Tillväxtverket ny partner för årets Social Innovation Summit

Tillväxtverket är i år med som partner för Social Innovation Summit i Malmö. Läs vår intervju med Gunilla Nordlöf, generaldirektör vid Tillväxtverket.

Social Innovation Summit äger rum 14-15 november i Malmö och arrangeras av Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola, i samarbete med Malmö stad.

Varför har Tillväxtverket valt att gå in som partner till Mötesplats Social Innovation kring Social Innovation Summit?
Vi jobbar med hållbar tillväxt och då är socialt entreprenörskap en viktig komponent i att bidra till ett hållbart samhälle. Främja kunskapen om och framväxten av en hållbar tillväxt är viktigt och därför är Social Innovation Summit ett bra tillfälle för oss att verka. Det är en bred mötesplats där alla träffas; beslutsfattare, entreprenörer och andra aktörer, och då skapas möjlighet till gemensam kunskap och kontakter inom området.

På vilket sätt kommer Tillväxtverket medverka i Social Innovation Summit?
Eftersom detta är en viktig mötesplats för hela sektorn så har vi valt att gå in som partner i hela evenemanget. Tillväxtverket kommer presentera en färsk rapport på vilka som stöttar framväxten inom området, en rapport som möjligtvis kan ge förslag på hur vi kan förbättra framväxten av social innovation som leder till resultat och framtida effekter. Vi kommer ha inslag i programmet om arbetsintegrerande företag, Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag kring detta som löper under 3 års tid, där målet är att öka sysselsättningen inom dessa företag.

Varför är social innovation viktigt och på vilket sätt arbetar Tillväxtverket för att främja området?
Vi står inför stora samhällsutmaningar, där vi tror att det krävs nya typer av samarbeten, nya sätt att arbeta och ny innovation för att lösa dessa. Samhällsentreprenörer använder entreprenörskapet för att möta dessa utmaningar och skapa lösningar och därigenom vara med och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Regeringen har nu gett Tillväxtverket i uppdrag att främja kunskap om området. Företagens behov och utmaningar står i fokus för oss och de sociala företagen behöver få ett stöd som passar deras verksamhet. De, liksom alla företag och entreprenörer bör kunna få den hjälp de behöver oavsett företagsmodell eller affärsmetod. Vi jobbar ständigt med utformningen av vår egen information för att nå fler företag och entreprenörer. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och svenska regioner främjar vi utvecklingen av arbetsintegrerande företag, ett uppdrag som omfattar 60 miljoner kronor. Tillväxtverket har även ett program som heter Startup Sweden som riktar sig till entreprenörer och startups i hela landet. Programmet handlar om att söka till en ”boot camp” där man kan testa sina idéer, utveckla sin verksamhet och testa sina affärsidéer. I höst kommer vi ha en ”boot camp” med en inriktning på sociala och miljömässiga utmaningar.

Vad tror du Social Innovation Summit kan tillföra?
Viktigt att alla aktörer får möjlighet att mötas. Här får alla plats – innovatörer, politiker och beslutsfattare kan träffas, knyta kontakter och utveckla samarbeten. Där har vi en viktig roll i att bidra.

Vad hoppas du få uppleva på Social Innovation Summit?
Jag hoppas på innovativa och intressanta exempel på företag som kan vara med och lösa samhällsutmaningar. Hoppas kunna plocka upp nya behov och exempel på hur vi som myndighet kan bidra ännu mer på ett effektivt sätt till den här utvecklingen.

Vilka bör gå på Social Innovation Summit?
Det här är ju en viktig hållbarhetsfråga så det behövs många olika människor från olika sektorer, men konferensen har förstås särskilt de som arbetar inom detta område i fokus. Investerare, rådgivare, akademin och politiker.

Boka din biljett här!

Vad är SI Summit?
Årets tema – Creating Value
Allt om SI Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.