knappt någon som visste att de fanns, det tog cirka 5-6 år. Det var helt annorlunda med Hållbarhetsmålen (Agenda 2030). FN drev en väldigt stor process för att få input, 9 miljoner människor från olika delar av samhället var med och påverkade innehållet. Så det fanns mycket större förankring och förståelse när de sedan lanserades.

Social innovation är väldigt starkt kopplat till många av målen. Tittar man på andelen sociala entreprenörer i Europa och i Sverige så ökar den. Det är positivt att en stor andel start-up’s tar in både social och miljömässig hållbarhet redan från början, i kärnan, vilket jag tror är viktigt.

Enligt Åsa har intresset och delaktigheten ökat från näringslivets sida, något hon dessutom tror kommer att fortsätta öka.

Varför jobbar du med socialt entreprenörskap, vad ligger bakom ditt intresse?
– Min passion har funnit med mig sedan jag var back-packer i 20-års åldern i Afrika. Jag träffade, många människor och såg vilken fantastisk potential det fanns i det som för ögat såg ganska hopplöst ut. Sedan dess har jag haft som livsvision att jag gör saker där jag tror att vi kan skapa skillnad och en bättre, mer jämställd värld.

–Jag brinner för jämställdhetsfrågan, för jag har sett vilken stor genomslagskraft det kan få när kvinnor i fattiga delar av världen får vara del av samhället och ekonomin, de blir både drivande i att skapa hållbar förändring och är en inspiration för framtida generationer.

Vad är den största samhällsutmaningen vi står inför idag, i Sverige, enligt dig.
– Jag tror att just nu lever vi på ett sådant sätt att samhället blir mer och mer polariserat. För att lösa stora samhällsfrågor så måste vi ha dialog över alla sektorer, även med människor som har andra uppfattningar än oss själva. Annars skapar vi silos som vi lever och verkar i och blir distanserade från de utmaningar som finns. Jag tror att vi måste skapa ökad samverkan över olika sektorer. Att skapa och främja sådana möten, det är viktigt.

Vilka bör komma till Social Innovation Summit?
– Jag hoppas att det kommer människor från alla sektorer som brinner för social hållbarhet, så att vi faktiskt kan skapa dialog och möten mellan alla sektorer.

Vilken talare på Summiten är du mest nyfiken på i dagsläget?
– Är mycket intresserad av vad professor Lars Hulgård säger om hur sociala innovationer kan förändra Sverige, vad är det han ser, vad är hans trendspaning?

Kan du tipsa om en spännande entreprenör/innovation du träffat på sistone som vi bör hålla ett extra öga på framöver?
– Kan tipsa om två som jag själv använder! Den ena är Karma – som jobbar med att minska matsvinn, minska överbliven mat. Den andra är Invitationsdepartementet, för att skapa mötesplats och dialog mellan människor.

Åsa Skogström Feldt medverkar i sessionen:
Företagspionjörerna – så samarbetar du med sociala entreprenörer
15 november kl.11.30-12.30 (Teatern, Slagthuset, Malmö)

Anmäl dig här
Läs mer om programmet här

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.