Tydligt regeringsansvar viktigt för att lyfta social innovation

Chris Sigaloff, en av huvudtalarna på Social Innovation Summit, är vd på den oberoende tankesmedjan Kennisland i Amsterdam. Vi bad henne berätta lite mer om vad hon arbetar med och fick en inblick i hennes tankar om vikten av regeringsansvar, social labs och Kafka Brigade.

Chris SigaloffKennisland arbetar för att öka samhällets innovationskapacitet och Chris menar att det är lika självklart att innovation inte är låst till teknisk innovation som att social innovation behövs för att möta dagens samhällsutmaningar. Hon anser också att samhället behöver ta ett tydligt ansvar för innovation, istället för att förlita sig på externa aktörer.

– Social innovation behövs även på regeringsnivå och kan bli ännu starkare om regeringen också blir ”en del av rörelsen”. Vi kan inte överlåta social innovation enbart åt utomstående aktörer, utan jag tror på en stark stat, med starka värderingar. Här tror jag att exempelvis Nederländerna och de Skandinaviska länderna kan gå i bräschen och visa på nyttan och kraften i ett samhälle med en demokratisk regering, säger Chris Sigaloff.

För att lyckas med social innovation menar Chris Sigaloff att vi måste arbeta inifrån och ut, lyssna på de människor som är berörda av varje fråga och använda deras kunskap. Precis som på regeringsnivå menar hon att det är viktigt att vi satsar på ”intraprenörer”, så att samhällsinnovationen inte enbart styrs av utomstående entreprenörer eller aktörer.

I sina projekt försöker Kennisland alltid vara så konkreta som möjligt.

– Vi vill visa på vad som faktiskt går att göra i dag, men framför allt i framtiden. Att involvera och lyfta människor och kreativitetens kraft är viktigt, samt att få människor på olika nivåer att mötas. Vi jobbar mycket ”bottom-down”, men vill också se till att dessa människor möter ledningen; så att de olika nivåerna får mötas och arbeta tillsammans.

Ett smartare samhälle
Kennislands mission är att ”göra samhället smartare”. Under de 16 år som tankesmedjan funnits har innebörden av ordet smartare dock ändrats en hel del. Från att ha agerat i ett samhälle där de flesta trodde att ett högre BNP var enda vägen framåt, har fokus tippat över mer mot styrkan i kunskap och människors kraft, för att skapa ett mer hållbart samhälle.

– Efter Lissabonagendans fall i Europa 2009, och många andra tecken på att våra ekonomier och vår miljö inte mådde bra, började allt fler inse att innovation inte enbart måste vara teknisk. Vår inriktning har sedan dess varit att försöka lyfta upp och förstå samhällets och människornas potential, säger Chris och fortsätter:

– 2009 började vi på allvar ställa oss frågan hur vi kan öka samhällets innovationsförmåga. Vi tror att det bland annat görs genom att arbeta med väldigt tydliga ”hands-on-projekt”, där vi försöker visa vad som är möjligt. I alla projekt som vi är involverade i ställer vi oss frågan vad som krävs för att skapa mer kreativitet och innovation.

Social labs
Många av Kennislands projekt drivs som ”Social labs”, som Chris beskriver som tillfälliga arbets- och forskningsprocesser kring en social fråga, där de ofta utgår från människor och människors historier. För tillfället arbetar de till exempel med ett ungdomsfängelse och för att försöka förändra situationen där.

– Vi lyssnar på de unga intagna och samlar in deras historier. Sedan publicerar vi dem och gör deras berättelser synliga för ledningen och så ställer vi frågan: vad och var skulle vi kunna göra saker på ett annorlunda sätt? Vi tror på metoden att samla in och dela människors berättelser, säger Chris.

Kennisland arbetar brett med många olika typer av frågor och samhällsutmaningar och med en mängd olika uppdragsgivare i olika sektorer och branscher. Ibland är Kennisland med och startar projekt, ofta i samarbete med andra. Ett sådant exempel är Kafka Brigade, som startade för tio år sedan, men som nu står på helt egna ben (med Chris Sigaloff som en av styrelseledamöterna). Grundfrågan här är: hur tacklar vi en för stor mängd byråkrati?

Aktionsforskare rycker ut
Kafka Brigade är ett oberoende nätverk av aktionsforskare från flera länder. När de får ett uppdrag rycker de ut till den som kallat in dem och djupdyker på den aktuella platsen och i de aktuella frågorna. Utifrån detta skriver de ”offrets historia”.

Steg två är att kalla in alla övriga organisationer som ”offret” samarbetar med, och så lyssnar de på deras historier också. Slutligen får alla parter mötas och det aktuella problemet läggs upp på bordet, och så ser de vad respektive inblandad part kan göra för att byråkratin ska minska. Aktivitetslistor och uppföljning är resultatet av utryckningen.

– Kafka Brigade är i dag en oberoende organisation och deras arbete har under de här tio åren lett till vissa förändringar. Byråkrati skapas ofta av dåligt samarbete mellan olika myndigheter, instanser och organisationer. Vår uppfattning är att det sällan är lagar eller politik som ligger bakom byråkrati, avslutar Chris Sigaloff.

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.