Unga samhällsentreprenörer fick pris av kungen

Mod och utmaningar stod i centrum när Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap tillsammans med Scouterna höll sitt årliga seminarium på Stockholms slott. 200 av landets ledare samlades för att diskutera värdebaserat ledarskap. Under evenemanget delades också Kompassrosen ut, stipendiet som varje år tilldelas tre unga ledare som visat prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Stipendiaterna representerar varsin samhällssektor: privata sektorn, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet är på 250 000 kronor och ska användas till fortsatt ledarutveckling.

Årets stipendiater är:

Bild: ungtledarskap.se

Petra Elio Serti
Petra är lärare på Angeredsgymnasiet. Hon är dessutom engagerad i Angeredsutmaningen, där ungdomar möter näringslivet i syfte att skapa sitt eget nätverk och känna en meningsfullhet med skolan – som ett medel att ta sig fram. Hon tilldelas Kompassrosen för offentlig sektor.

Med övertygelsen om att sysselsättning och kommunikation river barriärer i ett segregerat samhälle, vill Petra Elio Serti skapa ett förebildsprogram för förortsungdomar.

– Petra har tack vare sitt arbete fått fler ungdomar att inse vikten av utbildning som ett medel för att ta sig fram. Ett arbete som är viktigt både för individen och för samhället, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Bild: ungtledarskap.se

Anas Hsissen
Anas är grundare till och driver ett bemanningsföretag med fokus på personer som på grund av namn, härkomst, hudfärg, bostadsadress eller utbildning kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Han tilldelas Kompassrosen i kategorin näringsliv.

Flexibla Människor Bemanning möts cirka 40 nationaliteter varje dag. Anas är övertygad om att mångfald är en styrka för varje företag, försöker alltid vara sig själv och uppmuntrar sina medarbetare till detsamma. Hans arbete bidrar till att fler kan få in en fot på arbetsmarknaden.

– Anas är en värderingsstyrd ledare som alltid försöker att leva som han lär. Det han redan åstadkommit med sitt bemanningsföretag är inspirerande, och visar på handlingskraft i viktiga samhällsfrågor som integration och utanförskap på arbetsmarknaden, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Bild: ungtledarskap.se

Emma Arnesson
Emma är eldsjälen bakom integrationsprojektet Hej främling! som hjälper asylsökande och nyanlända flyktingar till fysiskt och mentalt välmående. Hon tilldelas Kompassrosen för ideell sektor.

Emma Arnesson tilldelas Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen inom ideell sektor för sitt arbete med friskvård som ett medel för integration. Emma vistas i stort sett varje dag på länets största asylboende för cirka 300 personer och är spindeln i nätet mellan Migrationsverket, kommunen och lokala idrottsföreningar.

– Emma bevisar att man med vilja och kreativitet kan göra viktig skillnad. Med sitt engagemang påverkar hon varje dag många liv till det bättre i sitt arbete med asylsökande och nyanlända flyktingar, säger Emma Jangö, verksamhetsledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Om Stiftelsen Ungt Ledarskap
Stiftelsens skapades på Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs 60-årsdag, på initiativ av Scouterna, med bidrag från näringsliv och allmänhet.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.